Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Polityka prywatności Autodesk

SPRAWDZONO I OPUBLIKOWANO DNIA: 23 marca 2011 r.  Poniższa wersja nie zmienia zasadniczo sposobu, w jaki traktujemy dane osobowe w porównaniu z poprzednią wersją polityki prywatności.

Firma Autodesk Inc. oraz jej filie na całym świecie (łącznie jako „Autodesk” lub „my”) szanują Twoje prawa oraz przestrzegają swoich zobowiązań względem Twojej prywatności oraz danych osobowych.  Sporządziliśmy niniejszą politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób zbieramy, magazynujemy, wykorzystujemy, udostępniamy, transferujemy oraz zachowujemy dane osobowe, a także w jaki sposób możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i dokonanych wyborów oraz je aktualizować.  Wyjaśniamy w niej także tryb naszej współpracy ze stronami trzecimi, takimi jak dostawcy usług online i offline, pomagającymi nam w realizacji naszych potrzeb biznesowych, lub z pośrednikami, którzy mogą dostarczać nam informacje w chwili nabycia za ich pośrednictwem licencji produktów lub usługi Autodesk.  Na koniec objaśniamy też naszą procedurę przetwarzania danych nieosobowych.

Dołożyliśmy starań, aby wspomniane wyjaśnienia były łatwe do zrozumienia, a zarazem dostarczyły wystarczającej liczby szczegółów dla uzyskania jasności co do naszego sposobu postępowania.  Uzyskasz więcej informacji na temat danego pojęcia czy tematu klikając linki zamieszczone w niniejszej wersji polityki prywatności.

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza internetowego, drogą mailową pod adresem privacy.questions@autodesk.com lub pocztą pod następującym adresem:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
USA

Niniejsza polityka prywatności zawiera następujące sekcje. Kliknij link poniżej, aby przejść bezpośrednio do sekcji, którą chcesz przeczytać.


Zakres polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności podlega zastosowaniu w skali globalnej i określa sposób, w jaki Autodesk przetwarza dane osobowe zebrane lub otrzymane poprzez nasze produkty, usługi, strony należące do Autodesk, strony trzecie oraz dane uzyskane w trybie offline.  Niektóre strony, produkty czy usługi Autodesk mogą zawierać dodatkowe uwagi odnośnie prywatności lub w szczególnych przypadkach posiadać własną politykę prywatności.

Autodesk nie sprawuje kontroli nad witrynami internetowymi stron trzecich, włączając w to strony mogące oferować aplikacje, produkty oraz usługi Autodesk.  Możemy oferować linki do stron internetowych prowadzonych przez strony trzecie lub dostarczać funkcje mediów społecznościowych poprzez nasze produkty, usługi oraz strony internetowe pozwalające Ci dzielić się informacjami w Twojej sieci społecznościowej oraz współdziałać z Autodesk na platformach mediów społecznościowych.  Korzystanie przez Ciebie z tych stron lub platform może, w zależności od funkcji, umożliwić im dodawanie ich własnych plików typu ciasteczka (cookies) lub innych plików na Twoim komputerze, zbieranie danych czy uzyskanie od Ciebie danych osobowych. 

Autodesk nie jest odpowiedzialny za procedury prywatności stron trzecich.  Pamiętaj, aby zapoznać się z politykami prywatności, dodatkowymi uwagami oraz ustawieniami wszelkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i platform w celu zrozumienia tych procedur oraz własnych opcji wyboru.

Powrót do góry

Informacje zbierane przez Autodesk
Autodesk zbiera zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe.

Dane osobowe” są informacjami, które umożliwiają Twoją identyfikację i pozwalają nam na skontaktowanie się z Tobą w trybie online lub offline. Są to takie informacje, jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numery telefonów (łącznie z numerami telefonów komórkowych) oraz numery faksu, a także informacje finansowe (takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej).

Dane nieosobowe” to dane zbiorcze, dane demograficzne, dane techniczne oraz wszelkie inne informacje, które nie ujawniają Twojej tożsamości i które nie pozwalają nam na skontaktowanie się z Tobą.

Oto sposoby, jakich używa Autodesk do zbierania danych.

 • Dane, które nam dostarczasz.   Otrzymujemy od Ciebie zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe z chwilą, gdy rejestrujesz się, aktywujesz lub wnioskujesz o produkt (włączając w to produkty w wersji próbnej) czy usługę, gdy tworzysz dane uwierzytelniające do logowania, gdy wysyłasz nam e-mail, dzwonisz do nas lub piszesz na nasz adres pocztowy, lub też gdy wypełniasz i przesyłasz jakikolwiek formularz na naszej stronie, gdy współdziałasz z nami przez platformy mediów społecznościowych, gdy wysyłasz raport o błędach, a także wtedy, gdy uczestniczysz w programie analizy wewnątrzproduktowej, takim jak Program na rzecz zaangażowania klientów („CIP”).  Niekiedy dostarczasz nam danych osobowych stron trzecich (na przykład podając dane kontaktowe innej osoby dla kontynuowania wniosku o świadczenie usługi) – zakładamy wtedy, że na Twoją prośbę strony trzecie udzieliły Ci pozwolenia na dostarczenie nam ich danych.

 • Sklep internetowy Autodesk Online oraz pośrednicy. Sklep internetowy Autodesk Online jest prowadzony przez naszego partnera ds. handlu elektronicznego będącego zarejestrowanym podmiotem operującym w dziedzinie sprzedaży online.  Warunki sprzedaży oraz polityka prywatności naszego partnera mają zastosowanie podczas zakupów dokonywanych przez internet w sklepie internetowym Autodesk Online.  Nasz partner w handlu internetowym przekazuje nam Twoje dane, a my przetwarzamy je zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności.  Pośrednicy, tacy jak autoryzowani sprzedawcy i dystrybutorzy Autodesk, w podobny sposób umożliwiają sprzedaż licencji naszych produktów.  Gdy nasi pośrednicy przekazują nam dane, przetwarzamy je zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności.

 • Informacje dodatkowe.  Dostarczane przez Ciebie lub zebrane przez nas dane osobowe uzupełniamy niekiedy informacjami pochodzącymi z innych dostępnych źródeł handlowych uznanych przez nas za wiarygodne, takich jak bazy danych kontaktów biznesowych. To pozwala nam na przykład na zachowanie dokładności danych, które zbieramy i przechowujemy w naszej ewidencji. 

 • Narzędzia automatycznego zbierania danych (łącznie z „ciasteczkami”).  Gdy komunikujesz się z nami, uzyskujesz dostęp do stron internetowych oraz produktów Autodesk poprzez przeglądarkę internetową, aplikację lub innego klienta, nasze serwery automatycznie zbierają i zapisują pewne dane.  Narzędzia te sprawiają, że Twoja wizyta na naszej stronie będzie łatwiejsza, bardziej skuteczna i wartościowa dzięki rozpoznaniu Twojego powrotu na stronę oraz dostarczeniu Ci dostosowanych rozwiązań.  Autodesk i jego dostawcy usług mogą zbierać zmienne środowiskowe i używać narzędzi automatycznego zbierania danych, takich jak ciasteczka, linki osadzone oraz inne technologie służące zbieraniu danych.  Owe narzędzia zbierania danych pobierają z Twojej przeglądarki podstawowe informacje, takie jak rodzaj i język przeglądarki oraz adres strony internetowej poprzedzającej Twoje odwiedziny na naszej stronie. Mogą one również pobierać dane o Twoim adresie IP oraz sekwencję otwieranych stron (odwiedzone przez Ciebie strony i kliknięte przez Ciebie linki) wraz z datą i czasem Twojej wizyty lub polecenia, a także jedno lub więcej ciasteczek pozwalających jednoznacznie zidentyfikować Twoją przeglądarkę lub Twoje konto.

Powrót do góry

Dzieci i prywatność
Niektóre strony, produkty i usługi Autodesk zostały przeznaczone dla wszystkich odbiorców, niemniej jednak nie zbieramy świadomie żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 12 roku życia. Autodesk zachęca rodziców do spędzania czasu w sieci z dziećmi oraz nakłania do uczenia swych dzieci zasad rozmów z nieznajomymi i zachowywania podczas kontaktów online w tajemnicy danych osobowych, takich jak prawdziwe imiona, adresy lub numery telefonów. W niektórych przypadkach, wobec dzieci od 13 do 17 roku życia, od ich rodziców bądź opiekunów mogą być wymagane zawiadomienia, uprzednie pisemne pozwolenia lub inne możliwe do weryfkacji upoważnienia rodzicielskie. Dzieci w wieku równym lub niższym od 12 lat nie powinny dostarczać ani publikować jakichkolwiek informacji na stronach, produktach lub usługach Autodesk.

Powrót do góry

Przechowywanie i bezpieczeństwo danych osobowych
Doceniamy Twoje zaufanie dla Autodesk, wyrażające się poprzez dzielenie się z nami Twoimi danymi osobowymi i zobowiązujemy się ich ochrony.  Używamy zespołu technologii, procedur i środków organizacyjnych wspomagających ochronę Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, użyciem lub ujawnieniem.  Dla przykładu, gdy przekazujemy istotne dane osobowe (takie jak informacje o karcie kredytowej) przez internet, chronimy je używając technologii szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL).  Dostęp do danych osobowych ogranicza się do tych pracowników, zleceniobiorców oraz agentów Autodesk, którzy muszą znać takie dane, aby móc wykonywać powierzone im funkcje i rozwijać lub ulepszać nasze produkty i usługi.  Pomimo naszych wysiłków żadna metoda przesyłu przez internet ani żadna elektroniczna metoda przechowywania nie jest w 100% skuteczna i nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa którejkolwiek z informacji, jakie od Ciebie otrzymujemy, Tobie przekazujemy lub przechowujemy.

Twoja rola w zabezpieczeniu Twoich danych osobowych jest również ważna.  Nie przysyłaj nam istotnych danych drogą mailową.  Twórz tzw. silne hasła.  Dbaj o ich bezpieczeństwo, zmieniaj je często i używaj bezpiecznej przeglądarki internetowej.  Poza tym pamiętaj o wylogowaniu się z konta Autodesk i zamknięciu okna przeglądarki po skończonej pracy.

Jeśli z jakiegoś powodu uznasz, że Twoja współpraca z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, gdy Twoim zdaniem bezpieczeństwo któregokolwiek z dostarczanych przez nas kont zostało nadwątlone), musisz powiadomić nas niezwłocznie o zaistniałym problemie poprzez skontaktowanie się z nami zgodnie z zapisami niniejszej polityki prywatności.  W tym celu zapoznaj się z poniższą sekcją „Kontakt”.  Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami drogą pocztową, przedłuży to czas potrzebny nam na odpowiedź na dany problem.

Powrót do góry

Używanie danych osobowych przez Autodesk
Jak wyjaśniliśmy już w poprzednich sekcjach, Autodesk zbiera zarówno dane osobowe, jak i dane nieosobowe

Możemy łączyć dane osobowe w taki sposób, że w końcowym efekcie otrzymujemy dane nieosobowe – na przykład przez używanie danych osobowych do obliczania procentu naszych użytkowników, którzy żyją w danym kraju lub dla lepszego zrozumienia kolektywu naszych abonentów poprzez analizowanie zbiorczej bazy danych demograficznych, zainteresowań i zachowań naszych użytkowników.  Skoro rezultat nie identyfikuje dokładnie Ciebie ani żadnego innego użytkownika, jest on informacją nieosobową, której możemy używać do dowolnego celu, włączając w to udostępnianie jej osobom trzecim. 

Niekiedy możemy łączyć dane osobowe z danymi nieosobowymi.  Przykładem jest łączenie Twojego imienia z Twoją lokalizacją geograficzną (Europa) lub Twojego adresu e-mail z Twoją branżą (media i rozrywka).  Gdy łączymy dane osobowe z nieosobowymi, traktujemy tak połączone informacje jako dane osobowe, dopóki używa się ich razem.

Głównym celem zbierania przez nas danych osobowych i używania ich jest zapewnienie Ci skutecznego i pozytywnego użytkowania, dostosowanego do Twoich potrzeb.  W większości przypadków, im bardziej szczegółową informację nam dostarczasz, tym lepiej możemy spersonalizować Twoją eksploatację Autodesk.

Wyrażasz zgodę na użytkowanie przez nas Twoich danych osobowych w następujący sposób:

 • do przetwarzania zamówień oraz dostarczania produktów lub zapewniania wybranych przez Ciebie usług;

 • do przeprowadzania weryfikacji zdolności kredytowej, określenia odpowiednich warunków płatności oraz do zawierania z Tobą umów;

 • do kontaktowania się z Tobą i dostarczania Ci informacji o wysyłce i fakturowaniu zamówienia;

 • do spełniania warunków umowy;

 • aby pomóc Ci w rejestracji oraz aktywacji produktu, a także udzielić pomocy technicznej i wsparcia dla klienta;

 • aby pozwolić Ci stworzyć dane uwierzytelniające do logowania, profile osobowe i wyświetlać chronioną zawartość;

 • aby dostarczać oferty promocyjne i zarządzać promocjami, w których bierzesz udział, takimi jak konkursy, loterie oraz inne działania promocyjne;

 • aby pozwolić Ci na uczestnictwo w różnych formach aktywności, takich jak internetowe grupy dyskusyjne i społeczności;

 • do tworzenia kwestionariuszy i ankiet mających na celu dostarczenie lepszych produktów i usług naszym klientom oraz użytkownikom końcowym; Wypełnienie jakiegokolwiek kwestionariusza lub ankiety jest dobrowolne.

 • do wspierania zapytań rekrutacyjnych;

 • aby przesyłać Ci zamówione wiadomości, takie jak wiadomości e-mail lub wiadomości sms o Autodesk'u, naszych produktach i usługach, marketingu docelowym i ofertach promocyjnych – wszystko to zgodnie z dokonanymi wyborami w zakresie powiadomień;  Wiadomości te mogą sporadycznie zawierać pochodzące od innych firm informacje na temat produktów i usług, które mogą zwiększać wartość produktów i usług Autodesk.  Zapoznaj się z poniższą sekcją „Procedura dostępu do Twoich danych osobowych oraz dokonywanych wyborów i ich aktualizacja”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmieniać lub cofać pozwolenia marketingowe.

 • aby przesyłać Ci powiadomienia, takie jak service pack lub zawiadomienia odnośnie produktów albo usług informujące Cię o działaniach, jakie należy podjąć wobec zarejestrowanego i/lub zakupionego przez Ciebie produktu lub usługi;

 • aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji „powiadom przyjaciela”, „przekaż przyjacielowi” lub podobnych, przekazujących wybrane przez Ciebie informacje innym osobom, takim jak przyjaciele lub współpracownicy, którzy w Twojej ocenie mogą być zainteresowani otrzymaniem danej informacji. Podczas korzystania z tych funkcji Autodesk nie przechowuje przekazanych przez Ciebie danych osobowych dotyczących osób trzecich. Używamy adresu e-mail oraz imienia kontaktowego (o ile stosowne) jedynie w celu jednorazowego wysłania wiadomości e-mail w Twoim imieniu.

 • aby dostosować, badać i ulepszać nasze produkty, usługi, treści oraz reklamy;

 • aby dostosować do Ciebie ogół użytkowania Autodesk, naszych stron, produktów i usług;

 • aby mieć pewność, że użytkowanie naszych produktów i usług jest licencjonowane i zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa;

 • aby podejmować dowolną czynność opisaną w poniższej sekcji „Udostępnianie danych osobowych”, włączając w to transfer między firmami Autodesk oraz do opisanych poniżej autoryzowanych osób trzecich.

 • do każdego powiązanego celu, który można logicznie założyć, takiego jak generalne czynności administracyjne.

Powrót do góry

Udostępnianie danych osobowych
Możemy udostępniać Twoje dane osobowe w obrębie firmy Autodesk oraz dowolnej filii na świecie do celów przetwarzania danych lub ich przechowywania, a także do podejmowania decyzji o ich produktach, usługach i powiadomieniach.  Autodesk Inc. jest stroną odpowiedzialną za zarządzanie wspólnie użytkowanymi danymi osobowymi.

Bez odpowiedniego udzielonego przez Ciebie pozwolenia Autodesk nie wynajmuje, nie sprzedaje, nie udostępnia ani nie handluje Twoimi danymi osobowymi z osobami trzecimi dla ich potrzeb marketingu bezpośredniego.

Przesyłając nam swoje dane osobowe zgadzasz się na możliwość udostępniania lub przesyłania ich osobom trzecim w następujących okolicznościach:

 • Autoryzowane osoby trzecie.  Możemy udostępniać Twoje dane osobowe, włączając w to dane osobowe połączone przez nas z innymi danymi, autoryzowanym stronom trzecim (takim jak nasi partnerzy biznesowi, dostawcy usług, sprzedawcy, licencjobiorcy, autoryzowani agenci i zleceniobiorcy) wspierających naszą działalność gospodarczą – w tym przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności („Autoryzowane strony trzecie”).  Za przykład może tu posłużyć realizowanie zamówień, wysyłanie powiadomień, usuwanie powtarzających się danych osobowych z list klientów, zapewnianie dokładności danych osobowych, analizowanie danych i dostarczanie usług powiązanych, dostarczanie wsparcia marketingowego oraz przetwarzanie płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych. Od autoryzowanych stron trzecich wymagamy wdrażania racjonalnych zabezpieczeń przeznaczonych do ochrony danych osobowych oraz użycia tych danych jedynie w takim celu, w jakim zostały dostarczone. 

 • Pośrednicy i inni partnerzy biznesowi.  Jak zaznaczono powyżej, współpracujemy z innymi firmami, takimi jak pośrednicy (łącznie z dystrybutorami i sprzedawcami), którzy sprzedają licencje naszych produktów oraz nasze usługi.  Jeśli przekazujesz Autodesk dane osobowe w celu dokonania oceny, złożenia prośby o informację o zakupie i/lub zakupu produktu czy też usługi oferowanej przez pośrednika lub inną firmę, z którą łączy nas współpraca, możemy udostępniać te dane takiej firmie, aby mogła ona przetwarzać Twoje zlecenie (na przykład polecenie wysyłki, zaopatrzenia, obsługi, ponowienia lub serwisowania produktu czy też usług zamówionych przez Ciebie), zaś firma taka może się wtedy z Tobą skontaktować. Możemy łączyć dane nieosobowe z danymi osobowymi udostępnianymi w celu pomocy w personalizowaniu Twojej obsługi.  Od takich firm wymagamy wdrażania racjonalnych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych oraz stosowania tego rodzaju danych jedynie w zgodności z ich przeznaczeniem.  AUTODESK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE MOŻE BYĆ DO NIEJ POCIĄGNIĘTY Z TYTUŁU SPOSOBU, W JAKI WSPOMNIANE FIRMY UŻYWAJĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH.

 • Obowiązujące przepisy prawa.  Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, aby podporządkować się stosownym przepisom i postępowaniom prawnym czy też nakazom sądowym i/lub ustanawiać albo egzekwować nasze prawa bądź też bronić się przed roszczeniami prawnymi. 

 • Bezpieczeństwo i egzekwowanie praw.  Możemy ujawniać dane osobowe oraz inne dostępne dla nas informacje, gdy według naszego wyłącznego uznania ujawnienie ich jest konieczne lub stosowne do przeprowadzenia dochodzenia, przeciwdziałania bądź podjęcia działań (łącznie z działaniami poza Twoim krajem zamieszkania) dotyczących: nielegalnej działalności, podejrzeń o oszustwo, problemów z ochroną marki i innej własności intelektualnej (takich jak nielegalne sprzedawanie lub użytkowanie znaków towarowych Autodesk bez licencji), sytuacji mogących powodować potencjalne zagrożenie dla fizycznego bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby, naruszenia warunków obsługi przez Autodesk, naruszenia postanowień licencji użytkownika końcowego, a także innych sytuacji określonych prawem (łącznie z prawami obowiązującymi poza Twoim miejscem zamieszkania).

 • Fuzja, bankructwo i inne transakcje.  Jeśli Autodesk wejdzie w fuzję z innym przedsiębiorstwem, zostanie postawione w stan upadłości lub zdecyduje sprzedać bądź przeorganizować część lub całość swej działalności gospodarczej, możemy ujawnić Twoje dane osobowe przyszłym albo rzeczywistym nabywcom. Możemy także udostępniać Twoje dane osobowe naszym konsultantom i doradcom (takim jak księgowi i prawnicy) w związku z tego rodzaju transakcjami.

NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYWANIE JAKICHKOLWIEK danych osobowych, KTÓRE OTWARCIE UJAWNIASZ POPRZEZ UŻYTKOWANIE STRON INTERNETOWYCH LUB USŁUG. Jeśli publikujesz lub dostarczasz komentarze, na przykład na forum dyskusyjnym, blogu lub obszarze społecznościowym na stronie Autodesk, pamiętaj, że dane osobowe bądź inne dane, które w ten sposób dostarczasz, będą dostępne dla szerokiego grona i będą mogły być czytane, zbierane i używane przez innych użytkowników, potencjalnie wewnątrz lub poza Autodesk.  Zachęcamy do zachowania dyskrecji i uwagi podczas podejmowania decyzji o ujawnieniu danych osobowych lub innych informacji w wyżej wspomnianych obszarach.

Komentarze każdego uczestnika są jego lub jej własnymi opiniami i nie powinny być uznawane za tożsame z opiniami Autodesk.  Publikujemy niekiedy oświadczenia użytkowników, ich komentarze i oceny, które mogą zawierać dane osobowe, w tym imię, tytuł i zdjęcie. Przed opublikowaniem danych osobowych wraz z ich oświadczeniami pozyskujemy zgodę odpowiednich klientów.

Powrót do góry

Przekazywanie danych osobowych
Możemy używać, przechowywać i przekazywać Twoje dane osobowe do Autodesk Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, do dowolnej filii Autodesk na świecie lub do autoryzowanych stron trzecich działających w naszym imieniu.  Jeśli odwiedzasz nas z obszaru Unii Europejskiej lub innych regionów, gdzie mają zastosowanie przepisy o zbieraniu i używaniu danych, pamiętaj, że zgadzasz się na transfer Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych do Autodesk Inc. oraz do innych krajów, w których prowadzi swoją działalność Autodesk i autoryzowane strony trzecie działające w naszym imieniu. Kraje te mogą stosować polityki prywatności mniej surowe niż te obowiązujące w Twoim państwie.  Dostarczając nam swoich danych osobowych rozumiesz w pełni i jednoznacznie zgadzasz się na przekazywanie, przetwarzanie i magazynowanie takich informacji w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności.

Powrót do góry

Zachowywanie i usuwanie danych osobowych
Zachowamy Twoje dane osobowe jedynie tak długo, jak będzie to konieczne do przestrzegania dokonanych przez Ciebie wyborów, spełniania celów opisanych w niniejszej polityce prywatności lub tak długo, jak wymagają tego lub pozwalają na to stosowne prawa i przepisy. Dla przykładu, niektóre prawa i przepisy mogą wymagać od nas zachowania niektórych danych transakcyjnych. Podejmujemy uzasadnione środki celem niszczenia lub permanentnego uniemożliwienia identyfikacji danych osobowych w sposób bezpieczny, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane. Przykładowo, gdy informacja jest drukowana na papierze, podejmujemy uzasadnione środki celem usunięcia lub zniszczenia jej przy użyciu niszczarki lub poprzez spalenie. Gdy informacja jest przechowywana w formie elektronicznej, używamy środków technicznych czyniących ją niezdatną do użytku.

Powrót do góry

Sposób dostępu do Twoich danych osobowych i dokonanych wyborów oraz ich aktualizacja
Chcemy mieć pewność, że przechowywane przez nas dane osobowe są dokładne, kompletne i aktualne.  Zgodnie ze stosownymi przepisami o ochronie danych możesz mieć prawo dostępu na żądanie do Twoich danych osobowych przechowywanych przez Autodesk, poza niektórymi określonymi okolicznościami (na przykład, gdy stosowne przepisy zabraniają nam udzielenia takiego dostępu). 

Możesz w każdej chwili użyć poniższych linków lub skontaktować się z nami drogą mailową lub pocztową, aby uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

 • Autodesk ID.  Autodesk dostarcza Ci konto jednorazowej rejestracji pozwalające na jednorazowe zalogowanie się przy użyciu loginu i hasła w celu dostępu do licznych stron internetowych Autodesk (Twój „Autodesk ID”). Możesz uzyskać dostęp do Twojego profilu Autodesk ID i aktualizować go poprzez zalogowanie się i skorzystanie z odpowiednich linków bądź instrukcji.  Aby aktualizować swoje dane osobowe w działach Rejestracja i aktywacja, Centrum subskrypcji, Centrum współpracy z partnerami oraz innych usługach, zaloguj się do serwisu za pomocą przydzielonego Ci Autodesk ID i podążaj za linkami lub instrukcjami.  W razie jakichkolwiek problemów możesz skorzystać ze strony pomocniczej rejestracji.  Użytkownicy z Japonii posiadający Contact ID są proszeni o używanie japońskiej strony logowania.

 • Preferencje marketingowe (Autodesk).  Możesz uzyskać dostęp i aktualizować swoje dane osobowe oraz preferencje, a także wycofać się z subskrypcji powiadomień marketingowych Autodesk przy użyciu formularza internetowego lub stosując się do instrukcji dotyczących wypisania się z subskrypcji zawartych w otrzymywanych przez Ciebie powiadomieniach. Pamiętaj, że rezygnacja z otrzymywania niektórych powiadomień marketingowych może wpłynąć na dostęp do produktów bądź usług, które zdecydowałeś się otrzymywać od Autodesk; dzieje się tak, gdy zgoda na otrzymywanie wspomnianych powiadomień jest warunkiem uzyskania dostępu do danych produktów i usług.

 • Aktywne programy analizy wewnątrzproduktowej. W związku z użytkowaniem wielu z naszych produktów możesz w każdej chwili zdecydować, czy chcesz brać udział w Programie na rzecz zaangażowania klientów; można tego dokonać otwierając okno dialogowe programu CIP w menu Pomoc danego produktu i podążając za odpowiednimi instrukcjami. Twój wybór zostaje zastosowany do wszystkich produktów Autodesk zainstalowanych na Twoim komputerze.  Jeśli masz jakieś pytania co do programu CIP, zapraszamy do kontaktu pod adresem CIP@autodesk.com. W przypadku produktów w wersji testowej, wersji pokazowej lub wersji beta, gdy zgoda na częściowy lub pełny udział w programie analizy wewnątrzproduktowej jest warunkiem otrzymania dostępu do tych produktów, prosimy o zaniechanie ich użytkowania wobec braku chęci uczestnictwa w programie.

 • Sklep internetowy Autodesk Online. Jak wspomniano wyżej, sklep internetowy Autodesk Online jest prowadzony przez naszego partnera ds. handlu elektronicznego będącego zarejestrowanym podmiotem w dziedzinie sprzedaży online.  Aby aktualizować lub zmieniać informacje dostarczane przez Ciebie podczas zakupu produktów Autodesk przy pomocy sklepu internetowego Autodesk Online, możesz skontaktować się z naszym sprzedawcą. (Jeśli ta funkcja nie jest dostępna w Twoim kraju, link może nie być aktywny.)

 • Buzzsaw, Constructware i Streamline.  Klienci Autodesk mogli zaprosić Cię do uczestnictwa w strefie klienta usług Buzzsaw, Constructware lub Streamline.  Zaproszeniami tymi zarządza administrator strony klienta, w związku z czym prośby o zmianę bądź aktualizację danych dostarczonych przez Ciebie podczas rejestracji powinny być kierowane do wspomnianego administratora danej strony.   Autodesk działa jedynie jako dostawca usług do naszych klientów w powiązaniu z Buzzsaw i Constructware I NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UŻYCIE I/LUB UJAWNIENIE TWOICH danych osobowych PRZEZ TYCH KLIENTÓW, ANI NIE MOŻE ZOSTAĆ DO TAKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI POCIĄGNIĘTY.

 • Inne zagadnienia. Jeśli niniejsze linki nie odpowiadają Twoim potrzebom co do dostępu lub dostępnych wyborów, możesz skontaktować się z nami za pomocą formularza internetowego, drogą mailową na adres privacy.questions@autodesk.com lub pocztą pod adresem: Privacy Questions, Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA. Załącz dane kontaktowe, nazwę strony internetowej Autodesk, informację o produkcie, komunikacji lub innej usłudze, w związku z którą kontaktujesz się z nami oraz szczegółowy opis Twojej sprawy.  Odniesiemy się do Twojego zapytania tak szybko, jak będzie to możliwe.

Powrót do góry

Skontaktuj się z nami
Autodesk regularnie sprawdza zgodność swych działań z niniejszą polityką prywatności, także podczas rozwijania nowych produktów i usług.  Pamiętaj, że niektóre części niniejszej polityki prywatności mogą Cię nie dotyczyć, jeśli znajdujesz się w kraju lub regionie, w którym pewne produkty albo usługi nie są oferowane.  Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, możesz skontaktować się z nami za pomocą naszego formularza internetowego, drogą mailową na adres privacy.questions@autodesk.com lub drogą pocztową na poniższy adres:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
USA

Powrót do góry

Aktualizacje polityki prywatności
Poprzez odwiedzanie naszych stron internetowych oraz korzystanie z naszych produktów i usług zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się na to, prosimy o zaprzestanie użytkowania stron internetowych, produktów lub usług Autodesk.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania sporadycznych zmian w niniejszej polityce prywatności  według naszego uznania, zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Aby dowiedzieć się o ostatnich zmianach niniejszej polityki prywatności, sprawdź powyższą sekcję „ostatnie aktualizacje” znajdującą się na początku tekstu. 

Jeśli zdecydujemy się na wprowadzenie istotnych zmian w naszej polityce prywatności, powiadomimy o tym Ciebie oraz innych użytkowników poprzez umieszczenie wiadomości na stronie internetowej www.autodesk.com i/lub poprzez wysłanie wiadomości na Twój adres mailowy figurujący w naszej ewidencji (o ile się tam znajduje). Możemy uzupełnić ten proces o wysłanie wiadomości przez nasze produkty i usługi oraz zamieszczanie ich na innych stronach Autodesk. Każda poprawiona wersja polityki prywatności unieważnia i zastępuje wszelkie poprzednie wersje polityki lub oświadczeń na temat prywatności z dniem publikacji. Zalecamy okresowe sprawdzanie na www.autodesk.com niniejszej polityki prywatności pod kątem jej uaktualnień.

Powrót do góry

Główne terminy oraz informacje dodatkowe

Dane osobowe
Dane osobowe są informacjami, które umożliwiają Twoją identyfikację i pozwalają nam na skontaktowanie się z Tobą w trybie online lub offline. Są to takie informacje, jak Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numery telefonów (łącznie z numerami telefonów komórkowych) oraz numery faksu, a także informacje finansowe (takie jak numer konta bankowego lub karty kredytowej).

Powrót do góry

Dane nieosobowe
Istnieje wiele różnych rodzajów danych nieosobowych. Aby zatem ułatwić zrozumienie kwestii typów danych zbieranych przez Autodesk i sposobów ich używania, podzieliliśmy je na ogólne kategorie (dane zbiorcze, dane demograficzne, dane techniczne), jednak ogólnie rzecz biorąc są to informacje nie ujawniające dokładnie Twojej tożsamości i nie pozwalające nam na skontaktowanie się z Tobą.

Dane zbiorcze. Niektóre przykłady informacji zbiorczych to procent klientów żyjących w danym kraju lub posiadających dany numer kierunkowy.

Dane demograficzne. Dane demograficzne zawierają informacje takie, jak tytuł, lokalizacja geograficzna, branża, w której pracujesz, domena internetowa kraju, wybrany przez Ciebie język formularzy zamówień lub innych dokumentów oraz walutę wybraną przez Ciebie do wyświetlania cen, jeśli taka funkcja jest dostępna.

Dane techniczne. Przykładowe dane techniczne to: typ Twojej przeglądarki i jej język, nazwa i wersja systemu operacyjnego, informacje o konfiguracji systemu (takie jak procesor, karta pamięci i karta graficzna), polecenia produktów Autodesk i wykonane operacje, kody aktywacji i żądań, wydanie, wersja i język produktu, nazwa i wersja sterownika konfiguracji graficznej, lista aplikacji działających w czasie wystąpienia błędu oraz inne okoliczności błędu, lista produktów i usług Autodesk używanych na Twoim komputerze, numery seryjne produktów Autodesk, a także format i źródło danych importowanych lub eksportowanych z produktów bądź usług Autodesk.

Powrót do góry

Raporty o błędach
Autodesk oferuje narzędzie Customer Error Reporting („CER”) służące do zgłaszania błędów, a także proponuje niekiedy specjalne narzędzia raportowania błędów dla innych programów.

Narzędzie CER. Okno dialogowe CER pojawia się za każdym razem, gdy używany przez Ciebie produkt Autodesk zamyka się w niespodziewany sposób. Jeśli zdecydujesz się na wysłanie raportu o błędach do Autodesk, zostaje on przesłany w postaci zaszyfrowanej. Gdy Autodesk otrzyma raport o błędach, zautomatyzowany system klasyfikuje go w taki sposób, aby osoby odpowiedzialne za rozwój produktów mogły zapoznać się z danymi i je przeanalizować. Gdy błąd oprogramowania zostanie już uznany za naprawiony, zostanie on zawarty w przyszłej aktualizacji albo w następnym wydaniu produktu. Autodesk może także wysyłać powiadomienia do tych użytkowników, którzy początkowo zgłosili błąd, jeśli w raporcie o błędach zawarli adres e-mail.

CER zbiera i wysyła następujące informacje jako część raportu o błędach:

 • Nazwa i wersja systemu operacyjnego
 • Nazwa, wersja i numer seryjny produktu Autodesk
 • Nazwa i wersja sterownika konfiguracji graficznej
 • Lista aplikacji Autodesk załadowanych w momencie wystąpienia błędu
 • Lista ostatnich poleceń Autodesk
 • Udział programu Autodesk w użyciu pamięci w momencie wystąpienia błędu  
  • Jeśli dane osobowe lub poufne znajdują się w pamięci systemu w momencie wystąpienia błędu oprogramowania, mogą one zostać przesłane do Autodesk wraz z raportem o błędach przy pomocy funkcji CER. Jeśli masz obawy odnośnie informacji przesyłanych do Autodesk poprzez CER, nie wysyłaj raportu o błędach.

Poza wyżej wymienionymi informacjami możesz opcjonalnie załączyć następujące dane:

 • Adres e-mail
 • Opis błędu krok po kroku

Inne narzędzia do raportowania błędów.  Autodesk oferuje czasem specjalne narzędzia do raportowania błędów dla danych produktów.  Wyświetlą one okno dialogowe i poinformują Cię o danych, jakie narzędzie zbierze podczas pracy, o sposobie wysłania ich do Autodesk oraz przekaże inne stosowne informacje o samym narzędziu i jego używaniu.

Powrót do góry

Program na rzecz zaangażowania klientów
Program na rzecz zaangażowania klientów Autodesk („CIP”) to sposób zbierania i analizowania danych dotyczących użycia naszych produktów przez klientów. Poprzez uczestnictwo w programie wnosisz cenny wkład pozwalający nam zrozumieć, w jaki sposób najlepiej rozwijać Twoją całościową obsługę w ramach Autodesk i naszych produktów.

Jeśli użytkownik zdecyduje się na uczestnictwo w CIP, klient CIP pobierze automatycznie dane o używanych funkcjonalnościach produktu, konfiguracji systemu i błędach oprogramowania. Około jednego razu dziennie w zaszyfrowanej postaci będzie wtedy wysyłany nieduży plik zawierający informacje zebrane przez klienta CIP do serwerów CIP firmy Autodesk.

Od wszystkich uczestników CIP mogą być pobierane następujące typy danych:

 • Nazwa i wersja systemu operacyjnego
 • Dane konfiguracji systemu, takie jak procesor, karta pamięci i karta graficzna.
 • Polecenia produktów Autodesk i wykonane operacje
 • Nazwa, numer seryjny i wersja produktów Autodesk
 • Okoliczności wystąpienia błędu
 • Format i źródło danych importowanych i eksportowanych z produktów Autodesk
 • Adres IP 

Poza wyżej wymienionymi danymi, CIP może pozwolić uczestnikowi na składanie danych kontaktowych (takich jak adres e-mail uczestnika oraz nazwa firmy). Dane kontaktowe są wymagane, jeśli uczestnik chce brać udział w tworzeniu wersji beta (wersji przed oficjalnym wydaniem) danych programów i jeśli chce otrzymywać powiadomienia od programistów i kierowników projektów Autodesk.

Powrót do góry

Zmienne środowiskowe
„Zmiennymi środowiskowymi” są adres MAC, typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, przeglądarka internetowa i jej wersja.

Powrót do góry

Narzędzia automatycznego zbierania danych
Zgodnie z tym, co ma powszechnie miejsce w przypadku stron internetowych, Autodesk i nasi dostawcy usług mogą używać ciasteczek (cookies), znaczników pikselowych (pixel tag), sygnalizatorów sieci web (web beacons) i czystych GIF-ów (clear GIF), a także innych podobnych technik w powiązaniu ze stronami internetowymi i wiadomościami e-mail w formacie HTML. Użycie ich ma na celu, między innymi, śledzenie czynności użytkowników stron internetowych i odbiorców wiadomości e-mail, określenie sukcesów kampanii marketingowych, kompilację zbiorczych statystyk odnośnie używania stron internetowych i tempa odpowiedzi, a także ułatwienie Ci poruszania się po naszej stronie bądź lepsze spersonalizowanie Twojej obsługi, na przykład poprzez zaniechanie wymagania powtórnego logowania lub przez pokazywanie Ci treści zorientowanych na Twoje zainteresowania. 

Ciasteczka są powszechnie używanymi narzędziami zautomatyzowanego zbierania danych.  Ciasteczko to mała ilość danych przesyłana przeglądarce przez serwer i zachowywana na twardym dysku używanego przez Ciebie komputera. Jeżeli nie chcesz przyjmować informacji zbieranych przy użyciu ciasteczek, większość przeglądarek umożliwia za pomocą prostej procedury automatyczne odrzucanie wysyłanych ciasteczek lub możliwość akceptacji albo odrzucenia przekazania danego ciasteczka – czy też ciasteczek – z określonej strony do Twojego komputera. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucanie wszystkich wysyłanych ciasteczek, nie będziesz w stanie korzystać z usług Autodesk wymagających dla potrzeb uczestnictwa odpowiedniej rejestracji lub personalizacji ustawień. Jeżeli zdecydujesz się akceptować ciasteczka od nas i naszych dostawców usług, udzielasz nam pozwolenia na zapisywanie ciasteczek na Twoim komputerze. Aby dowiedzieć się więcej o ciasteczkach i innych narzędziach automatycznego zbierania danych, odwiedź https://www.allaboutcookies.org/.

Powrót do góry

Adres IP
Twój adres IP jest numerem automatycznie przypisanym używanemu przez Ciebie komputerowi przez dostawcę usług internetowych (ang. ISP). W zależności od Twojego dostawcy usług, Twój adres IP może być „zmienny”, co oznacza, że przy każdym połączeniu się z internetem otrzymujesz inny adres IP. Poszczególne kraje mają przydzielone pakiety adresów IP, więc nawet przy zmiennym adresie IP jesteśmy w stanie ustalić, do jakiego kraju Twój adres jest przypisany.

Powrót do góry

Silne hasła
Silne hasła mają następujący charakter:

 • zawierają zarówno małe, jak i wielkie litery (np. a-z, A-Z);
 • posiadają, oprócz liter, cyfry i/lub znaki interpunkcyjne, na przykład cyfry od 0 do 9; mogą też posiadać znaki specjalne, takie jak !, @ lub #.  Pamiętaj, że niektóre aplikacje i systemy nie obsługują znaków specjalnych;
 • mają długość przynajmniej 8 znaków alfanumerycznych;
 • nie stanowią słowa w żadnym języku, slangu, dialekcie czy żargonie;
 • nie są zbudowane na podstawie takich informacji, jak imiona członków rodziny lub zwierząt;
 • nie zawierają 3 lub więcej znaków z nazwy konta użytkownika;

Należy unikać następujących haseł:

 • słów znalezionych w słowniku;
 • słów powszechnego użytku, takich jak:
  • imiona członków rodziny, zwierząt, przyjaciół, współpracowników, popularnych postaci telewizyjnych bądź fikcyjnych;
  • nazw i zwrotów komputerowych, poleceń, stron, firm, sprzętu czy oprogramowania;
  • dat urodzin oraz innych danych osobowych, takich jak adresy i numery telefonów;
  • schematów słownych lub liczbowych podobnych do aaabbb, qwerty, zyxwvuts, 123321 itd.;
  • wszystkich powyższych przykładów pisanych wspak;
  • wszystkich powyższych przykładów poprzedzonych cyfrą albo takich, po których następuje cyfra (na przykład secret1, 1secret).

Powrót do góry