Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Privacybeleid met betrekking tot kinderen


Toepasselijkheid van deze Verklaring

Websites, producten en diensten van Autodesk ("applicaties") zijn in de eerste plaats applicaties voor een algemeen publiek en ontwikkeld voor volwassenen.  In verband met deze applicaties verzamelen wij niet opzettelijk persoonsgegevens van kinderen.  

Bepaalde applicaties van Autodesk zijn geschikt en bedoeld voor het gebruikt door kinderen. Dit Privacybeleid met betrekking tot kinderen geldt voor die applicaties. In geval van strijdigheid tussen dit Privacybeleid met betrekking tot kinderen en andere delen van onze Privacyverklaring, geldt dit Privacybeleid met betrekking tot kinderen als standaard voor onze behandeling van persoonsgegevens van kinderen, in overeenstemming met de bepalingen van de Amerikaanse Children’s Online Privacy Protection Act and Rule ("COPPA") en de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de Europese Unie, voor zover van toepassing.

Indien wij constateren dat we gegevens van een kind hebben verzameld op een manier die strijdig is met de bepalingen van de COPPA, verwijderen we die gegevens onmiddellijk of vragen we een ouder of voogd van het kind om toestemming om die gegevens te verzamelen. Meer informatie over de COPPA en algemene tips voor de bescherming van online privacy van kinderen vindt u op OnGuard Online.

Gegevens die we van kinderen verzamelen, hoe we daarmee omgaan en hoe en wanneer we met ouders communiceren

Als we weten dat een gebruiker minder dan 13 jaar oud is:

 • vragen we om een e-mailadres van een ouder of voogd voordat we persoonsgegevens van het kind verzamelen; of
 • bieden we een ervaring aan die geschikt is voor het kind, zoals verderop omschreven, waarvoor met name geen registratie nodig is, conform de wettelijke eisen; of
 • bieden we geen toegang tot die onderdelen of functies van de site of de applicatie die bedoeld zijn voor een algemeen publiek (van 13 jaar en ouder).

Registratie

Indien een website of applicatie geschikt is voor kinderen onder de 13 jaar, kunnen kinderen zich registreren om (onder andere):

 • content te bekijken, te downloaden en erop te reageren
 • tutorials te doen en content te maken, bewerken en importeren
 • andere makers en hun content te volgen en leuk te vinden
 • op de content van anderen te reageren
 • en foto te uploaden
 • deel te nemen aan wedstrijden
 • mededelingen in de applicatie te bekijken

Tijdens het registratieproces vragen wij het kind om bepaalde persoonsgegevens op te geven voor beveiligingsdoeleinden en zodat wij ouders mededelingen kunnen sturen. Deze gegevens omvatten onder andere:

 • een e-mailadres van een ouder of voogd;
 • de naam van het kind (alleen met toestemming van een ouder);
 • de gebruikersnaam en het wachtwoord die het kind gebruikt voor zijn lidmaatschap of account.

Daarnaast vragen we kinderen om hun geboortedatum om hun leeftijd te controleren.

Voor sommige activiteiten, zoals tutorials, hoeven kinderen geen persoonsgegevens op te geven en wordt er mogelijk geen mededeling naar de ouder of voogd gestuurd of is er geen toestemming van een ouder of voogd nodig. Als een kind ervoor kiest om geen persoonsgegevens (zoals het e-mailadres van een ouder of voogd om toestemming te vragen) met ons te delen, hebben zij beperkt toegang tot de pagina om een account aan te maken en tot bepaalde functies, zoals het openbaar publiceren van content.

Wij vragen een kind niet om meer gegevens op te geven dan redelijkerwijs noodzakelijk is om onderdelen of functies van de website of de applicatie te gebruiken.

Verder bewaren wij de gegevens conform ons bewaarbeleid.

Controleerbare toestemming van ouder of voogd

Afhankelijk van de website of applicatie kunnen wij verschillende soorten toestemming van een ouder of voogd vragen. Als wij om toestemming vragen, geven we in ieder geval informatie over de specifieke activiteiten die voor het kind beschikbaar zijn via de website of applicatie.

Toestemming van ouder of voogd

Aangezien onze website en applicaties activiteiten bevatten waarmee kinderen content kunnen maken, kunnen delen en openbaar kunnen publiceren, vragen we voor bepaalde functies aanvullende toestemming van een ouder of voogd:

 • door een creditcard of ander betaalmiddel te vragen voor verificatie (waarbij we een nominaal bedrag in rekening brengen); of
 • door te vragen om een ondertekend toestemmingsformulier op te sturen per post of als bijlage bij een e-mail.

Ook vragen we de ouder of voogd een eigen account te openen om dat van het kind te kunnen bekijken en beheren. Zie Keuzes en Controle voor Ouders hieronder voor meer informatie.

Nadat aanvullende ouderlijke toestemming is gegeven, kunnen wij ouders de mogelijkheid bieden om in toekomstige communicatie een wachtwoord te gebruiken om hun identiteit te bevestigen.

Toestemming van een leraar in plaats van een ouder

Voor schoolactiviteiten zijn leraren en schooldirecteuren volgens de COPPA gerechtigd om in plaats van de ouders toestemming te geven voor het verzamelen van persoonsgegevens van kinderen. Scholen dienen de ouders altijd op de hoogte te stellen van dergelijke activiteiten.

Om ervoor te zorgen dat een account niet wordt gesloten en dat het kind de website of applicatie buiten de schoolomgeving kan blijven gebruiken, vragen we scholen in sommige gevallen om directe ouderlijke toestemming te vragen in plaats van namens de ouders toestemming te geven, zodat de ouder kan worden toegevoegd als moderator.

Bekijk het onderdeel FERPA hieronder voor meer informatie over de rechten van ouders met betrekking tot het schoolrapport van een kind, overeenkomstig de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act ("FERPA").

Specifieke activiteiten

Door een Kind gemaakte Content

Onze applicaties bevatten activiteiten waarmee kinderen content kunnen maken of bewerken en opslaan.

Wij honoreren verzoeken om de content die zij op onze website en applicaties publiceren, te verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om dergelijke content te bewaren. 

Forums en opmerkingen

Bij bepaalde activiteiten kunnen gebruikers direct met elkaar communiceren via gebruikersforums of commentaarrubrieken. 

We raden kinderen sterk aan om bij het gebruik van deze interactieve functies op onze website en in onze applicaties nooit persoonsgegevens van zichzelf of derden te delen en om niet te proberen de moderatorfuncties te omzeilen.

Wedstrijden

Bij al onze wedstrijden voor kinderen vragen we alleen de gegevens die nodig zijn om deel te nemen, zoals de gebruikersnaam van de gebruiker en het e-mailadres van een ouder (om de ouder de wettelijk verplichte mededelingen te sturen). We vragen de ouder alleen om meer persoonlijke gegevens om prijzen te kunnen overhandigen als het kind de wedstrijd wint.est.

E-mailcontact met een Kind

In sommige van onze applicaties kunnen we online contactinformatie, zoals een e-mailadres, verzamelen om te communiceren met een kind dat een specifiek verzoek indient via de klantenservice.  Een kind kan ons bijvoorbeeld een e-mail sturen om uitleg te vragen over het gebruik van een ontwerptool als hij of zij hier problemen mee ondervindt.  Ook kan het kind zich aanmelden voor een maandelijkse nieuwsbrief.

Als we er feitelijk van op de hoogte zijn dat we met een kind jonger dan 13 jaar communiceren zonder ouderlijke toestemming, beantwoorden we de communicatie eenmalig en verwijderen we daarna de persoonsgegevens en nemen we niet deel aan eventuele verdere communicatie.

Hieronder leest u hoe wij communicatieverzoeken zouden afhandelen.

 • Eenmalige communicatie

  Nadat we een vraag of verzoek van een kind hebben beantwoord, worden de gegevens onmiddellijk daarna verwijderd door ons of onze dienstverlener.

  Als een kind aanvullende communicatie start, aanvullende formulieren indient of zich aanmeldt voor nieuwsbrieven, verwijderen we de persoonsgegevens van het kind in alle gevallen en slaan we deze niet op. De ouder dient zich mogelijk voor elke communicatie afzonderlijk af te melden.

 • Niet-eenmalige communicatie

  In het geval dat we voor een activiteit of dienst meerdere malen met een kind moeten communiceren en we nog geen ouderlijke toestemming hebben, geldt het volgende:

  Als we contactgegevens van het kind verzamelen voor doorlopende communicatie, vragen we ook om het e-mailadres van een ouder (als we nog geen controleerbare ouderlijke toestemming hebben) zodat we de ouder op de hoogte kunnen stellen van het verzamelen en het gebruik van deze gegevens en geven we de ouder de mogelijkheid om verder contact met het kind te voorkomen.

Blijvende Identificatiemiddelen

Wanneer kinderen met ons communiceren, kunnen bepaalde gegevens automatisch worden verzameld. Dat gebeurt om onze website en applicaties interessanter en bruikbaarder te maken voor kinderen en voor verschillende bedrijfsdoeleinden.  

 • Voorbeelden hiervan zijn:
 • het soort besturingssysteem van de computer;
 • het IP-adres van het kind of de identificator van zijn mobile apparaat;
 • de gebruikte webbrowser;
 • de frequentie waarmee het kind verschillende delen van onze website of applicaties bezoekt;
 • gegevens met betrekking tot de online of mobiele dienstverlener;

Deze gegevens worden verzameld met behulp van technologie zoals cookies, pixel tags, webbeacons en andere unieke idenitificatoren.  Deze gegevens kunnen worden verzameld door Autodesk of door een derde.  Bekijk de Analytische Lijst bij het Privacybeleid met betrekking tot kinderen voor een niet-exclusieve lijst van derden die namens ons cookies en andere traceertechnologie gebruiken en van gegevens over hun privacybeleid.  

Wanneer verzamelde gegevens van kinderen beschikbaar zijn voor derden

Behalve in de gevallen waarin de persoonsgegevens van een kind openbaar worden gepubliceerd (met toestemming van een ouder of voogd), kunnen we persoonsgegevens van kinderen in nog een beperkt en duidelijk gedefinieerd aantal andere gevallen delen of openbaar maken. Bekijk het hoofdstuk “Hoe maakt Autodesk uw persoonsgegevens openbaar?” van onze Privacyverklaring.

Autodesk gebruikt de persoonsgegevens van kinderen niet voor reclamedoeleinden of om een profiel van een kind te creëren en het aan een Applicatie te koppelen. Ook verkoopt Autodesk geen persoonsgegevens van kinderen.

Beheerkeuzes en -controles voor ouders en/of leraren

Beherende ouders en/or leraren kunnen ons op ieder moment:

 • toestemming weigeren om aanvullende persoonsgegevens van een kind te verzamelen in verband met een bepaald account;
 • verzoeken om de persoonsgegevens die we in verband met een account hebben verzameld, uit ons bestand te verwijderen.

Leraren hebben deze rechten alleen als ze moderator zijn.

Houd er rekening mee dat een verzoek om gegevens te verwijderen, kan leiden tot de beëindiging van een account, lidmaatschap of andere dienst en dat de content die in dat account is opgeslagen daarna mogelijk niet meer toegankelijk is.

Als een kind jonger dan 13 jaar zich heeft aangemeld voor een account, gebruiken wij twee methoden om ouders/leraren de mogelijkheid te bieden om de persoonsgegevens die wij van hun kinderen hebben verzameld in te zien, te wijzigen of te verwijderen:

 • Moderators kunnen toegang vragen tot de persoonsgegevens van hun kinderen en deze verwijderen door in te loggen in het moderatoraccount van de ouder.
 • Moderators kunnen contact met ons opnemen voor een verzoek tot inzage in of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van hun kind, door ons een e-mail te sturen via parents@autodesk.com.

Vermeld bij correspondentie via post of e-mail altijd:

 • de naam van de website of applicatie;
 • de gebruikersnaam van het kind;
 • het e-mailadres en telefoonnummer van de ouder.

Om de privacy en veiligheid van kinderen te beschermen, ondernemen wij redelijke stappen om de identiteit van een ouder te verifiëren alvorens deze toegang te verlenen tot de persoonsgegevens. Zie ook het hoofdstuk “Hoe beschermt Autodesk uw gegevens?“ in de Privacyverklaring van Autodesk.

Gebruikers die zich in de Europese Unie bevinden, kunnen zich beroepen op het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, er bezwaar tegen te maken, te beperken of er een kopie van op te vragen, zoals omschreven in de Privacyverklaring van Autodesk.

Onderwijs en FERPA

Als u onze applicaties gebruikt voor een schoolprogramma, is de Amerikaanse Family Educational Rights and Privacy Act ("FERPA") mogelijk van toepassing op uw persoonsgegevens. Autodesk verplicht zich om de gegevens van leerlingen te beschermen en te beveiligen overeenkomstig de bepalingen van de FERPA en verklaart te handelen als "schoolfunctionaris" voor zover onze diensten worden gebruikt om gereguleerde gegevens van leerlingen op te slaan overeenkomstig de Amerikaanse 34 Code of Federal Regulations (CFR) (CFR) §99.31(a)(1).

Meer informatie is te vinden op de FERPA-website en de website van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs.