Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Autodesk

ปรับปรุงเมื่อ:  15 กุมภาพันธ์ 2017

Autodesk ขอรับรองว่าเราได้ปฎิบัติตามโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-U.S. Privacy Shield) กรุณาดู ประกาศเรื่องโครงสร้างการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Autodesk และคุณ
วิธีใช้คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง (และไม่ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง)
วิธีการติดต่อเรา
ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณและรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
ข้อมูลและเนื้อหาที่คุณเปิดเผย
การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการลบข้อมูลส่วนบุคคล
วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
การแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทของ Autodesk
การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม
การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท องค์กร หรือสถาบันที่คุณมีความเกี่ยวข้องด้วย
การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
การเปลี่ยนแปลงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
การศึกษาและ FERPA
นโยบายคุกกี้


Autodesk และคุณ

เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องมือและชุมชนต่างๆ สำหรับผู้ที่มีจินตนาการ ออกแบบ และสร้าง สรรค์สิ่งที่ยอดเยี่ยม คุณอาจจะเป็นมืออาชีพ นักศึกษา หรือผู้สนใจงานออกแบบที่ทำงานบางอย่างในช่วงเ วลาส่วนตัวของคุณ คุณอาจมีส่วนร่วมกับเราผ่านทางโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป หรือเว็บเบราว์ เซอร์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำกิจการงานใดก็ตาม เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้สละเวลาแ ละให้ความสนใจเรา นอกจากนี้ เรายังเข้าใจดีว่า ผู้คนที่แตกต่างมักจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน

วิธีใช้คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

เป้าหมายหลักของเราคือ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เราทำ (และไม่ได้ทำ) ในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคค ลของคุณ ดังนั้น เราจึงพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้เกิดความชัดเจน เราจัดให้มีวิธีการที่หลากหลายสำหรับคุ ณในการค้นหาหัวข้อที่คุณสนใจ ด้วยเหตุนี้ เราจึงอาจมีการกล่าวซ้ำในประเด็นสำคัญ  

ในคำประกาศนี้เราจะอ้างถึงผลิตภัณฑ์ บริการออนไลน์และบริการผ่านเว็บ รวมทั้งโปรแกรมต่างๆ (แบบออนไลน์ บนมือถือ และเดสก์ท็อป) ของเราในฐานะที่เป็น "แอปพลิเคชัน" ในบางครั้ง เราอาจอ้างอิงถึงบางสิ่งที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น "เว็บไซต์" "แอปพลิเคชันบนมือถือ" หรือ "บริการออนไลน์" เพื่อความชัดเจน

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง (และไม่ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ครอบคลุมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ลิงก์ไปยังคำประกาศนี้

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการแจ้งให้คุณทราบถึงหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราที่มีลิงก์หรือการอ้างอิงถึงคำประกาศนี้ และคุณยั งจะทราบถึงหลักปฏิบัติด้านการทำการตลาดและการโฆษณา และการนำไปใช้กับการดำเนินการในแบ บออฟไลน์ของเรา

ในบางครั้ง จะมีการนำเสนอข้อมูลในบริบทมากขึ้น เมื่อคุณต้องการ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบางอย่างของเราอาจแสดงประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลฉบับเพิ่มเติมที่เราใช้ร่วมกัน เพื่อให้คุณตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องก ารดำเนินการเมื่ออ่านประกาศ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเห็นประกาศที่อธิบายถึงโปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อ มูลสำหรับแอปพลิเคชัน และทางเลือกในการเข้าร่วมของคุณ

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ ไม่ได้ ลิงก์ไปยังคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะอยู่ในนโยบายหรือคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

ในบางครั้ง เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ Autodesk เป็นเจ้าของ อาจมีคำประกาศหรือนโยบายการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นของตนเอง ยกตัวอย่างเช่น เราอาจซื้อบริษัทอื่นเพื่อขยายธุรกิจของเรา และอาจต้องการเวลาในการรวมหลักปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าวเข้ากับหลักปฏิบัติที่เราอธิบายถึงในที่นี้

บุคคลที่สาม

บุคคลที่สามมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้หลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง ซึ่งรวมทั้งแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ของบริษัทที่เราเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา ตรวจสอบแน่ใจว่าได้อ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ประกาศเพิ่มเติม และการตั้งค่าเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มทั้งหมดที่คุณเยี่ยมชม เพื่อให้คุณเข้าใจถึงหลักปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและตัวเลือกของคุณ

ข้อกำหนดการใช้งาน ข้อกำหนดการให้บริการ และข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆ เช่น เนื้อหา

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนด เช่น ข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ ข้อกำหนดการให้บริการแอปพลิเคชันและ ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ของเรา ข้อกำหนดเหล่านี้สามารถช่วยตอบคำถามที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของงานออกแบบและเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณสร้างขึ้น รวมทั้งผลกระทบเมื่อคุณแบ่งปันและโพสต์เนื้อหา

วิธีการติดต่อเรา  

โปรดทราบดังต่อไปนี้:

ในทวีปยุโรป แอฟริกา หรือตะวันออกกลาง: Autodesk Development Sàrl ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของคุณ

ในภูมิภาคเอเชีย โอเชียเนีย หรือเอเชียแปซิฟิก: Autodesk Asia Pte Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในสิงคโปร์จะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของคุณ

หากคุณอยู่ในสถานที่อื่นใด: Autodesk, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลของคุณ

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ข้อกังวล หรือข้อร้องเรียน คุณสามารถติดต่อเราไ ด้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

ในจดหมาย โปรดแจ้งชื่อของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งเป็นประเด็นที่คุณต้องการจะติดต่อเรา:

ติดต่อเราผ่านทางเว็บฟอร์มของเรา:

ทางอีเมลที่:

privacy.questions@autodesk.com

ทางไปรษณีย์ถึง:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A. 

สำหรับเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก คุณยังสามารถติดต่อเราได้ที่:  

ทางโทรศัพท์ได้ที่: 1-415-547-2288  

ทางอีเมลที่:

สำหรับ Tinkercad: tinkercad.parents@autodesk.com

สำหรับ 123D Circuits: 123DCircuits.parents@autodesk.com

สำหรับ Project Ignite: project.ignite.parents@autodesk.com

โปรดทราบว่าหากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยของคุณและตัวเรา เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอ

ข้อมูลที่เราได้รับจากคุณและรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อวัตถุประสงค์อันหลากหลาย เราได้แบ่งย่อยออกเป็นส่วนต่างๆ เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการอ้างอิง สำหรับข้อมูลบางส่วน เรามีการจัดหาลิงก์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลเพิ่ มเติมที่อาจสามารถช่วยตอบคำถามได้

ID ผู้ใช้, การลงทะเบียน, การสั่งซื้อ และข้อมูลติดต่อเรา
ข้อมูลเสริม
การดำเนินการสั่งซื้อ
การติดต่อเรา
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับเดสก์ท็อปของ Autodesk การเชื่อมต่อ และการอัปเดตอัตโนมัติ
เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะพร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งาน
โปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน
เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา การใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณ
โฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและในแอปพลิเคชัน
เครือข่ายการโฆษณา
“ห้ามติดตาม” และใช้วิธีการของระบบที่คล้า ยคลึงกัน
เพจเครือข่ายทางสังคมออนไลน์
วิดเจ็ตเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

ID ผู้ใช้, การลงทะเบียน, การสั่งซื้อ และข้อมูลติดต่อเรา  

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของคุณเมื่อคุณ (หรือผู้ที่ดำเนินการในนามของคุณ เช่น ผู้ดูแลระบบ โรงเรียน หรือผู้ปกครอง): 

 • สร้าง ID ผู้ใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา (รวมถึงผ่านข้อมูลประจำตัวสื่อสังคมออนไลน์)
 • สร้างโปรไฟล์ผู้ใช้
 • ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
 • ดำเนินการสั่งซื้อ หรือ
 • ติดต่อเราเพื่อขอรับบริการ การสนับสนุน ข้อมูลหรือด้วยเหตุผลอื่นๆ

บางข้อมูลจำเป็นต้องระบุ ในขณะที่บางข้อมูลสามารถเลือกกรอกได้

สำหรับลูกค้าของเราที่สั่งซื้อผ่านทางคู่ค้าช่องทางจัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณจากบริษัทเหล่านี้ เพื่อให้เรามีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุณเข้าถึง

โปรดทราบว่าหากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยของคุณและตัวเรา เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอ  

ข้อมูลเสริม

เพื่อช่วยปรับปรุงฐานข้อมูลของเราให้เป็นปัจจุบัน และสามารถให้บริการเนื้อหา ประสบการณ์ใช้งาน และข้อเสนอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้น เราอาจรวมข้อมูลที่คุณให้เราเข้ากับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะและบริษัทที่เชื่อถือได้ (เช่น ตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลผู้ติดต่อทางธุรกิจของเรา) โดยทั้งหมดจะเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้

ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลเหล่านี้สามารถบอกเราเกี่ยวกับขนาดของบริษัท และอุตสาหกรรมของลูกค้าธุรกิจของเรา และยังช่วยเรารักษาความถูกต้องของฐานข้อมูล

การดำเนินการสั่งซื้อ 

เมื่อคุณดำเนินการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ของเรา เราจะใช้หน่วยประมวลผลการชำระเงิน และจะไม่รับบัตรเค รดิตหรือข้อมูลทางการเงินอื่น (นอกเหนือจากข้อมูลที่ยืนยันว่า ได้มีการชำระเงินจำนวนนั้นแล้ว) เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อจากคุณซึ่งเราจะดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยประมวลผลการชำระเงินนั้น เพื่อใช้สำหรับการทำธุรกรรม e-store ของเราดำเนินการโดยผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถติดต่อผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการด้านการชำระเงินตามที่ระบุไว้ในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการเหล่านั้น:

การติดต่อเรา

เมื่อคุณติดต่อเราเพื่อขอรับบริการ การสนับสนุน หรือข้อมูลอื่นๆ เราอาจเก็บบันทึกการติดต่อสื่อสารนั้น ไว้ เพื่อใช้ช่วยแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องที่คุณติดต่อเรา และโดยดำเนินการในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎของ เราเกี่ยวกับ การเก็บรักษาข้อมูล.

การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับเดสก์ท็อปของ Autodesk การเชื่อมต่อ และการอัปเดตอัตโนมัติ  

เรารวบรวมข้อมูลระบบในระหว่างกระบวนการการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สำหรับเดสก์ท็อป

แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปของเราจำนวนมากมีคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบออน ไลน์เพื่อให้บางคุณลักษณะสามารถทำงานได้ เราจะรวบรวมข้อมูลระบบในระหว่างกระบวนการเหล่านี้ นอกจากนี้ หากคุณจำเป็นต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าถึงซอฟแวร์สำหรับเดสก์ท็อปของเราหรือคุณลักษ ณะเหล่านี้ ข้อมูลนี้อาจเชื่อมโยงกับคุณ

คุณสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยการอ่านข้อกำหนดของการให้บริการ หรือข้อตกลงการอนุญ าตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานอยู่

บางแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อปของเรามีคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานการอัปเดตอัตโนมัติ ในกรณีที่คุณลักษณะเหล่านี้ถูกเปิดใช้งาน:

 • เราอาจได้รับข้อมูล เช่น การติดตั้งประสบความสำเร็จหรือไม่
 • สำหรับผลิตภัณฑ์ระดับมืออาชีพปี 2015 ของเราและอื่นๆ เราได้รวบรวมข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ ดูแลระบบทราบว่าเป็นการระบุถึงตัวคุณ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะพร้อมใช้งานโดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งาน

บางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันจะพร้อมใช้โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งหมายความว่า คุณ (หรือบริษัท องค์กร หรือสถาบันที่คุณได้รับสิทธิ์การใช้งาน):

 •  รับสิทธิ์การใช้งานมากจนถึงระดับที่จำกัด
 •  จ่ายเงินสำหรับสิทธิ์การเข้าถึงโดยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของคุณ

สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในประเภทเหล่านี้ เรามีการติดตามการใช้งานของคุณเทียบกับจำนวนการเข้าถึงของคุณ (หรือบริษัท องค์กร หรือสถาบัน ที่คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึง) ที่จัดให้มีการใช้งานขึ้น หรือที่มีการชำระเงินให้ใช้งาน ตามข้อมูลที่หาได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท องค์กร หรือสถาบันการศึกษาของคุณ.

โปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน

 • แอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป

แอปพลิเคชันบางส่วนของเรามีโปรแกรมการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรม

โดยทั่วไปคุณจะเห็นประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในบริบทนี้ และคุณสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมและดูข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ

นี่คือรายการโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไปมากที่สุดของเรา

สำหรับโปรแกรมการวิเคราะห์ของ Autodesk คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกของคุณโดยไปที่เมนูความช่วยเหลือ การตั้งค่า หรือเมนูอื่นที่ได้รับการแจ้งเตือน เปิดกล่องโต้ตอบโปรแกรม และปฏิบัติตามคำแนะนำ สำหรับโปรแกรมการวิเคราะห์ของ Autodesk ทางเลือกของคุณจะมีการนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์สำหรับเดสก์ท็อปของ Autodesk ทั้งหมดที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

สำหรับ CER และโปรแกรมรายงานข้อผิดพลาดอื่นๆ จะปรากฏกล่องโต้ตอบภายในแอปพลิเคชันหลังจากเกิดข้อผิดพลาด และคุณต้องระบุข้อมูลที่เครื่องมือจะเก็บรวบรวม วิธีการส่งให้กับเรา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องมือหรือการใช้งาน คุณต้องเลือกที่จะส่งรายงานให้กับเรา

 • แอปพลิเคชันรุ่นทดลองใช้ รุ่นตัวอย่าง และรุ่นก่อนวางจำหน่าย (เบต้า)

สำหรับแอปพลิเคชันรุ่นทดลองใช้ รุ่นตัวอย่าง หรือรุ่นเบต้า การเข้าร่วมแบบเต็มหรือแบบจำกัดของคุณในโปรแกรมการวิเคราะห์ภายในแอปพลิเคชันอาจเป็นเงื่อนไขในการรับสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โปรดดูข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ และประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับแอปพลิเคชันที่กำหนด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการเข้าร่วม โปรดอย่าใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้

 • การวิเคราะห์บนมือถือ

เราอาจใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ของ Autodesk ในแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา และเรายังอาจใช้บริการด้านการวิเคราะห์ของบุคคลที่สามเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์สำหรับแอปพลิเคชันบนมือถือบางอย่างของเรา สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันบนมือถือเฉพาะ โปรดอ่านที่ส่วน About (อุปกรณ์เคลื่อนที่ iOS และ Microsoft) หรือส่วน Legal/Privacy (อุปกรณ์ Android) คุณสามารถเลือกปฏิเสธการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันโดยปฏิบัติตามคำแนะนำภายในแอปพลิเคชัน ตัวเลือกการควบคุมจะอยู่ในการตั้งค่าของแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์ (อุปกรณ์ iOS) เมนูการตั้งค่า (อุปกรณ์ Android) หรือส่วน About (อุปกรณ์ Microsoft) เว้นแต่ประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลใน About (เกี่ยวกับ) หรือ Legal/Privacy (กฎหมาย/ความเป็นส่วนตัว) จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่น

เพื่อความสะดวก ต่อไปนี้คือชุดของลิงก์ไปยังนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไป และคำแนะนำการเลือกปฏิเสธบริการที่เราอาจใช้:

 • Flurry
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: http://www.flurry.com/about-us/legal/privacy.html
  • การเลือกปฏิเสธของผู้ใช้ปลายทาง: ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุผ่านทางประกาศในแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา/li>
  • o อีกทางเลือกหนึ่งคือ โปรดไปที่ http://www.flurry.com/user-opt-out.html หรือดูคำแนะนำปัจจุบันในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Flurry
 • Mixpanel
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: https://mixpanel.com/privacy/
  • การเลือกปฏิเสธของผู้ใช้ปลายทาง: ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุผ่านทางประกาศในแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา
  • อีกทางเลือกหนึ่งคือ โปรดไปที่: https://mixpanel.com/optout/หรือดูคำแนะนำปัจจุบันในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ MixPanel
 • Google Analytics (Measurement Protocol SDK)
  • นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: www.google.com/policies/privacy
  • การเลือกปฏิเสธของผู้ใช้ปลายทาง: ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุผ่านทางประกาศในแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา
 
 • บริการคลาวน์

บริการคลาวน์ของเราจำเป็นต้องให้คุณเข้าสู่ระบบ นอกเหนือจากการให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบของเรา เรายังเฝ้าตรวจสอบการเข้าถึงทั่วไปและการใช้แอปพลิเคชันและบริการคลาวน์ของเราอีกด้วย เช่น เพื่อ

 • ให้คุณสามารถเข้าถึงคุณลักษณะและกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • ให้สิทธิ์คุณในการใช้คุณลักษณะและบริการพิเศษ
 • ให้เนื้อหาที่ปรับแต่งและข้อมูลตามกิจกรรมของคุณ
 • ปรับปรุงไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ใดๆ ที่คุณใช้อยู่
 • ดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อจัดการกับประสิทธิภาพการทำงานของไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • ช่วยรักษาระบบความปลอดภัย ตรวจจับการฉ้อโกง และคุ้มครองข้อมูลของคุณ

เราอาจติดตามการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงินหรือการรายงานอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการบริการพิเศษหรือคุณลักษณะของบริการนั้นๆ (ดูข้อมูลเพิ่มเติม).  

เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา การใช้งานเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อคุณติดต่อสื่อสารกับเรา เข้าถึงเว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของเราผ่านทางเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน หรือไคลเอ็นต์อื่นๆ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะรวบรวมและบันทึกข้อมูล ซึ่งโดยปกติแล้วเบราว์เซอร์ของคุณจะทำการส่งมายังเซิร์ฟเวอร์ของเราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลนี้จะแจ้งให้เราทราบถึงวิธีที่คุณใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ตัวอย่างเช่น เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณอาจบอกให้เราทราบถึง

 • ชนิดของเบราว์เซอร์ของคุณ
 • การตั้งค่าภาษา
 • ที่อยู่ของ Internet Protocol (IP) (ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะบอกเราถึงตำแหน่งที่ตั้งของคุณ)
 • ชนิดของอุปกรณ์หรือระบบที่คุณใช้

เบราว์เซอร์ของคุณยังอาจบอกให้เราทราบถึงข้อมูล เช่น

 • เวลาและวันที่ที่คุณร้องขอ
 • เพจที่นำคุณไปยังเว็บไซต์ของเรา
 • คำค้นหาที่คุณพิมพ์ลงในเครื่องมือค้นหาที่นำคุณมาสู่เว็บไซต์ของเรา หากมี

เรานำเอาข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากอุปกรณ์ประเภทต่างๆ มาเชื่อมโยงกันเพื่อช่วยให้เราสามารถเสนอบริการที่มีความสอดคล้อง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้นี้สามารถนำมาใช้เพื่อการตรวจจับ การป้องกัน และการตอบสนองต่อการกระทำทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของเรา การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือการใช้งานบริการออนไลน์ในทางที่ผิดอื่นๆ

โฆษณาบนเว็บไซต์ของเราและในแอปพลิเคชัน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีโฆษณาสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นๆ รวมถึงโฆษณาสำหรับแอปพลิเคชันของเราเองด้วย เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดูโฆษณาเพื่ อวัตถุประสงค์ในการรายงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น แท็กพิกเซล (เช่น เพื่อดูว่า มียอดการดูรวมเฉพาะสำหรับโฆษณาหนึ่งเป็นจำนวนเท่าใด)  

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะคลิกโฆษณาหรือเข้าร่วมในการส่งเสริมการขายของผู้ลงโฆษณาของบริษัทอื่นผ่านทางโฆษณาที่ปรากฏในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา การดำเนินการดังกล่าวจะถือ เป็นเรื่องระหว่างคุณกับผู้ลงโฆษณาเท่านั้น และการเข้าร่วมของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไ ขที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายนั้นๆ    

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราแบ่งปัน (และไม่แบ่งปัน) ข้อมูลกับบุคคลที่สาม

เครือข่ายการโฆษณา

เราอาจร่วมมือกับเครือข่ายการโฆษณาอย่างน้อยหนึ่งแห่ง (คู่ค้าด้านการโฆษณาแต่ละราย) ที่ใช้คุกกี้ แท็กพิกเซล หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการโฆษณากับคุณและช่วยเราติดตามผลลัพธ์

ตัวอย่างของข้อมูลนี้อาจครอบคลุมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง:

 • เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม
 • แอปบนมือถือที่คุณใช้
 • การตั้งค่าที่คุณอาจระบุให้เราทราบ ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน (เช่น การตั้งค่าภาษา)
 • ที่อยู่ IP ของคุณ (สำหรับการระบุตำแหน่งโดยทั่วไปของคุณ)
 • ID ของอุปกรณ์ ที่อยู่ MAC และข้อมูลเบราว์เซอร์

ข้อมูลนี้จะช่วยในเรื่องต่อไปนี้

 • ทำให้แน่ใจว่ามีการแสดงโฆษณาที่เหมาะสมในแอปพลิเคชันหรือบนเว็บไซต์
 • คำนวณและควบคุมจำนวนการดูโฆษณาที่ดูซ้ำและการดูเพียงครั้งเดียว
 • แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ
 • วัดความมีประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา

เทคโนโลยีบางประเภทช่วยให้สามารถอัปโหลดโฆษณาไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณชั่วคราว แล้วจึงนำมาแสดงเมื่อคุณออนไลน์

คู่ค้าด้านการโฆษณาของเราจะแสดงโฆษณาให้กับเราบนเว็บไซต์ของ Autodesk และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Autodesk และอาจรวมข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมไว้ และที่ได้รับจากเราเข้ากับข้อมูลอื่นที่มีการเก็บรวบรวมอย่างอิสระจากเว็บไซต์อื่นๆ และ/หรือระบบออนไลน์อื่น หรือผลิตภัณฑ์และบริการบนมือถือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเบราว์เซอร์ผ่านเครือข่ายของเว็บไซต์ของคู่ค้า

คุณยังสามารถเลือกปฏิเสธการใช้ข้อมูลของคุณโดยเครือข่ายการโฆษณาที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative หรือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองสำหรับพฤติกรรมการโฆษณาออนไลน์ของ Digital Advertising Alliance โดยไปที่เพจเลือกปฏิเสธบนเว็บไซต์ หากคุณลบคุกกี้ทั้งหมด ใช้เบราว์เซอร์อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือดังกล่าวเพื่อเลือกปฏิเสธอีกครั้ง

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์จาก National Advertising Initiative

รับข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณาออนไลน์จาก Interactive Advertising Bureau

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราแบ่งปัน (และไม่แบ่งปัน) ข้อมูลกับบุคคลที่สาม.

“ห้ามติดตาม” และใช้วิธีการของระบบที่คล้ายคลึงกัน

บางเว็บเบราว์เซอร์อาจมีการส่งสัญญาณ "ห้ามติดตาม" ไปยังเว็บไซต์ที่เบราว์เซอร์มีการสื่อสารด้วย เนื่องจากวิธีการที่เว็บเบราว์เซอร์ใช้ในการทำงานประสานกันและเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงไม่ชัดเจนเสมอไปว่าผู้ใช้ตั้งใจให้ส่งสัญญาณเหล่านี้หรือไม่ หรือพวกเขาทราบห รือไม่ว่ามีสัญญาณเหล่านี้อยู่

ผู้เข้าร่วมในองค์กรชั้นนำที่กำหนดมาตรฐานอินเทอร์เน็ตซึ่งกำลังจัดการกับปัญหานี้กำลังอยู่ในกระบวนการการตัดสินว่า เว็บไซต์ (หากมี) ต่างๆ ควรดำเนินการอย่างไรเมื่อได้รับสัญญาณเหล่านี้ ในปัจจุบัน Autodesk ไม่มีการดำเนินการใดๆ ในการตอบสนองสัญญาณเหล่านี้ ในกรณีที่และเมื่อมีการกำหนดแล ะยอมรับมาตรฐานขั้นสุดท้าย เราจะประเมินวิธีการตอบสนองต่อสัญญาณเหล่านี้ใหม่

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ เว็บบีคอนและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน โปรดอ่านนโยบายคุกกี้ของเรา

เพจเครือข่ายทางสังคมออนไลน์

เรามีเพจในแพลตฟอร์มเครือข่ายทางสังคมออนไลน์หลายๆ แห่งที่คุณสามารถเยี่ยมชม และสื่อสารกับเรา เราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อคุณไปเยี่ยมชมเพจเครือข่ายท างสังคมออนไลน์ของเรา เช่น หากคุณติดตามหรือ “ถูกใจ” เรา  

โปรดตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูลของแพลตฟอร์มเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ใดๆ ที่คุณมีการใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุค คลและตัวเลือกของคุณ

วิดเจ็ตเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และเครื่องมือของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีปุ่ม เครื่องมือ หรือเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับบริการของบริษั ทอื่น (เช่น ปุ่ม "ถูกใจ" ของ Facebook บนเว็บเพจ หรือคุณลักษณะของ Google Maps ในแอปพลิเคชัน) คุณอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณลักษณะเหล่านี้ของ คุณผ่านทาง โปรแกรมตัวชี้วัดและการวิเคราะห์การใช้งานภายในแอปพลิเคชันของเรา

นอกจากนี้ เมื่อคุณดูหรือใช้งานปุ่ม เครื่องมือ หรือเนื้อหาเหล่านี้ หรือดูเว็บเพจหรือแอปพลิเคชันของเรา ที่มีสิ่งเหล่านี้ ข้อมูลบางอย่างจากเบราว์เซอร์ของคุณอาจถูกส่งไปยังบริษัทอื่นโดยอัตโนมัติ โปรดอ่ านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทดังกล่าวเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและเนื้อหาที่คุณเปิดเผย

บางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรายินยอมให้คุณโพสต์ “ถูกใจ” ความคิดเห็น ข้อมูลโปรไฟล์ (รวมทั้งรูปภาพโปรไฟล์) วิดีโอ รูปถ่าย รูปภาพ ไฟล์งานออกแบบ และเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจรวมถึงหรือมีความเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้อื่นมองเห็น

โปรดตระหนักถึงสิ่งต่อไปนี้

ระมัดระวังในสิ่งที่คุณโพสต์

เราขอแนะนำให้คุณระมัดระวังและมีความรอบคอบเมื่อตัดสินใจที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเรา หากคุณโพสต์ข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้คุณควบคุมบุคคลที่สามารถดูข้อมูลที่คุณโพสต์ไว้ได้

ข้อมูลที่คุณโพสต์อาจถูกเปิดเผยแก่ผู้อื่น

ในบางกรณี คุณสามารถจำกัดผู้ที่สามารถดูหรือเข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาที่คุณโพสต์ได้ ในกรณีอื่นๆ ข้อมูลและเนื้อหาอาจแสดงให้สมาชิกที่ลงทะเบียนของแอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์ หรือแม้แต่กับบุคคลทั่วไปมองเห็นได้ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่โพสต์บน Area หรือ Instructables จะถูกเผยแพร่ต่อบุคคลทั่วไปตามค่าเริ่มต้น และจะถูกโพสต์ภายใต้ชื่อผู้ใช้ของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่ผู้อื่น

ชื่อ ชื่อผู้ใช้ รูปภาพโปรไฟล์ หรือที่อยู่อีเมลของคุณ (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นชื่อผู้ใช้ของคุณ) อาจถูกโพสต์พร้อมๆ กับข้อความใดก็ตามหรือเนื้อหาอื่นที่คุณโพสต์ผ่านทางบางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในโพสต์สาธารณะ หรือโดยการติดต่อโดยตรงกับผู้ใช้รายอื่นผ่านทางแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันของเรา ขีดจำกัดในการเข้าถึง โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัย และข้อผูกมัดอื่นๆ ในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ จะไม่ถูกนำมาใช้กับข้อมูลที่มีการแบ่งปัน

หากคุณปิดบัญชีของคุณหลังจากที่ทำการโพสต์แบบเผยแพร่ต่อสาธารณะลงบนฟอรัม โพสต์อาจยังคงอยู่หลังจากที่มีการปิดบัญชีของคุณแล้ว นอกจากนี้ ยังคงสามารถดูสำเนาได้ในเพจของเว็บไซต์ของเราที่แคชหรือเก็บถาวรไว้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้รายอื่นได้คัดลอกหรือบันทึกข้อมูลไว้

โปรดดูส่วนเกี่ยวกับการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท องค์กร หรือสถาบันที่คุณมีความเกี่ยวข้องด้วย.

ข้อมูลโปรไฟล์

เราต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรักษาไว้นั้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้ให้กับคุณด้วยการร้องขอกับเรา ยกเว้นในสถานการณ์ที่มีข้อจำกัดบางอย่าง (เช่น เมื่อกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดให้เราปฏิเสธการเข้าถึงดังกล่าว)

คุณสามารถปรับปรุง แก้ไข หรือลบข้อมูลโปรไฟล์ของคุณโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง และโปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลบางอย่างไว้ด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือธุรกิจภายใน และข้อมูลบางอย่างของคุณอาจยังคงอยู่ในระบบสำรองข้อมูล โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • Autodesk ID   ลงชื่อเข้าสู่ระบบและแก้ไขโปรไฟล์และข้อมูลของคุณโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำ หากมีปัญหาใดๆ คุณสามารถใช้หน้าช่วยเหลือการลงชื่อเข้าสู่ระบบได้   
 • ID ผู้ติดต่อ   ผู้ใช้จากประเทศญี่ปุ่นที่มี Contact ID โปรดใช้หน้าการลงชื่อเข้าสู่ระบบของญี่ปุ่น
 • สำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ใช้ Autodesk ID  เข้าสู่ระบบเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง และทำการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์และข้อมูลของคุณโดยการปฏิบัติตามคำแนะนำ
 • สำหรับแอปพลิเคชันที่กำหนดให้กับเด็กโดยตรง โปรดดู นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก ของเรา
 • หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา
  o โปรดแจ้งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเฉพาะที่คุณต้องการความช่วยเหลือ พร้อมกับคำขอเฉพาะของคุณ
  o โปรดทราบว่าหากคุณติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือ เพื่อความปลอดภัยของคุณและตัวเรา เราอาจจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอ ;

การลบเนื้อหาที่คุณโพสต์ไว้

หากต้องการลบเนื้อหาที่คุณแบ่งปันบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา โปรดใช้คุณลักษณะเดิมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้เพื่อแบ่งปันเนื้อหา และปฏิบัติตามคำแนะนำ ตัวเลือกในการลบเนื้อหาอาจไม่พร้อมให้ใช้งานโดยตรงได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน ตัวอย่างเช่น บนฟอรัม

เมื่อมีผู้เชิญให้คุณแสดงความคิดเห็น ดู หรือแก้ไขเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา คุณอาจจะสามารถแก้ไข หรือลบผลงานของคุณได้โดยตรง หรือผู้ใช้ที่เชิญให้คุณเข้าร่วมอาจสามารถควบคุมตัวเลือกเหล่านี้ได้ หากคุณต้องการจะลบเนื้อหาที่คุณได้แบ่งปัน แต่พบว่าคุณไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน โปรด ติดต่อเรา

และโปรดดูส่วนเกี่ยวกับ การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการลบข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

API 

สำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบางส่วน เราอาจอนุญาตให้สามารถเข้าถึงเฉพาะเนื้อหาที่คุณแบ่งปัน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางอินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (API)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ API.

บริการที่ควบคุมโดยลูกค้า

ลูกค้าของ Autodesk อาจเชิญให้คุณเข้าร่วมในเว็บไซต์เฉพาะลูกค้าของแอปพลิเคชัน เช่น Autodesk PLM360, Buzzsaw หรือบริการ Constructware ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์ลูกค้าเป็นผู้บริหารจัดการคำเชิญเหล่านี้ และคำขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลที่คุณได้มอบให้เมื่อทำการลงทะเบียนควรจะส่งตรงไปยังผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์นั้นๆ Autodesk ทำหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้บริการแก่ลูกค้าของเราในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับแอปพลิเคชันเหล่านี้เท่านั้น และไม่ได้รับผิดชอบหรือมีภาระรับผิดต่อการใช้งาน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยลูกค้าดังกล่าว

การจัดเก็บ การเก็บรักษา และการลบข้อมูลส่วนบุคคล

สถานที่ที่เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและไฟล์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณบนเซิร์ฟเวอร์ Autodesk และเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทที่เราเช่าไว้เพื่อให้บริการแก่เรา   

ข้อมูลนี้อาจถูกจัดเก็บอยู่ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ ที่ Autodesk ดำเนินกิจการ รวมทั้งในประเทศที่ผู้ให้บริการของเราดำเนินธุรกิจ  

โปรดดูข้อมูลในส่วน การแบ่งปันกับบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติและข้อกำหนดสำหรับผู้ให้บริการของเรา

การเก็บรักษาข้อมูล  

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณไว้ตราบเท่าที่เราจำเป็นต้องใช้:

 • เพื่อให้เป็นไปตามทางเลือกของคุณ
 • เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น กฎหมายและระเบียบบางอย่างอาจกำหนดให้เราเก็บรักษาข้อมูลการทำธุรกรรมบางอย่างไว้)

เเราพยายามรักษาบริการของเราในลักษณะการป้องกันข้อมูลจากการถูกทำลายทั้งโดยอุบัติเหตุและโดยมีจุดประสงค์ร้าย เนื่องจากเหตุนี้ โปรดทราบว่าเมื่อคุณลบข้อมูล เราอาจยังไม่ลบสำเนาที่เหลืออยู่ออกจากเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่ของเราในทันที และอาจเก็บข้อมูลไว้ในระบบสำรองข้อมูลของเราอีกด้วย

การทำลายข้อมูล

เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมในการทำลายหรือการตัดลักษณะที่บ่งบอกถึงตัวตนในข้อมูลส่วนบุคคลแบบถาวรในลักษณะที่ปลอดภัยเมื่อไม่ต้องใช้ข้อมูลอีกต่อไป (ตัวอย่างเช่น เมื่อพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษ เราจะใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อลบหรือทำลายข้อมูลโดยการฉีกกระดาษหรือการเผา และในกรณีที่ข้อมูลถูกจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราจะใช้วิธีการทางเทคนิคที่ทำให้ไม่สามารถใช้ข้อมูลได้)

คุณยังอาจต้องการอ่านส่วน การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

วิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เรามุ่งมั่นที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณในรูปแบบที่เป็นประโยชน์ ซึ่งรวมถึง:

 • สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการ
  • การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
  • การส่งมอบบริการ การสนับสนุน หรือข้อมูลที่คุณร้องขอ
  • สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่คุณคาดเดาได้ตามสมควรแก่เหตุผล เช่น งานธุรการทั่วไป เป็นต้น
 • สำหรับการติดต่อสื่อสาร
  • การส่งข้อมูลการสื่อสารทางธุรกิจที่จำเป็น เช่น
   • เซอร์วิสแพ็คของแอปพลิเคชัน
   • การแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิด เช่น วันที่หมดอายุของบัญชีหรือการเป็นสมาชิก
   • การแจ้งเตือนถึงสิ่งที่คุณต้องดำเนินการ เช่น การชำระเงิน
  • การส่งการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม เช่น
   • แจ้งเตือนว่ามีผู้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ หรือ “ถูกใจ” โพสต์ของคุณ
   • มีบุคคลที่คุณติดตามได้ทำการโพสต์
   • มีบุคคลเชิญคุณให้มาเข้าร่วมกลุ่มหรือดูเนื้อหาของตน

  • การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรา ซึ่งรวมถึง
   • จดหมายข่าว
   • แบบสำรวจแบบตามความสมัครใจ
   • แอปพลิเคชันใหม่ๆ
   • การส่งเสริมการขายหรือข้อเสนอพิเศษ
   • ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์

   เราอาจปรับแต่งหรือขัดเกลาเนื้อหาในการติดต่อสื่อสารให้คุณตามผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณใช้ ภายใต้ทางเลือกในการติดต่อสื่อสารของคุณ เช่น เราอาจส่งการติดต่อสื่อสาร "เคล็ดลับและเทคนิคพิเศษ" ให้กับคุณ ซึ่งถูกออกแบบเพื่อช่วยให้คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   ทางเลือกในการติดต่อสื่อสารของคุณ

  • คุณสามารถสมัครสมาชิกหรือยกเลิกการสมัครสมาชิกสำหรับการติดต่อสื่อสารเชิงพาณิชย์ของ Autodesk ได้โดยใช้ เว็บฟอร์มของเรา หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครสมาชิกที่ระบุไว้ในการติดต่อสื่อสารที่คุณได้รับ
  • สำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คุณมีโปรไฟล์ผู้ใช้หรือแดชบอร์ด ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและเปลี่ยนการตั้งค่าการติดต่อสื่อสาร หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการเป็นสมาชิกในการติดต่อสื่อสารที่คุณได้รับ
  • หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา.โปรดอย่าลืมว่าเราอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณเนื่องด้วยเหตุผลทางด้านธุรกิจ ดังนั้น การยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือการปฏิเสธรับสื่อติดต่อในเชิงพาณิชย์จะไม่มีผลต่อการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจเหล่านี้

  • เพื่อส่งเสริมการแนะนำหรือการเชื่อมต่อ 

   ในบางครั้ง บริษัทหรือองค์กร (รวมทั้งหน่วยงานที่เรามีความสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย) อาจขอให้เราแนะนำธุรกิจให้แก่ผู้ใช้ของ 123dapp.com, Socialcam, Instructables, Pixlr และเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่คล้ายคลึงกันจำนวนหนึ่งรายหรือมากกว่านั้น เราอาจติดต่อคุณพร้อมรายละเอียดเพื่อสอบถามว่าคุณสนใจหรือไม่ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลติดต่อของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

   คุณสามารถปฏิเสธการแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่ง และคุณยังสามารถขอที่จะไม่รับการแนะนำในอนาคตได้เช่นกัน

  • เพื่อการประเมินผล การปรับปรุง และการตั้งค่าส่วนบุคคล
   • การประเมินผลและสร้างความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
   • การกำหนดรูปแบบประสบการณ์โดยรวมของคุณร่วมกับเรา รวมทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการตลาดของเรา

  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สิทธิ์การใช้งาน ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัย
   • การลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการฉ้อโกง
   • การตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเราถูกนำมาใช้ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเป็นการปกป้องลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางของเรา

  • เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกอย่างรอบคอบ
   • เพื่อขออนุญาตจากคุณตามบริบท (เช่น การขออนุญาตด้านการตลาด หรือการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลบางอย่างบนอุปกรณ์มือถือของคุณ)
   • ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
  • เพื่อการแบ่งปันbr>

การแบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่มบริษัทของ Autodesk

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน Autodesk หรือ บริษัทในเครือที่มีอยู่ทั่วโลกของเราเพื่อ วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูล
 • การให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • การให้แนวทางการตัดสินใจเกี่ยวกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และการติดต่อสื่อสาร
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่อธิบายไว้ในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

Autodesk, Inc. เป็นฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการใช้ร่วมกัน เราและบริษัทในเครือของเราตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม

เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามในบางสถานการณ์

 • เมื่อคุณตกลงให้มีการแบ่งปัน

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้ากับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดแบบตรงของบุคคลเหล่านั้น เว้นแต่ลูกค้าจะตกลงให้มีการแบ่งปันดังกล่าว

 • ผู้ให้บริการ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับบริษัท ผู้รับเหมา และตัวแทนที่ช่วยเราดำเนินธุรกิจ (หากคุณอยู่ในยุโรป คุณอาจรู้จักบริษัทประเภทข้างต้นในฐานะ "ผู้ประมวลผลข้อมูล (Data Processor)") บริษัทผู้รับเหมา และตัวแทนเหล่านี้เป็นผู้จัดหาบริการต่างๆ ให้แก่เรา เช่น

 • การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
 • การส่งอีเมลถึงคุณในนามของเรา
 • การให้การสนับสนุนแก่ลูกค้า
 • บริการด้านการจัดเก็บและวิเคราะห์
 • การดำเนินการชำระเงิน

เรากำหนดให้บริษัท ผู้รับเหมา และตัวแทนเหล่านี้ตกลงใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณ บริษัทเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างของคุณ ซึ่งจะจำกัดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่เราเท่านั้น พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง

 • คู่ค้าช่องทางจัดจำหน่ายของเรา

หากคุณเป็นลูกค้าธุรกิจระดับมืออาชีพ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับคู่ค้าช่องทางจัดจำหน่ายและตัวแทนจำหน่ายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานทางธุรกิจ เช่น การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ และเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่คุณเข้าถึง
โปรดทราบว่าคุณอาจได้รับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากคู่ค้าช่องทางจัดจำหน่ายของเราตามความสัมพันธ์ที่คุณมีร่วมกัน

 • เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย และเพื่อจัดการกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย

เราจึงมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ

 • เราจำเป็นต้องให้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
 • เรามีความเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันหรือรับมือกับการฉ้อโกง ปกป้องเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราจากการโจมตี หรือปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของ Autodesk ลูกค้าของเรา และผู้ใช้ หรือสาธารณชน
 • การขายธุรกิจของเราเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

หากเราควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น หรือหากเราตัดสินใจที่จะขาย หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนหรือทั้งหมดในธุรกิจของเรา ทรัพย์สินหรือหุ้น (รวมถึงหากเรายื่นคำร้องขอล้มละลาย หรือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน) เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล คุณยอมรับว่าการถ่ายโอนนั้นอาจเกิดขึ้น และบริษัทที่ควบรวมส่วนหนึ่งของธุรกิจของเรา สินทรัพย์หรือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจะยังคงสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้

 • ข้อมูลที่รวบรวมไว้

เราอาจแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลที่รวบรวมไว้และข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุถึงคุณโดยเฉพาะ เช่น สถิติเกี่ยวกับจำนวนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หรือเกี่ยวกับวิธีที่ลูกค้าและผู้ใช้ปลายทางใช้แอปพลิเคชันของเรา

โปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ของเราด้วย

อินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (Application programming interfaces หรือ APIs)

เราอาจอนุญาตให้บุคคลที่สามเข้าถึงเนื้อหาบางอย่าง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่โพสต์ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันโดยใช้อินเทอร์เฟซโปรแกรมประยุกต์ (API)

กการเข้าถึง API จะมีการระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้อง เรากำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับสิ่งที่นักพัฒนาที่เป็นบุคคลที่สามสามารถดำเนินการกับข้อมูลได้ คุณจะพบลิงก์ไปยังข้อตกลงของนักพัฒนาแอปพลิเคชันจากข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ต่อไปนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกของคุณ

การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบางส่วน เนื้อหาที่คุณโพสต์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และไม่สามารถกำหนดเป็น ไม่แสดงต่อสาธารณะหรือเป็นแบบส่วนบุคคลได้ ตรวจสอบตัวควบคุมการโพสต์สำหรับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เฉพาะที่คุณใช้

เมื่อมีตัวเลือกในการกำหนดให้เนื้อหาเป็นแบบส่วนบุคคลหรือเลือกสถานะเป็นแบบไม่แสดงต่อสาธารณะ และคุณเลือกตัวเลือกแบบไม่แสดงต่อสาธารณะ นักพัฒนาที่เป็นบุคคลที่สามจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้ผ่านทาง API การเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้

 • เนื้อหา (รวมถึงชื่อเรื่องและการแสดงความคิดเห็นจากบุคคลทั่วไปที่คุณรวมไว้กับเนื้อหา)
 • ชื่อ (หรือนามแฝง) ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
 • รูปภาพโปรไฟล์ที่เชื่อมโยงกับคุณ
 • URL โปรไฟล์ (ซึ่งอาจมี ID ผู้ใช้) สำหรับบัญชี

บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบางส่วน เนื้อหาที่คุณโพสต์จะเผยแพร่ต่อสาธารณะ และไม่สามารถกำหนดเป็น ไม่แสดงต่อสาธารณะหรือเป็นแบบส่วนบุคคลได้ ตรวจสอบตัวควบคุมการโพสต์สำหรับแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์เฉพาะที่คุณใช้

หากเนื้อหาของคุณเป็นแบบ “สาธารณะ” แต่คุณไม่ต้องการให้นักพัฒนาเข้าถึงชื่อจริงหรือรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ (เช่น หากเป็นรูปภาพใบหน้าของคุณ) ให้ใช้นามแฝง หรือ “ตัวแสดงแทน” และใช้รูปภาพโปรไฟล์ที่ไม่ได้มีรูปภาพของคุณ

การเข้าถึงที่ได้รับอนุญาตโดยแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเลือกใช้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเพื่อจัดการกับการทำงานของคุณกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอาจต้องการดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้

 • จัดการความสัมพันธ์: เพื่อจัดการความสัมพันธ์ของผู้ใช้ในนามของคุณ เช่น ติดตาม ยกเลิกการติดตาม บล็อก และยกเลิกการบล็อกบุคคล และเพื่ออนุมัติบุคคลที่ต้องการติดตามคุณบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
 • จัดการเนื้อหา: เพื่อโพสต์และลบเนื้อหาในนามของคุณ
 • จัดการการถูกใจ: เพื่อจัดการการถูกใจและการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันในนามของคุณ และ
 • จัดการความคิดเห็น: เพื่อจัดการและแสดงความคิดเห็นในนามของคุณ

เรากำหนดให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันระบุและอธิบายถึงกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการและข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) ที่พวกเขาจำเป็นต้องเข้าถึงเพื่อดำเนินการเหล่านี้ เพื่อรับการอนุมัติจากคุณก่อน

และเรายังกำหนดให้นักพัฒนาระบุลิงก์ไปยังคำอธิบายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา
คุณสามารถเลือกที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเข้าถึงโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามเหล่านี้ได้

ข้อจำกัดในการเข้าถึงโดยแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม

ในทั้งสองกรณีที่อธิบายไว้ข้างต้น นักพัฒนาแอปพลิเคชันบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการตลาดหรือการส่งเสริมการขายหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ และจะถูกจำกัดการใช้ข้อมูลของคุณตามข้อกำหนดของข้อตกลงของนักพัฒนาแอปพลิเคชัน (App Developer Agreement) ที่เกี่ยวข้อง

การแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท องค์กร หรือสถาบันที่คุณมีความเกี่ยวข้องด้วย 

 • ข้อมูลการใช้งาน/การรายงานการใช้งาน 

บริษัท องค์กร หรือสถาบันทั้งหมดที่คุณเข้าถึงผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอาจมีการกำหนดข้อตกลงกับเราที่จะขอรับข้อมูลการใช้ (เช่น การรายงานการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บเงิน) ทั้งนี้โดยเป็นไปตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายแรงงาน

ข้อมูลการใช้งานเหล่านี้อาจถูกรายงานในลักษณะองค์รวม หรืออาจถูกรายงานในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งจนถึงระดับการใช้งานส่วนบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของเราที่มีกับคุณหรือบริษัท องค์กร หรือสถาบันที่คุณได้รับสิทธิ์การเข้าถึง หากมี

คุณสามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมโดยการอ่านข้อกำหนดของการให้บริการ หรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่คุณใช้งานอยู่ หรือโดยการพูดคุยกับผู้ดูแลการอนุญาตให้ใช้งานหรือสัญญาของคุณ

 • เครื่องมือการทำงานร่วมกันและคุณลักษณะ  

แอปพลิเคชันของเราอาจมีเครื่องมือการทำงานร่วมกันซึ่งจะทำให้ผู้อื่นที่อยู่ภายในหรือนอกบริษัท องค์กร หรือสถาบันของคุณสามารถดู แบ่งปัน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่คุณกำลังทำอยู่ (รวมถึงแบบจำลอง รูปแบบ หรือข้อมูลอื่นๆ) ตัวอย่างเช่นหากคุณโพสต์ข้อมูลหรือความคิดเห็น สิ่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับชื่อผู้ใช้ของคุณ

 • เครื่องมือของผู้ดูแลระบบ

  •  การอัปเดตอัตโนมัติ
   เเรารวบรวมข้อมูลที่อาจทำให้ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถระบุตัวคุณได้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการการอัปเดตอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบของคุณทราบว่า คุณต้องการการอัปเดตใดบ้าง

   ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถเปิดใช้งานความสามารถของตนเองในการเข้าถึงเพื่อดูข้อมูลที่ระบุ ข้อมูลที่รวบรวมและที่อาจแสดงขึ้น ได้แก่

   • ชื่อการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ในองค์กรของคุณ
   • ชื่อหรือรายละเอียดคอมพิวเตอร์ของคุณ (เช่น "เดสก์ท็อปของ Liu")
     
  •  การสนับสนุน FERPA
   เราอาจอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลแก่สถาบันการศึกษาที่คุณมีความเกี่ยวข้องด้วย หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์บังคับ FERPA

  •  ข้อกำหนด COPPA
   โปรดดู นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กของเราสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลเด็กของพ่อแม่/ผู้ปกครอง

การรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

เราใช้การควบคุมหลายวิธีร่วมกัน ทั้งทางกระบวนการ ทางเทคโนโลยี และทางการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการถ่ายโอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านทางอินเทอร์เน็ต เราจะเข้ารหัสลับโดยใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ Transfer Layer Security (TLS) หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน นอกจากนี้ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลยังถูกจำกัดสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และตัวแทนของ Autodesk ที่จำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อดำเนินการตามฟังก์ชันที่กำหนด และพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา อย่างไรก็ตาม แม้จะดำเนินความพยายามต่างๆ แต่เราไม่สามารถควบคุมการรักษาความปลอดภัยได้เต็ม 100% และเราไม่สามารถยืนยันหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ทั้งหมด

การเปลี่ยนแปลงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจปรับปรุงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว โปรดดูส่วน “ปรับปรุงครั้งล่าสุด” ที่ด้านบนของคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เพื่อดูรายการครั้งล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราต่อไปในอนาคต เราจะแจ้งให้คุณและผู้ใช้รายอื่นๆ ทราบโดยการประกาศไว้บน www.autodesk.com และ/หรือโดยการส่งประกาศให้คุณไปยังที่อยู่อีเมล (หากมี) ที่เราเก็บไว้ เรายังอาจแสดงประกาศผ่านแอปพลิเคชันของเราและบนเว็บไซต์อื่นๆของเรา คุณควรตรวจสอบข้อมูลจาก www.autodesk.com เว็บไซต์อื่นๆ ของเรา และคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดูข้อมูลที่ปรับปรุงเป็นระยะๆ หากคุณยังคงใช้แอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของเราต่อไปจะถือว่าคุณยอมรับคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

หากการเปลี่ยนแปลงคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเรามีความเข้มงวดน้อยลงอย่างมาก เราจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลง โปรด ติดต่อเราหากคุณมีคำถามใดๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการ (“แอปพลิเคชัน”) หรือคุณลักษณะของแอปพลิเคชันบางส่วนของเรา เป็นแอปพลิเคชันที่ "เป็นที่สนใจทั่วไป" ซึ่งถูกออกแบบสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ใหญ่ เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจตนาจากเด็กในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือคุณลักษณะต่างๆ ข้างต้น

แอปพลิเคชันอื่นๆ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่เป็นเด็ก และในกรณีนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กนี้จะถูกนำไปใช้ หากมีข้อขัดแย้งระหว่างนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและส่วนอื่นๆ ของคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กจะถูกใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอธิบายถึง:

 • วิธีปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลของเรา
 • วิธีการที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ
 • วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความยินยอมของผู้ปกครองของเรา

เป็นไปตามพระราชบัญญัติเพื่อการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็กบนระบบออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา (U.S. Children’s Online Privacy Protection Act หรือ "COPPA")  

COPPA จะนำไปใช้กับข้อมูลที่ได้รับออนไลน์จากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ("เด็ก" หรือ "เยาวชน") สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COPPA และคำแนะนำโดยทั่วไปเกี่ยวกับการปกป้องความเป็นส่วนตัวของเด็กบนระบบออนไลน์ โปรดเข้าไปที่OnGuard Online.

ต่อไปนี้เป็นลิงก์โดยตรงที่จะช่วยคุณในการค้นหาข้อมูล

ข้อมูลที่เรารวบรวมได้จากเด็ก วิธีที่เราใช้งานข้อมูลดังกล่าว และวิธีการและเวลาที่เราติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง

ต่อไปนี้คือวิธีการที่เราใช้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก รวมถึงวิธีการและเวลาที่เราจะดำเนินการแจ้งต่อผู้ปกครอง และ/หรือขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง ในกรณีที่เราพบว่าเราได้เก็บข้อมูลจากเด็กในลักษณะที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของ COPPA เราจะลบข้อมูลดังกล่าวโดยทันทีหรือมิเช่นนั้นจะขอความยินยอมจากผู้ปกครองสำหรับการจัดเก็บดังกล่าว

เพื่อให้สอดคล้องตามสิ่งที่ COPPA ได้กำหนดไว้ เมื่อเรามีการใช้การคัดกรองอายุและเราตัดสินได้ว่าผู้ใช้มีอายุ 12 ปีหรือต่ำกว่า เราจะดำเนินการดังนี้

 • ขอที่อยู่อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนที่เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก หรือ
 • นำเสนอประสบการณ์ที่เหมาะสมกับอายุให้แก่เด็ก ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ COPPA หรือ
 • ไม่อนุญาตให้เข้าถึงหัวข้อหรือคุณลักษณะต่างๆ ที่ไซต์หรือแอปพลิเคชันถูกกำหนดให้แก่ผู้ส นใจทั่วไป (ผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป)

การลงทะเบียน

เมื่อการใช้งานมีความเหมาะสมกับอายุ เด็กสามารถลงทะเบียนกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราเพื่อ (ตัวอย่างเช่น)

 • ดู มีปฏิสัมพันธ์กับ และดาวน์โหลดเนื้อหา
 • เข้าชมโปรแกรมการสอน สร้าง แก้ไข และนำเข้าเนื้อหา  
 • ถูกใจหรือติดตามผู้สร้างสรรค์งานรายอื่นๆ และเนื้อหาของผู้สร้างสรรค์งานเหล่านั้น
 • แสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาของบุคคลอื่น  
 • อัปโหลดรูปถ่าย
 • เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ  
 • ดูการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน
 • สร้าง "wishlist" ของรายการที่พวกเขาสนใจ (เช่น ชุดเครื่องมือออกแบบหุ่นยนต์)

ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน เราอาจขอให้เด็กแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเพื่อจุดป ระสงค์ในการรักษาความปลอดภัย และเพื่อเราจะได้สามารถแจ้งไปยังผู้ปกครอง ซึ่งรวมถึง:

 • ที่อยู่อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
 • ชื่อของเด็ก
 • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีหรือสมาชิกของเด็ก

เรายังอาจจะถามวันเกิดจากเด็กๆ เพื่อตรวจสอบอายุอีกด้วย

ชื่อผู้ใช้ของเด็กจะเป็นได้ดังนี้:

 • คำที่ผสมผสานกันแบบสุ่มตามที่ระบบของเราเสนอแนะ หรือ
 • เด็กสามารถเลือกชื่อผู้ใช้ของตนเองได้ และเราแนะนำว่าไม่ควรให้เด็กแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ในชื่อผู้ใช้

หากเด็กเลือกที่จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขากับเรา (เช่น อีเมลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเพื่อจุดประสงค์ในการให้ความยินยอม) ก็จะเป็นการจำกัดการเข้าถึงของพวกเขาในการสร้างบัญชีและคุณลักษณะบางอย่าง

เราจะไม่ขอให้เด็กแจ้งข้อมูลมากเกินความจำเป็นตามสมควรเพื่อที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์ เราจะเก็บข้อมูลดังกล่าวตาม วิธีปฏิบัติในการเก็บรักษาของเรา ซึ่งมีดังนี้:

 • เพื่อให้เป็นไปตามทางเลือกของคุณ
 • เพื่อทำตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
  • เก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควรเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามคำขอดำเนินกิจกรรม หรือทำให้เด็กสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นต่อไปได้
  • เพื่อช่วยให้มั่นใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้และบริการต่างๆ ของเรา
 • ตามที่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎข้อบังคับหรือกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบได้

เราอาจขอความยินยอมจากผู้ปกครองในรูปแบบที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ ในแต่ละกรณี เมื่อเราขอความยินยอม เราจะแจ้งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เฉพาะเจาะจงที่มีอยู่ให้แก่เ ด็กผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

การให้ความยินยอมจากผู้ปกครอง

เนื่องจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามีกิจกรรมที่อนุญาตให้เด็กสร้าง แบ่งปัน และ โพสต์เนื้อหาต่อสาธารณะ ดังนั้น ในการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ เราจึงต้องขอความยินยอม "ระดับสูง" จากผู้ปกครองดังต่อไปนี้

 • โดยการขอบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินแบบอื่นเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง (โดยมีการเรียกเก็บค่าบริการตามที่กำหนด) หรือ
 • โดยการขอแบบฟอร์มคำยินยอมที่ลงนามแล้วโดยส่งทางไปรษณีย์หรือเป็นเอกสารแนบทางอีเมล

นอกจากนี้ เรายังจำเป็นต้องขอให้ผู้ปกครองเปิดบัญชีของตนเองด้วย เพื่อให้พวกเขาสามารถดูแล ะกลั่นกรองบัญชีของบุตรหลานของตนได้ตามสมควร สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู ตัวเลือกของผู้ปกครองและมาตรการควบคุม ที่ด้านล่าง

หลังจากให้ความยินยอมในระดับสูงแล้ว เราอาจเสนอโอกาสให้ผู้ปกครองใช้พินหรือรหัสผ่านในการติดต่อสื่อสารในอนาคต เพื่อเป็นวิธีการหนึ่งในการยืนยันตัวตนของผู้ปกครอง

ความยินยอมจากครูอาจารย์แทนผู้ปกครอง

สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียน COPPA อนุญาตให้ครูอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนกระทำการแทนผู้ปกครองเพื่อให้คำยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็ก โรงเรียนควรแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเสมอเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้

ในบางกรณี เพื่อให้บัญชีไม่ถูกปิดและเพื่อให้เด็กสามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ต่อไปภายนอกโรงเรียน เราอาจขอให้โรงเรียนขอความยินยอมโดยตรงจากผู้ปกครองแทน และ/หรือ นอกเหนือจากการมอบความยินยอมแทนผู้ปกครอง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของผู้ปกครองในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติทางการศึกษาของเด็กภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษาของครอบครัวในสหรัฐอเมริกา (US Family Educational Rights and Privacy Act หรือ FERPA) โปรดเข้าไปที่ ส่วน FERPA ด้านล่างนี้

กิจกรรมที่เฉพาะเจาะจง

เนื้อหาที่เด็กสร้างขึ้น

เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรามีกิจกรรมที่อนุญาตให้เด็กๆ สร้างหรือจัดการเนื้อหาและบัน ทึกเอาไว้ กิจกรรมบางอย่างข้างต้นไม่ได้กำหนดให้เด็กแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นอาจจะไม่ ทำให้มีการแจ้งไปยังผู้ปกครองหรือต้องมีคำยินยอมจากผู้ปกครอง

หากกิจกรรมใดอาจทำให้เด็กสามารถใส่ข้อมูลส่วนบุคคลลงในเนื้อหาที่ตนสร้างขึ้นมา เราจะขอ ความยินยอม "ระดับสูง" จากผู้ปกครอง

ตัวอย่างของเนื้อหาที่เด็กสร้างซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลมีดังนี้

 • เขตข้อมูลแบบข้อความเปิด
 • ภาพวาดที่อนุญาตให้ป้อนข้อมูลที่เป็นข้อความหรือที่วาดโดยใช้มือได้อย่างอิสระ
 • เนื้อหาที่อัปโหลดซึ่งประกอบด้วยข้อความ แบบจำลอง หรือรูปภาพต่างๆ

นอกเหนือจากการเก็บรวบรวมเนื้อหาที่มีข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เราอนุญาตให้เด็กทำการแบ่งปันเนื้อหาต่อสาธารณะได้ เราจะต้องขอความยินยอม "ระดับสูง" จากผู้ปกครองก่อน

เรายอมรับคำขอของผู้เยาว์ในการจะลบเนื้อหาใดๆ ที่พวกเขาโพสต์บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันต่างๆ ของเรา เว้นแต่ว่าเราจำเป็นต้องทำตามกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ในส่วนของการลบเนื้อหาที่คุณได้โพสต์ไว้

ฟอรัมและความคิดเห็น

บางกิจกรรมอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถติดต่อกับผู้ใช้รายอื่นๆ ได้โดยตรง โดยผ่านทางฟอรัมผู้ใช้หรือส่วนความคิดเห็น เราจะขอความยินยอม "ระดับสูง" จากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อน จึงจะอนุญาตให้เด็กเข้าถึงคุณลักษณะดังกล่าวได้

เราขอแนะนำอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่ใช้คุณลักษณะการโต้ตอบเหล่านี้ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราไม่ให้แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเองหรือบุคคลที่สาม และไม่ให้พยายามที่จะหลบเลี่ยงคุณลักษณะการใช้งานที่พอเหมาะใดๆ

เรายังขอแนะนำให้ผู้ปกครองควบคุมดูแลบุตรของตนอย่างระมัดระวังเมื่อเด็กๆ เข้าร่วมในกิจกรรมออนไลน์

การแข่งขัน

สำหรับการประกวดแข่งขันต่างๆ โดยทั่วไป เราจะขอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นในการเข้าร่วมการแข่งขันเท่านั้น เช่น ชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลของผู้ปกครอง (เพื่อแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตามที่กฎหมายกำหนด) เราจะติดต่อผู้ปกครองเพื่อขอข้อมูลที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการเรื่องรับรางวัลเท่านั้นหากเด็กชนะการแข่งขัน

การติดต่อกับเด็กทางอีเมล

ในบางแอปพลิเคชันของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลการติดต่อทางออนไลน์ (เช่น ที่อยู่อีเมล) เพื่อติดต่อกับเด็กที่ส่งคำขอเรื่องใดเรื่องหนึ่งมายังฝ่ายบริการลูกค้า ตัวอย่างเช่น เด็กอาจส่งอีเมลถึงเราเพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือออกแบบ หากพวกเขากำลัประสบปัญหาในเรื่องนั้น หรือเด็กอาจต้องการลงทะเบียนสมัครรับจดหมายข่าวรายเดือน นี่คือวิธีที่เราควรจะจัดการกับคำขอในการติดต่อสื่อสาร

 • การติดต่อสื่อสารครั้งเดียว

หลังจากที่เราตอบคำถามหรือคำขอของเด็กแล้ว เราหรือผู้ให้บริการของเราจะลบข้อมูลนั้นทันที หลังจากที่ได้ตอบคำถามหรือคำขอนั้นแล้ว

 • การติดต่อสื่อสารมากกว่าหนึ่งครั้ง

ในกรณีที่มีกิจกรรมหรือบริการที่เราจำเป็นต้องติดต่อกับเด็กมากกว่าหนึ่งครั้ง และเรายังไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง โปรดอ่านรายละเอียดดังนี้

 • หากเราเก็บข้อมูลติดต่อของเด็กเพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง (เช่น กรณีจดหมายข่าว) เราจะขอที่อยู่อีเมลของผู้ปกครองไว้ด้วย (หากเรายังไม่ได้รับคำยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบได้) เพื่อเราจะได้สามารถแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ดังกล่าว และเพื่อมอบโอกาสแก่ผู้ปกครองในการป้องกันการติดต่อกับเด็กโดยตรงในครั้งต่อไป
  • หากเด็กเข้าร่วมในการติดต่อสื่อสารแบบต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งครั้ง ผู้ปกครองอาจจำเป็นต้อง "เลือกปฏิเสธ" การติดต่อสื่อสารแต่ละครั้งแบบเป็นกรณีๆ ไป

ตัวระบุแบบถาวร

เมื่อเด็กมีการโต้ตอบกับเรา อาจมีการรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ทั้งเพื่อทำให้ไซต์และแอปพลิเคชันของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นและมีประโยชน์ต่อเด็กๆ และเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นๆ หลายประการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา

ตัวอย่างเช่น

 • ชนิดของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ที่อยู่ IP ของเด็กหรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • เว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้
 • ความถี่ที่เด็กเข้าชมส่วนต่างๆ ของไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
 • ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการออนไลน์หรือมือถือ

ข้อมูลนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น คุกกี้ แท็กพิกเซล เว็บบีคอน และตัวระบุที่เฉพาะเจาะจงอื่นๆ ข้อมูลนี้อาจได้รับการเก็บรวบรวมโดย Autodesk หรือบุคคลที่สาม โปรดดู นโยบายคุกกี้ ของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

จะมีการนำข้อมูลนี้ไปใช้เพื่อจุดประสงค์ภายในบริษัท ทั้งนี้เพื่อ:

 • ให้เด็กสามารถเข้าถึงคุณลักษณะและกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • ปรับแต่งเนื้อหาและปรับปรุงไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • ดำเนินการวิจัยและการวิเคราะห์เพื่อจัดการกับประสิทธิภาพการทำงานของไซต์และแอปพลิเคชันของเรา
 • สร้างรายงานแบบรวมหรือแบบไม่บ่งบอกถึงตัวตนเพื่อการใช้งานโดย Autodesk

ในกรณีที่เรารวบรวม (หรืออนุญาตให้บุคคลอื่นรวบรวม) ข้อมูลข้างต้นจากเด็กในไซต์และแอปพลิเคชันของเราเพื่อจุดมุ่งหมายอื่นๆ เราจะแจ้งผู้ปกครองและขอความยินยอมก่อนการเก็บรวบรวมดังกล่าว

รายชื่อของผู้ปฏิบัติงานที่เป็นบุคคลภายนอกที่เก็บรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนแบบถาวรบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา สามารถดูได้ที่www.autodesk.com/privacy-appendix.

เมื่อใดที่บุคคลที่สามสามารถดูข้อมูลที่รวบรวมจากเด็กได้ 

นอกเหนือจากกรณีต่างๆ ที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กได้รับการนำไปโพสต์ในที่สาธารณะ (หลังจากได้รับความยินยอมในระดับสูงจากผู้ปกครอง) เรายังอาจแบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเด็กในกรณีที่จำกัด รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับผู้ให้บริการของเราหากมีความจำเป็นต่อผู้ให้บริการเหล่านั้นในการปฏิบัติหน้าที่ทางธุรกิจ แบบมืออาชีพ หรือเพื่อการสนับสนุนทางเทคโนโลยีแก่เรา
 • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เช่น เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล
 • เรายังสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมได้จากเด็กตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  • เพื่อปฏิบัติตามการบังคับใช้กฎหมายหรือคำขอจากหน่วยงานราชการ (รวมถึงโรงเรียนหรือบริการสำหรับเด็ก)
  • หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลอาจเป็นการป้องกันการส่งเสริมการก่ออาชญากรรม เป็นการอำนวยความสะดวกต่อการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของสาธารณชน หรือเป็นการคุ้มครองเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่ใช้งานไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา
  • เพื่อปกป้องความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของไซต์ แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีอื่นของเรา รวมถึงเทคโนโลยีของผู้ให้บริการของเรา
  • เพื่อให้เราสามารถระมัดระวังเกี่ยวกับความรับผิด

โปรดดูที่ส่วน การแบ่งปันกับบุคคลที่สาม ของคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ทางเลือกและการควบคุมเกี่ยวกับผู้ปกครอง 

ในทุกเวลา ผู้ปกครองสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากบุตรของตนในส่วนที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดบัญชีหนึ่งโดยเฉพาะ
 • ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากบันทึกที่เราได้รวบรวมมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้นๆ

โปรดตระหนักว่าคำขอให้ลบบันทึกต่างๆ อาจทำให้เกิดการยุติบัญชี ความเป็นสมาชิก หรือบริการอื่นๆ และอาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาใดๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในบัญชีนั้นๆ ได้อีก

เเมื่อเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีลงทะเบียนเปิดบัญชี เราจะใช้วิธีการสองวิธีในการอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมมาจากเด็ก ได้แก่

 • ผู้ปกครองสามารถร้องขอการเข้าถึงและลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรของตนโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ดำเนินการของผู้ปกครอง
 • ผู้ปกครองสามารถติดต่อเราเพื่อร้องขอการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรของตนโดยการส่งอีเมลมาหาเราที่:

คำถามอื่นใดก็ตามสามารถส่งตรงไปที่:

ทางอีเมลที่:  

privacy.questions@autodesk.com

ทางไปรษณีย์ถึง:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
The Landmark @ One Market
Suite 500
San Francisco, CA 94105
U.S.A.  

หากเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ที่: 1-415-547-2288

ในจดหมายโต้ตอบ เช่น อีเมลหรือไปรษณีย์ โปรดระบุ:

 • ชื่อของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
 • ชื่อผู้ใช้ของเด็ก
 • ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครอง

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของเด็ก เราจะดำเนินขั้นตอนที่สมเหตุสมผลเพื่อช่วยตรวจสอบตัวตนของผู้ปกครองก่อนที่จะอนุญาตให้มีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

การศึกษาและ FERPA 

หากคุณกำลังใช้แอปพลิเคชันของเราผ่านโปรแกรมของโรงเรียน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษาของครอบครัว (FERPA) เราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรามากที่สุดเมื่อมีการใช้ในโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้ FERPA ไว้ที่นี่ คุณสามารถดูได้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Education) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม   

FERPA คือกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ให้สิทธิบางประการในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติทางการศึกษาของเด็กและข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับประวัติเหล่านั้น ผู้ปกครองใช้สิทธิเหล่านี้ในนามของเด็กของพวกเขาที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สิทธิเหล่านี้จะส่งต่อไปยังนักเรียนเมื่อพวกเขาอายุถึง 18 ปีหรือเข้าศึกษาในระดับชั้นที่สูงกว่ามัธยมศึกษาขึ้นไป (ชั้น ม. 12) หรือที่เรียกว่า "นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย"

FERPA มอบสิทธิบางประการให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย (ภายใต้ข้อจำกัด) ดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการตรวจสอบและดูประวัติทางการศึกษาของนักเรียนที่โรงเรียนเก็บรักษาไว้
 • สิทธิในการร้องขอให้โรงเรียนแก้ไขประวัติให้ถูกต้องหากเห็นว่าประวัติเหล่านั้นไม่ถูกต้องหรือมีความเข้าใจผิดเกิดขึ้น

ตามกฎทั่วไป โรงเรียนที่อยู่ภายใต้ FERPA จะต้องมีการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลใดๆ จากประวัติทางการศึกษาของนักเรียน อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดเผยประวัติโดยไม่ต้องได้รับความยินยอม รวมถึงในบางเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่มีความสนใจทางด้านการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการแก่โรงเรียน
 • ให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ที่นักเรียนกำลังจะย้ายไป
 • ข้อมูลสารบบ (ภายใต้การเลือกปฏิเสธ)
 • ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่มีความเหมาะสมในกรณีที่มีความฉุกเฉินทางด้านสุขภาพและความปลอดภัย

โรงเรียนจำเป็นต้องแจ้งสิทธิของพวกเขาภายใต้ FERPA ให้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายทุกปี แต่ละโรงเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะแจ้งอย่างไร (เช่น ด้วยวิธีการส่งจดหมายพิเศษหรือการใส่ข้อมูลไว้ในหนังสือคู่มือของนักเรียน)

เราช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติตามเกณฑ์บังคับภายใต้ FERPA ด้วยวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่มีการใช้ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมโดยตรงจากผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และการอนุญาตให้พวกเขาเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายในแอปพลิเคชันของเราโดยตรง หรือการอนุญาตให้โรงเรียนสามารถจัดการคำร้องขอของผู้ปกครองหรือนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย

นโยบายคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน (เช่น แท็กพิกเซล) ต่อไปนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมทั้งทางเลือกของคุณ

"คุกกี้" คืออะไร

คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์จากเว็บเซิร์ฟเวอร์และบันทึกไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้ (ในโฟลเดอร์เบราว์เซอร์) คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลมาตรฐานจากเบราว์เซอร์ของคุณ เช่น

 • ชนิดของเบราว์เซอร์
 • ภาษาของเบราว์เซอร์
 • ที่อยู่เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงมาเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้ยังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

 • ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ
 • พฤติกรรมการใช้งานของคุณ ซึ่งอาจรวมถึง
  • เพจที่คุณดู
  • ลิงก์ที่คุณคลิก
  • วันที่และเวลาที่คุณเยี่ยมชมหรือร้องขอ

คุกกี้อาจระบุเบราว์เซอร์หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณแบบเจาะจง แต่ไม่จำเป็นว่าจะมีการระบุถึงตัวคุณเป็นการส่วนตัว คุกกี้ยังสามารถใช้ในการช่วยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณขอให้เรา "จดจำ" คุณหรือให้คุณอยู่ในระบบต่อไป

โดยมีคุกกี้เซสชันและคุกกี้แบบถาวร

 • คุกกี้เซสชันจะยังคงอยู่แต่เฉพาะในระหว่างเซสชันของคุณบนเว็บไซต์ เมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อหยุดเซสชัน คุกกี้ก็จะหยุดการทำงานด้วยเช่นกัน
 • คุกกี้แบบถาวรจะคงอยู่ยาวนานกว่า และถูกนำมาใช้เพื่อจดจำสิ่งต่างๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านไป เช่น การตั้งค่าภาษาของคุณ หรือจดจำว่า คุณคือผู้ใช้เฉพาะรายที่กลับเข้ามาเยือนเว็บไซต์อีก

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติอื่นๆ โปรดไปที่ www.allaboutcookies.org.

ชนิดของคุกกี้

คุณสามารถเข้าใจได้ว่า เราใช้คุกกี้สามชนิดที่แตกต่างกัน ได้แก่

จำเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อคุณร้องขอบริการหรือการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเรา คุกกี้เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการ:

 • เปิดใช้งานบริการต่างๆ (เช่น โดยการปล่อยให้คุณอยู่ในระบบต่อไป)
 • ให้ข้อมูลที่คุณร้องขอ
 • อนุญาตให้คุณใช้คุณลักษณะที่จำเป็น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนของคุกกี้ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลไปใช้งาน

 • ดำเนินงานของรถเข็นสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์
 • สนับสนุนฟังก์ชันแชทสำหรับฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
 • ปรับปรุงด้านการรักษาความปลอดภัยหรือป้องกันการฉ้อโกง

หากคุณปิดใช้งานคุกกี้ชนิดนี้ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามคำขอของคุณได้

เพื่อการทำงานและประสิทธิภาพ 

คุณเป็นผู้เลือกที่จะทำให้ประสบการณ์ที่คุณได้รับจากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราดียิ่งขึ้นสำหรับคุณ และทำให้เราสามารถเข้าใจว่าผู้ใช้ปลายทางมีความเคลื่อนไหว ใช้งาน และมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราอย่างไร

คุกกี้เพื่อการทำงานและส่งเสริมประสิทธิภาพช่วยให้เราสามารถจดจำตัวเลือกของคุณ และสามารถปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานโดยรวมของคุณ พร้อมกับมอบบริการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่เป็นข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ และแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนว่า เราจะใช้คุกกี้ชนิดนี้เมื่อใด

 • เพื่อจดจำการตั้งค่าภาษาและประเทศของคุณ
 • ในอีเมลทางการตลาด เพื่อให้เราสามารถเห็นว่าคุณเปิดหรือคลิกบนลิงก์ในอีเมลเหล่านั้ นหรือไม่
 • บนเว็บไซต์หรือในบริการออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจว่า มีผู้ใช้รายใหม่และผู้ใช้ที่กลับมาใช้งานเป็นจำนวนเท่าไหร่

หากคุณปิดใช้งานหรือเลือกปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้หรือเทคโนโลยีอื่นๆ อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บางส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้ และอาจทำให้เราสามารถให้การสนับสนุนและข้อมูลแก่คุณได้น้อยลง

การตลาด 

เราใช้คุกกี้ชนิดนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเรียกดูและการช้อปปิ้งของคุณ เพื่อกำหนดรูปแบบของการตลาดที่มีความเกี่ยวข้อง โดยยึดตามลักษณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม เพื่อช่วยสร้างและส่งมอบโฆษณาที่ปรับแต่งรูปแบบเพื่อคุณและเป็นไปตามความสนใจของคุณ

หากคุณปิดใช้งานหรือเลือกปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ อาจทำให้คุณไม่สามารถใช้บางส่วนของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้ และอาจทำให้เราไม่สามารถนำเสนอบางบริการแก่คุณได้

เหตุใดคุกกี้จึงมีประโยชน์ 

คุกกี้ช่วยให้เราจดจำข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การใช้งานของคุณมีความรวดเร็วและเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นต่อคุณ...แม้ว่า เราจะไม่รู้อย่างแน่ชัดว่า คุณเป็นใคร

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าคุกกี้สามารถช่วยให้การใช้งานของคุณดียิ่งขึ้น แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่คุณใช้:

 • จดจำตัวเลือกภาษาของคุณ
 • เก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ในรถเข็นสินค้าของคุณ
 • แสดงเนื้อหาที่มีแนวโน้มว่าจะมีเป็นประโยชน์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นให้แก่คุณ
 • ทำให้ตัวเลือก "จดจำฉัน (remember me)" ทำงาน
 • ช่วยคุณในการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้มียังมีประโยชน์สำหรับเราอีกด้วย คุกกี้สามารถช่วยให้เราทราบถึงสิ่งต่างๆ เช่น

 • มีผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ซ้ำรายเป็นจำนวนเท่าใด
 • เป็นผู้เยี่ยมชมคนใหม่หรือเป็นผู้ที่เข้ามาซ้ำ
 • พื้นที่หรือเนื้อหาใดบนเว็บไซต์เฉพาะที่มีการเข้าชมและดาวน์โหลดมากที่สุด

ใครเป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้ 

เราและผู้ให้บริการของเรา (ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเรา) เป็นผู้ตั้งค่าคุกกี้ 

ผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเราอาจมีการใช้งานคุกกี้ คุณสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา รวมทั้งข้อกำหนดการขายได้เมื่อมีการคิดเงิน เพื่อทำความเข้าใจถึงหลักปฏิบัติของผู้ให้บริการเหล่านั้นและทางเลือกของคุณ

นอกจากนี้ เราอาจทำงานร่วมกับเครือข่ายการโฆษณาอย่างน้อยหนึ่งเครือข่าย (คู่ค้าด้านการโฆษณาแต่ละราย) ที่ใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการโฆษณาตามความสนใจบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม การโฆษณาตามความสนใจนี้อาจรวมถึงการทำการตลาดซ้ำสำหรับสินค้าและบริการของเราที่คุณได้ดูไปแล้วบนเว็บไซต์ของเรา ผ่านทางโฆษณาบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อเป็นการเตือนความจำ คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ (รวมถึงนโยบายคุกกี้นี้) ไม่มีการนำมาใช้กับการดำเนินงานของบุคคลที่สาม

ทางเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ 

แก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ 

คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์อื่นยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ ดังที่มีการระบุในข้างต้น คุณอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะเชิงโต้ตอบบางตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของเราได้

ลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณ

คุณสามารถลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของคุณได้ อย่างไรก็ตาม นั่นหมายความว่า การตั้งค่าหรือการกำหนดค่าใดก็ตามที่จัดการโดยคุกกี้จะถูกลบออกด้วย และคุณอาจจำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่ คุณอาจไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีการติดตามต่างๆ ได้ผ่านทางการตั้งค่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์มือถือของคุณ

การปฏิเสธที่จะไม่รับคุกกี้เฉพาะบางตัว

เมื่อเราส่งอีเมลถึงคุณ อีเมลดังกล่าวอาจมีเว็บบีคอนหรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าคุณได้รับหรือเปิดอีเมลแล้ว และคุณคลิกลิงก์ใดๆ ในอีเมลหรือไม่ คุณสามารถปฏิเสธที่จะไม่รับอีเมลทางการตลาด ที่อาจมีการใช้งานเว็บบีคอน

คุณยังสามารถเลือกปฏิเสธคุกกี้เพื่อการทำงานและส่งเสริมประสิทธิภาพบางตัวที่เราใช้บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราได้อีกด้วย คุณจะต้องเลือกปฏิเสธสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

คุณสามารถดูรายการตัวเลือกการปฏิเสธเข้าร่วมได้ที่:

www.autodesk.com/privacy-appendix

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเฉพาะบางประการเพื่อความสะดวกในการอ้างอิง เราได้รวมรวมลิงก์ต่างๆ ไว้ที่นี่สำหรับให้คุณอ้างอิง แต่โปรดตรวจสอบกับไซต์ของบริษัทนั้นๆ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด ได้แก่

Google (รวมทั้ง Google Analytics):

Adobe (เครื่องมือวิเคราะห์):

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการเลือกปฏิเสธใน:

MixPanel

คุณยังสามารถเลือกปฏิเสธที่จะรับโฆษณาการตลาดจากผู้ลงโฆษณาที่เป็นบุคคลที่สามและเครือข่ายการโฆษณาที่เป็นสมาชิกของ Network Advertising Initiative หรือผู้ที่ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลตนเองสำหรับพฤติกรรมการโฆษณาออนไลน์ของ Digital Advertising Alliance โดยไปที่หน้าเพจเลือกปฏิเสธบนเว็บไซต์

เราได้รวบรวมลิงก์ต่างๆ ไว้ที่นี่สำหรับให้คุณอ้างอิง แต่โปรดตรวจสอบกับไซต์ขององค์กรนั้นๆ ต่อไปนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุด

www.networkadvertising.org/choices

www.aboutads.info/choices/