Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat


A jelen közlemény hatóköre

Az Autodesk webhelyei, termékei és szolgáltatásai („alkalmazások”) elsősorban általános érdeklődésre számot tartó alkalmazások, amelyeket felnőttek számára terveztünk.  Ezekkel az alkalmazásokkal kapcsolatban tudatosan nem gyűjtünk gyermekektől személyes adatokat.  

Vannak bizonyos Autodesk-alkalmazások, amelyek megfelelnek gyermekek általi használatra, és ilyen célból történő használatra szántuk azokat. Ez a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat ezekre az alkalmazásokra érvényes. Amennyiben ütközés van a jelen Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat és az Adatkezelési nyilatkozat egyéb szakaszai között, akkor a gyermekek személyes adatainak kezelési módja tekintetében a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat az irányadó, az Egyesült Államok gyermekekre vonatkozó online adatvédelmi törvénye és rendelete (COPPA) és az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete (GDPR) követelményeinek megfelelően (ahol az alkalmazandó).

Ha azt találjuk, hogy a COPPA követelményeinek nem megfelelő módon gyűjtöttünk adatokat egy gyermektől, akkor vagy azonnal töröljük ezeket az adatokat, vagy a szülő vagy gondviselő beleegyezését kérjük ezeknek az adatoknak a gyűjtéséhez. A COPPA-ra vonatkozó további információért és a gyermekek online adatvédelmére vonatkozó tippekért látogasson el az OnGuard Online webhelyre.

A gyermekektől gyűjtött adatok, azok felhasználása, illetve a szülőkkel való kommunikáció módja és ideje

Ha tudjuk, hogy a felhasználó 13 évnél fiatalabb, akkor:

 • a szülő vagy gondviselő e-mail-címét kérjük, mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk a gyermektől; vagy
 • a jogszabályi követelményekkel összhangban a korának megfelelő tartalmakat szolgáltatunk a gyermek részére a lent leírtaknak megfelelően, amelyekhez nem szükséges regisztráció; vagy
 • nem engedélyezünk hozzáférést a webhely vagy alkalmazás azon szakaszaihoz és szolgáltatásaihoz, amelyeket általános érdeklődési körű közönségnek szántunk (13 éveseknek és annál idősebbeknek).

Regisztráció

Ha a webhely vagy az alkalmazás alkalmas 13 éven aluli gyermekek általi használatra, akkor a gyermekek regisztrálhatnak (többek között) az alábbi célokra:

 • tartalmak megtekintése, interakció és letöltés
 • oktatóanyagok elsajátítása, tartalom létrehozása, szerkesztése és importálása
 • más alkotók és tartalmaik kedvelése vagy követése
 • hozzászólások írása mások tartalmaihoz
 • fénykép feltöltése
 • versenyekben való részvétel
 • alkalmazáson belüli értesítések megtekintése

A regisztrációs folyamat során biztonsági okokból és a szülők elérése érdekében bizonyos információk megadására kérjük a gyermeket. Ilyen információk többek között:

 • a szülő vagy gondviselő e-mail-címe
 • a gyermek neve (csak szülői moderálás esetében)
 • a gyermek tagsági vagy fiókhoz használt felhasználóneve és jelszava

A gyermekek korának ellenőrzése érdekében a születési dátumukat is megkérdezzük.

Bizonyos tevékenységekhez, például az oktatóanyagok elsajátításához semmilyen személyes adat megadása nem szükséges a gyermekek részéről, ezért azok nem vonják maguk után a szülő vagy gondviselő értesítését, és nem szükséges hozzájuk a szülő vagy gondviselő beleegyezése. Ha a gyermek úgy dönt, hogy nem osztja meg személyes adatait (vagyis a szülő vagy gondviselő e-mail-címét a beleegyezés megadásához) velünk, akkor ezzel saját hozzáférését korlátozza a fiókok létrehozásához és bizonyos szolgáltatásokhoz, például a tartalom nyilvános közzétételéhez.

Csak annyi adat megadását kérjük a gyermektől, amennyire a webhely vagy alkalmazás részeinek vagy szolgáltatásainak eléréséhez észszerűen szükség van.

Ezenkívül az adatok megőrzését a megőrzési gyakorlatunknak megfelelően végezzük.

Igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás

A webhelytől vagy alkalmazástól függően eltérő típusú szülői vagy gondviselői hozzájárulást kérhetünk. Amikor hozzájárulást kérünk, minden alkalommal közöljük, hogy a gyermek számára milyen konkrét tevékenységek lesznek elérhetők a webhelyen vagy az alkalmazásban.

Szülői vagy gondviselői hozzájárulás

Mivel a webhelyeink és alkalmazásaink tartalmaznak olyan tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a gyermekek részére nyilvános tartalom létrehozását, megosztását és nyilvános közzétételét, bizonyos szolgáltatások és funkciók használatához további szülői vagy gondviselői hozzájárulást kérünk a következő módokon:

 • hitelkártya vagy más fizetési mód bekérésével ellenőrzés céljából (névleges díj levonásával); vagy
 • aláírt hozzájárulási űrlap bekérésével levélben vagy e-mail-mellékletként.

A szülőkkel, gondviselőkkel szemben megköveteljük továbbá a saját felhasználói fiók megnyitását, hogy megtekinthessék és moderálhassák a gyermekük tevékenységét. További részletekért lásd az alábbi Szülői választási lehetőségek és kontroll szakaszt.

A további szülői hozzájárulás megadását követően felajánlhatjuk a szülők számára jelszó használatának a lehetőségét, amellyel a későbbi kommunikáció során igazolhatják szülői személyazonosságukat.

Tanári hozzájárulás a szülői beleegyezés helyett

Az iskolai tevékenységek esetén a COPPA lehetővé teszi a tanárok és az iskola adminisztrátorai számára, hogy a szülők helyett járjanak el, és beleegyezést adjanak a gyermekek személyes adatainak gyűjtéséhez. Az iskoláknak mindig értesíteniük kell a szülőket az ilyen tevékenységekről.

Bizonyos esetekben, hogy egy fiók ne kerüljön lezárásra, és a gyermek az iskolai környezeten kívül is tovább használhassa a webhelyet vagy alkalmazást, megkérhetjük az iskolákat, hogy közvetlenül a szülőtől kérjenek hozzájárulást, ahelyett és/vagy amellett hogy az iskola adna hozzájárulást a szülők helyett, hogy a szülőt fel lehessen venni moderátorként.

A szülőknek a gyermek oktatási nyilvántartása tekintetében az Egyesült Államok Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) törvénye értelmében fennálló jogaira vonatkozó további információért lásd az alábbi FERPA szakaszt.

Meghatározott tevékenységek

Gyermek által létrehozott tartalom

Alkalmazásaink magukban foglalnak olyan tevékenységeket, amelyek lehetővé teszik a gyermekek számára tartalom létrehozását/megváltoztatását és mentését.

Teljesítjük a webhelyünkön és alkalmazásainkban közzétett tartalom törlésére irányuló kérelmeket, kivéve, ha annak megőrzését jogszabály írja elő. 

Fórumok és hozzászólások

Bizonyos tevékenységek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy felhasználói fórumokon vagy hozzászólások közzétételére alkalmas szakaszokon keresztül közvetlenül kommunikáljanak más felhasználókkal.

Erősen ajánlott, hogy a webhelyeinken vagy az alkalmazásainkban interaktív funkciókat használó gyermekek soha ne adjanak meg saját magukra vagy bármely harmadik félre vonatkozó személyes adatokat, és ne próbálkozzanak a moderálási szolgáltatások megkerülésével.

Vetélkedők

A gyermekek részére szervezett vetélkedőkön csak a nevezéshez szükséges adatok megadását kérjük, például a felhasználónevet és a szülő e-mail-címét (hogy értesíthessük a szülőt, ha a jogszabály ezt előírja). További személyes adatok kéréséhez csak a díj átadása érdekében vesszük fel a kapcsolatot a szülővel, ha a gyermek megnyerte a vetélkedőt.

Kapcsolattartás e-mailben a gyermekkel

Néhány alkalmazásunkban online kapcsolattartási adatokat, például e-mail-címet kérhetünk, hogy kommunikálhassunk az ügyfélszolgálaton keresztül konkrét kéréssel hozzánk forduló gyermekkel.  A gyermek például segítséget kérhet e-mailben a tervezőeszköz használatához, ha problémái vannak ezzel kapcsolatban.  Vagy előfordulhat, hogy a gyermek fel szeretne iratkozni egy havi hírlevélre.

Ha ténylegesen tudomást szerzünk arról, hogy szülői beleegyezés nélkül kommunikálunk egy 13 éven aluli gyermekkel, akkor egyszer válaszolunk az üzenetére, majd töröljük a személyes adatait, és a továbbiakban nem veszünk részt semmilyen folyamatban lévő kommunikációban.

A kommunikációs kérelmeket az alábbi módon kezeljük:

 • Egyszeri kommunikáció
 • Miután válaszoltunk a gyermek kérdésére vagy kérelmére, mi vagy a szolgáltatónk a kérdésre vagy kérelemre adott válasz után azonnal törli ezeket az adatokat.

  Ha a gyermek további kommunikációt kezdeményez, további jegyeket küld be, vagy hírlevelekre iratkozik fel, akkor minden ilyen esetben töröljük a gyermek személyes adatait, és nyilvántartási adatokat sem őrzünk meg azokról. Előfordulhat, hogy a szülőnek minden egyes kommunikációról külön le kell iratkoznia.

 • Többszöri kommunikáció

  Abban az esetben, ha olyan tevékenység vagy szolgáltatás van folyamatban, ahol többször is kommunikálnunk kell a gyermekkel, és még nem szereztünk be szülői beleegyezést:

  Ha folyamatban lévő kommunikációhoz gyűjtjük be a gyermek kapcsolattartási adatait, akkor a szülő e-mail-címére is szükségünk van (ha még nem szereztünk be igazolható szülői hozzájárulást), hogy értesíthessük a szülőt az adatgyűjtésről és -használatról, és lehetőséget biztosítsunk a szülőnek a gyermekkel való további kapcsolatfelvétel megakadályozására.

Állandó azonosítók

Amikor a gyermekek kapcsolatba lépnek velünk, bizonyos adatok automatikus gyűjtésére kerülhet sor, hogy a webhelyeink és alkalmazásaink érdekesebbek és hasznosabbak legyenek a gyermek számára, valamint az üzleti tevékenységünkkel kapcsolatos különféle célokból.

Ilyen adatok például az alábbiak:

 • a számítógép operációs rendszerének típusa,
 • a gyermek IP-címe vagy mobileszközének azonosítója,
 • a használt webböngésző,
 • a gyermek látogatásainak gyakorisága a webhelyeink és alkalmazásaink különféle részein,
 • az internet- vagy mobilszolgáltatóra vonatkozó adatok.

Ezeket az adatokat különféle technológiák, például cookie-k, pixelcímkék, webjelzők és más egyedi azonosítók használatával gyűjtjük. Ezeket az adatokat gyűjtheti az Autodesk vagy harmadik felek. A megbízásunkból cookie-kat és más nyomkövetési technológiákat használó harmadik felek nem teljes listáját és ezek adatvédelmi gyakorlatát megismerheti, ha megtekinti a Gyermekekre vonatkozó adatkezelési nyilatkozat – Elemzések listája oldalt.

Amikor a gyermekektől gyűjtött adatok harmadik felek részére elérhetők

Azokon az eseteken túlmenően, amikor a gyermek személyes adatait (a szülői vagy gondviselői hozzájárulás megszerzését követően) nyilvánosan közzétesszük, a gyermekektől gyűjtött személyes adatokat korlátozott számú, egyértelműen meghatározott esetben is megoszthatjuk vagy felfedhetjük. Kérjük, olvassa el az Adatkezelési nyilatkozat „A személyes adatok átadásának esetei” szakaszát.

Az Autodesk nem használja fel a gyermekek személyes adatait hirdetési célokra, a gyermekre vonatkozó profil létrehozására és valamilyen alkalmazással való összekapcsolására, vagy a gyermek személyes adatainak értékesítésére.

Szülői és/vagy tanári moderátori választási lehetőségek és kontrollok

A szülők és/vagy tanári moderátorok bármikor megtehetik a következőket:

 • Elutasíthatják, hogy további személyes adatokat gyűjtsünk a gyermekektől egy meghatározott fiókkal kapcsolatban.
 • Kérhetik, hogy töröljük a nyilvántartásunkból a fiókkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a tanárok csak akkor rendelkeznek ezekkel a jogokkal, ha moderátorok.

Ne feledje, hogy a nyilvántartásokból való törlés kérése a fiók, tagság vagy más szolgáltatás megszüntetésével járhat, és lehet, hogy a fiókba mentett tartalmak többé nem lesznek elérhetők.

Ha 13 évesnél fiatalabb gyermek regisztrált egy fiókot, akkor két módszert használunk, amelyekkel engedélyezzük a szülők/tanárok számára, hogy elérjék, módosítsák vagy töröljék a gyermekektől gyűjtött személyes adatokat:

 • A szülők moderátori fiókjába bejelentkezve a moderátorok kérhetik a gyermek személyes adatainak elérését és törlését.
 • A moderátorok e-mailben kérhetik tőlünk a gyermek személyes adataihoz való hozzáférést, azok módosítását vagy törlését a következő címen: parents@autodesk.com.

A levelezés (e-mail vagy levél küldése) során minden esetben adja meg az alábbiakat:

 • a webhely vagy alkalmazás neve,
 • a gyermek felhasználóneve,
 • a szülő e-mail-címe és telefonszáma.

Mielőtt bármilyen személyes adat elérését engedélyeznénk, gyermekek személyes adatainak és biztonságának védelmében észszerű lépéseket teszünk a szülő személyazonosságának ellenőrzésére. Kérjük, olvassa el a „Az adatok védelme” szakaszt az Autodesk adatkezelési nyilatkozatában.

Az Európai Unió területén tartózkodó felhasználóknak az Autodesk adatkezelési nyilatkozatában foglaltak szerint biztosítjuk a jogot a személyes adataik eléréséhez, javításához, törléséhez, az adatkezelés megtiltásához, korlátozásához vagy azok másolatának beszerzéséhez.

Oktatás és FERPA

Ha Ön az alkalmazásainkat iskolai program keretében használja, akkor az adataira vonatkozhat a Family Educational Rigths and Privacy Act (FERPA) rendelet. Az Autodesk elkötelezett a diákok adatainak a FERPA által megkövetel módon történő védelme és biztosítása mellett, ezenkívül szintén elfogadja, hogy „iskolai hivatalnok”-ként járjon el abban az esetben, ha szolgáltatásainkat a Szövetségi Törvénykönyv (CFR) 34. jogszabálya §99.31(a)(1) bekezdésének megfelelően a diákok szabályozott nyilvántartásainak tárolására használják.

A FERPA-ra vonatkozó további adatok megtekintéséhez látogasson el a FERPA weboldalára, további információt pedig az Egyesült Államok Oktatási minisztériuma weboldalán talál.