Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Autodesk – Zásady ochrany osobních údajů

REVIDOVÁNO A ZVEŘEJNĚNO: 23. března 2011  Upozorňujeme, že tato verze významně nemění způsob, jakým zacházíme s osobními údaji ve srovnání s předchozí verzí Zásad ochrany osobních údajů.

Společnost Autodesk, Inc. a její dceřiné společnosti po celém světě (souhrnně „Autodesk“, „my“ nebo „nás“) respektují vaše práva a naše závazky týkající se vašeho soukromí a osobních údajů.  Tyto Zásady ochrany soukromí jsme připravili, abychom vysvětlili, jak sbíráme, ukládáme, používáme, sdílíme, přenášíme a uchováváme osobní údaje a jak lze k vlastním osobním údajům a volbám přistupovat a aktualizovat je.  Také vysvětlíme naše vztahy s třetími stranami, což jsou poskytovatelé služeb online a offline, kteří nám pomáhají s našimi obchodními potřebami, nebo s distribučními partnery, kteří nám mohou poskytovat informace o zakoupených licencích produktů společnosti Autodesk nebo o poskytovaných službách.  Nakonec také vysvětlíme, jak zacházíme s informacemi, které nejsou osobního charakteru.

Snažili jsme se, aby tato vysvětlení byla snadno pochopitelná a zároveň poskytovala dostatek podrobností, aby byly informace o našich postupech jasné.  Klikáním na odkazy v těchto Zásadách ochrany osobních údajů získáte další informace o daném pojmu či tématu.

Pokud máte dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím našeho webového formuláře, na e-mailové adrese privacy.questions@autodesk.comnebo poštou na níže uvedené adrese:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
U.S.A

Zásady ochrany osobních údajů obsahují následující části. Klikáním na níže uvedené odkazy přejdete přímo na části, které si chcete přečíst.


Čeho se týkají Zásady ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany soukromí platí po celém světě a vztahují se na způsob, jakým společnost Autodesk zachází se všemi osobními údaji shromážděnými či získanými prostřednictvím našich produktů, služeb, vlastních webových stránek, třetích stran nebo offline.  Určité webové stránky, produkty nebo služby společnosti Autodesk mohou obsahovat doplňková oznámení o ochraně osobních údajů nebo ve zvláštních případech mohou mít svoje vlastní zásady ochrany soukromí.

Společnost Autodesk nekontroluje webové stránky třetích stran, včetně těch, které mohou nabízet aplikace, produkty a služby společnosti Autodesk.  Prostřednictvím našich produktů, služeb a webových stránek, které umožňují sdílení informací prostřednictvím sociálních sítí a komunikaci se společností Autodesk na sociální mediálních platformách, můžeme nabízet odkazy na webové stránky třetích stran nebo poskytovat funkce sociálních médií.  V závislosti na funkci může používání těchto jiných stránek a platforem umožnit umístění vlastních souborů cookie nebo jiných souborů do počítače, shromažďování dat nebo vyžadování osobních údajů. 

Společnost Autodesk nezodpovídá za uplatňování ochrany osobních údajů třetích stran.  Ujistěte se, že jste se seznámili se zásadami ochrany osobních údajů, doplňujícími oznámeními a nastavením veškerých navštěvovaných webových stránek nebo platforem tak, abyste pochopili tyto praktiky i svoje možnosti.

Zpět na začátek

Informace shromážděné společností Autodesk
Společnost Autodesk shromažďuje osobní údaje i neosobní informace.

Osobní údaje“ jsou informace, které vás osobně identifikují a umožňují nám spojit se s vámi způsobem online či offline, jako je například jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní čísla (včetně čísel mobilních telefonů) nebo faxová čísla, a finanční informace (například číslo účtu nebo kreditní karty).

Neosobní informace“ jsou souhrnné informacedemografické informacetechnické informace a veškeré další informace, které neodhalují vaši konkrétní identitu a neumožňují, abychom vás kontaktovali.

Zde jsou způsoby, jakými společnost Autodesk shromažďuje informace.

 • Vámi poskytnuté informace   Osobní údaje i neosobní informace získáváme od vás při  registraci, aktivaci nebo vyžádání produktu (včetně zkušebních produktů) nebo služby, vytvoření přihlašovacích údajů, zaslání e-mailu, přijetí hovoru či poštovní zásilky nebo vyplnění a odeslání jakéhokoli webového formuláře na našich webových stránkách, interakci s námi prostřednictvím platformy sociálních médií, odeslání chybového hlášení nebo podílení se na produktových analytických programech, jako je například Program zapojení zákazníků(Customer Involvement Program – „CIP“).  Někdy nám můžete poskytnout osobní informace týkající se třetí strany (například pokud uvedete něčí kontaktní údaje v souvislosti se servisním požadavkem). V takovém případě předpokládáme, že jste si k poskytnutí údajů vyžádali a obdrželi od třetí strany povolení.

 • Online obchod společnosti Autodesk a distribuční partneři Značkový online obchod společnosti Autodesk provozuje náš partner pro elektronický obchod, který je registrovaným obchodníkem v oboru online prodeje.  Pokud je při nákupu online použit online obchod společnosti Autodesk, platí obchodní podmínky a zásady ochrany soukromí tohoto partnera.  Náš partner pro elektronický obchod předá vaše údaje nám a my s nimi budeme zacházet tak, jak popisují tyto Zásady ochrany osobních údajů.  Podobně, distribuční partneři, například autorizovaní prodejci nebo distributoři produktů společnosti Autodesk, mohou prodávat licence našich produktů.  Jakmile nám naši distribuční partneři tyto informace předají, budeme s nimi zacházet tak, jak popisují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

 • Doplňující informace  Vámi poskytnuté osobní údaje nebo informace shromážděné z jiných komerčně dostupných zdrojů, například z databází obchodních kontaktů, které považujeme za důvěryhodné, můžeme čas od času doplnit. To nám mimo jiné pomáhá zachovávat přesnost shromážděných informací, které udržujeme v našich záznamech.
   
 • Nástroje automatizovaného sběru dat (včetně souborů cookie)  V době, kdy s námi komunikujete nebo přistupujete k webovým stránkám či službám společnosti Autodesk prostřednictvím prohlížeče, aplikace nebo jiného klientského softwaru, naše servery automaticky shromažďují a zaznamenávají určité informace.  Tyto nástroje umožňují, aby vám bylo na stránkách poskytnuto vlastní přizpůsobené prostředí, a vaše návštěvy našich webových stránek tak byly jednodušší, efektivnější a přínosnější.  Společnost Autodesk a její poskytovatelé služeb mohou shromažďovat proměnné prostředí a používat nástroje automatizovaného sběru dat, jako jsou například soubory cookie, vložené webové odkazy a další technologie sběru informací.  Tyto nástroje automatizovaného sběru dat shromažďují z vašeho prohlížeče standardní informace, jako je typ prohlížeče, jazyk prohlížeče a adresa webové stránky, z níž jste na naše webové stránky přešli. Mohou být také shromažďovány údaje o vaší IP adrese a clickstreamovém chování (například o stránkách, které jste si prohlíželi, a odkazech, na které jste klikli) spolu s datem a časem návštěvy nebo požadavku a soubory cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč nebo uživatelský účet.

Zpět na začátek

Děti a soukromí
Některé webové stránky, produkty nebo služby společnosti Autodesk jsou určeny pro veřejnost, neshromažďujeme však vědomě žádné osobní údaje od dětí ve věku 12 let či nižším. Společnost Autodesk nabádá rodiče, aby se svými dětmi trávili čas, kdy jsou připojeny online. Žádáme rodiče, aby svoje děti učili, že nemají komunikovat s cizími lidmi a neposkytovat žádné osobní údaje, například pravá jména, adresy ani telefonní čísla. V některých jurisdikcích může být u dětí od 13 do 17 let před písemným nebo jiným ověřitelným souhlasem rodičů požadováno oznámení rodiče či opatrovníka. Děti ve věku 12 let či mladší děti by neměly odesílat ani publikovat žádné informace spojené s webovými stránkami, produkty ani službami společnosti Autodesk.

Zpět na začátek

Ukládání a zabezpečení osobních údajů
Vážíme si vaší důvěry ke společnosti Autodesk projevené poskytnutím vašich osobních údajů, k jejichž ochraně se zavazujeme.  K ochraně vašich osobních informací proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení používáme kombinaci různých zabezpečovacích technologií, postupů a organizačních opatření.  Například při předávání citlivých osobních údajů (např. informací o kreditní kartě) přes Internet používáme technologii ochrany Secure Sockets Layer (SSL).  Přístup k osobním údajům je omezen na ty zaměstnance, dodavatele a zástupce společnosti Autodesk, kteří je potřebují mít k dispozici při plnění jim přidělených úkolů a k vývoji nebo zkvalitňování našich produktů či služeb.  Nicméně, navzdory našemu úsilí, žádná metoda přenosu po síti Internet ani způsob elektronického uchovávání dat není 100% bezpečný a není možné zajistit ani zaručit bezpečnost veškerých informací, které posíláte vy nám, my vám nebo které ukládáme.

Při zabezpečení svých osobních údajů hrajete důležitou roli i vy.  Prosíme, neposílejte nám citlivé informace e-mailem.  Používejte silná hesla.  Hesla bezpečně uchovávejte, často je měňte a používejte bezpečný prohlížeč.  Vždy po dokončení práce se také nezapomeňte odhlásit od svého účtu u společnosti Autodesk a ukončit prohlížeč.

Máte-li důvod domnívat se, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například, pokud máte pocit, že bezpečnost libovolného účtu, který máte u nás založen, je ohrožena), musíte nás o tomto problému okamžitě informovat tak, jak uvádějí tyto Zásady ochrany osobních údajů.  Viz část „Kontaktujte nás“ níže.  Uvědomte si však, že pokud se nás rozhodnete uvědomit poštou, dojde ke zpoždění, o které se prodlouží naše doba odezvy na daný problém.

Zpět na začátek

Použití osobních údajů společností Autodesk
Jak bylo vysvětleno v předchozích částech, společnost Autodesk shromažďuje osobní údaje i neosobní informace

Osobní údaje lze sdružit takovým způsobem, že konečný výsledek bude neosobní informací – například tak, že se osobní údaje použijí k výpočtu procentního zastoupení našich uživatelů, kteří žijí v určité zemi, nebo ke získání lepšího porozumění základně předplatitelů souhrnnou demografickou analýzou zájmů a chování našich uživatelů.  Protože výsledek neidentifikuje konkrétně vás ani jakékoli jiné uživatele, jde o neosobní informace, které můžeme použít k libovolnému účelu, včetně sdílení s třetími stranami. 

Osobní údaje někdy spojujeme s neosobními informacemi.  Příklady mohou být spojení vašeho jména s konkrétní zeměpisnou polohou (Evropa) nebo váš e-mail s průmyslovým odvětvím (média a zábava).  Pokud spojujeme osobní údaje s neosobními informacemi, považujeme kombinované informace za osobní údaje, pokud jsou používány společně.

Při získávání a využívání osobních údajů je naším hlavním cílem poskytnout vám efektivní, pozitivní a vlastním potřebám přizpůsobené prostředí.  Většinou platí, že čím více konkrétních informací nám poskytnete, tím lépe jsme schopni přizpůsobit se tomu, co od společnosti Autodesk očekáváte.

Souhlasíte s tím, že můžeme použít vaše osobní údaje následujícími způsoby:

 • ke zpracování objednávek a dodání požadovaného produktu nebo služby,

 • k provedení kreditní kontroly a stanovení vhodných platebních podmínek při uzavírání smluv s vámi,

 • ke kontaktu s vámi za účelem poskytnutí informací o expedičních příkazech a fakturaci,

 • ke splnění smluvních závazků,

 • k poskytování registrace, aktivace a technické a zákaznické podpory produktu,

 • k umožnění podepisovat pověření, osobní profily a prohlížet chráněný obsah,

 • k poskytování propagace a správě odpovědí v soutěžích, loteriích či jiných propagačních akcích,

 • k umožnění účasti na aktivitách typu online diskusních skupin a komunit.

 • k vyhodnocování dotazníků a průzkumů s cílem poskytnout našim zákazníkům a koncovým uživatelům lepší produkty a služby. Vyplnění dotazníku nebo jakékoli šetření je dobrovolné,

 • k podpoře náborových dotazů,

 • k zasílání vyžádaných zpráv, které jsou předmětem vašeho zájmu, jako jsou e-maily nebo zprávy SMS o společnosti Autodesk, našich produktech a službách, cíleném marketingu a reklamních nabídkách, kde vše je předmětem vašich komunikačních voleb.  Tato komunikace může občas obsahovat informace od jiných společností týkající se produktů a služeb s potenciálem přidat hodnotu produktům a službám společnosti Autodesk.  Viz část „Přístup k vlastním osobním údajům a volbám a jejich aktualizace“ níže, kde naleznete další informace o tom, jak lze změnit nebo zrušit registraci oprávnění,

 • k zasílání provozní komunikace, jako jsou aktualizace Service Pack nebo produktové či služební oznámení o akcích, které se týkají vámi zaregistrovaného a/nebo zakoupeného produktu či služby,

 • k tomu, abyste mohli používat funkce „sdělit příteli“, „přeposlat příteli“ nebo podobné, které předávají vámi vybrané informace jiné osobě, což může být přítel nebo spolupracovník, o kterém si myslíte, že má o tyto informace zájem. Osobní údaje, které při používání těchto funkcí odešlete o třetí straně, společnost Autodesk neukládá. E-mailovou adresu a kontaktní jméno (pokud existuje) použijeme pouze za účelem zaslání jednorázové e-mailové zprávy vaším jménem,

 • k přizpůsobení, vyhodnocení a zlepšení našich produktů, služeb, obsahu a reklamy,

 • k přizpůsobení webových stránek, produktů a služeb společnosti Autodesk vašim potřebám,

 • k zajištění toho, že používání našich produktů a služeb je licencováno je v souladu s platnými právními předpisy,

 • k možnosti garantovat veškeré aktivity popsané v níže uvedené části „Sdílení osobních údajů“, včetně přenosů v rámci společností Autodesk a autorizovanými třetími stranami, jak je popsáno níže,

 • k jakýmkoli rozumně zdůvodnitelným souvisejícím účelům, jako jsou například všeobecně správní činnosti.

Zpět na začátek

Sdílení osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci společnosti Autodesk nebo jakékoli z našich dceřiných společností na celém světě pro účely zpracování nebo ukládání dat či rozhodování o produktech, službách a komunikaci.  Stranou, která je zodpovědná za správu společně použitých osobních údajů, je společnost Autodesk, Inc.

Společnost Autodesk nebude bez vašeho svolení pronajímat, prodávat, sdílet ani nabízet vaše osobní údaje třetím stranám pro účely jejich přímého marketingu.

Poskytnutím osobních údajů naší společnosti vyjadřujete souhlas s tím, že vaše osobní údaje mohou být sdíleny a poskytnuty třetí straně za následujících okolností:

 • Autorizované třetí strany  Vaše osobní údaje, včetně osobních údajů, které máme spojeny s dalšími informacemi, můžeme sdílet s autorizovanými třetími stranami (např. s našimi obchodními partnery, poskytovateli služeb, výrobci, koncesionáři, zástupci autorizovaných třetích stran nebo dodavateli), kteří nám pomáhají s obchodními operacemi, včetně ukládání a zpracování osobních údajů pro účely, které uvádějí tyto Zásady ochrany osobních údajů („Autorizované třetí strany“).  Příklady zahrnují vyřizování objednávek, zasílání komunikačních materiálů, odstraňování opakujících se osobních údajů ze seznamů zákazníků, zajišťování přesnosti osobních údajů, analýzu dat a poskytování souvisejících služeb, poskytování marketingové podpory nebo zpracovávání plateb kreditními kartami. Vyžadujeme, aby Autorizované třetí strany souhlasily s implementací odpovídajících bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů a používaly osobní údaje pouze k těm účelům, ke kterým byly poskytnuty.
   
 • Distribuční partneři a další obchodní partneři  Jak bylo uvedeno výše, spolupracujeme s dalšími společnostmi, jako jsou obchodní partneři (včetně distributorů a prodejců), které prodávají licence k našim produktům a službám.  Pokud předáte osobní údaje společnosti Autodesk za účelem vyhodnocení, vyžádání informací o nákupu a/nebo k zakoupení produktu či služby, která je nabízena prostřednictvím distribučního partnera nebo jiné společnosti, se kterou máme smluvní vztah, můžeme této společnosti předat vaše osobní údaje, aby mohl být váš požadavek (například požadavek na expediční příkaz, dodání, údržbu, aktualizaci nebo servis produktu či služby) zpracován, a touto společností můžete být také kontaktováni. Abychom se mohli lépe přizpůsobit vašim potřebám, můžeme spojit neosobní informace s osobními údaji.  Vyžadujeme, aby taková společnost souhlasila s implementací odpovídajících bezpečnostních opatření na ochranu osobních údajů a používala osobní údaje pouze k těm účelům, ke kterým byly poskytnuty.  SPOLEČNOST AUTODESK NEODPOVÍDÁ ANI NERUČÍ ZA POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ TĚMITO SPOLEČNOSTMI.

 • Soulad s právními předpisy  Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit na základě platných zákonů, právních postupů či soudních příkazů a/nebo k prokázání či uplatnění našich zákonných práv nebo na obranu proti právním požadavkům.  

 • Bezpečnost a vymáhání práva  Osobní údaje a další dostupné informace můžeme zveřejnit, pokud jsme přesvědčeni, že je dle našeho vlastního uvážení jejich vyzrazení nezbytné nebo vhodné z důvodu vyšetřování, prevence nebo přijetí opatření (včetně opatření mimo zemi vašeho sídla) týkajícího se: nezákonných činností, podezření z podvodu, zneužití značek či jiných práv týkajících se ochrany duševního vlastnictví (např. prodeje na šedém trhu nebo protiprávního užívání ochranných známek společnosti Autodesk), situací navozujících potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti osob, porušení servisních podmínek společnosti Autodesk, porušení licenční smlouvy s koncovým uživatelem nebo jiných zákonných požadavků (včetně právních předpisů platných mimo zemi vašeho sídla).

 • Fúze, úpadky a další transakce  Pokud by měla společnost Autodesk v úmyslu fúzovat s jinou společností, podat návrh na konkurz nebo pokud se společnost Autodesk rozhodne prodat či reorganizovat některé či všechny svoje obchodní jednotky, můžeme dát vaše osobní údaje k dispozici případným nebo skutečným kupujícím. V souvislosti s těmito transakcemi můžeme také sdílet vaše osobní údaje s našimi konzultanty a poradci (např. účetními a právníky).

NEODPOVÍDÁME ZA POUŽÍVÁNÍ ŽÁDNÝCH osobních údajů, KTERÉ OTEVŘENĚ ZVEŘEJNÍTE POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB. Pokud jste odeslali nebo jinak poskytli připomínky, například prostřednictvím diskusního fóra, blogu nebo komunitního prostoru na webových stránkách společnosti Autodesk, mějte na vědomí, že osobní a další údaje, které poskytnete, budou plně k dispozici ostatním a mohou být čteny, shromážděny či použity jinými uživateli, potenciálně v rámci i mimo společnost Autodesk.  Žádáme vás, abyste se při rozhodování o zveřejnění svých osobních údajů nebo jakýchkoli jiných osobních informací na těchto místech chovali rozvážně a opatrně.

Komentáře veškerých účastníků vyjadřují jejich vlastní názory a neodrážejí stanovisko společnosti Autodesk.  Čas od času rozesíláme ohlasy, komentáře a hodnocení zákazníků, které mohou obsahovat osobní údaje včetně jmen, titulů či fotografií. Před odesláním zákazníkova hodnocení, které obsahuje zákazníkovy osobní údaje, si vždy vyžádáme jeho svolení.

Zpět na začátek

Přenos osobních údajů
Jsme oprávněni přenášet, používat a ukládat vaše osobní údaje ve společnosti Autodesk, Inc. ve Spojených státech amerických nebo v jiných zemích do libovolné dceřiné firmy společnosti Autodesk kdekoli na světě nebo do autorizovaných třetích stran jednajících naším jménem.  Pokud jste návštěvníkem z Evropské unie nebo jiných regionů, které mají vlastní právní předpisy upravující sběr a používání dat, vezměte na vědomí, že souhlasíte s přenosem vašich osobních údajů do Spojených států ke společnosti Autodesk, Inc. a do dalších zemí, kde působí společnost Autodesk a autorizované třetí strany jednající naším jménem a že zákony na ochranu soukromí zde mohou být méně přísné než ty, které platí ve vaší zemi.  Poskytnutím svých osobních údajů vyjadřujete svoje plné srozumění a souhlas s převodem, zpracováním a uložením těchto informací, jak uvádějí tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Zpět na začátek

Uchovávání a mazání osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, kdy je budeme potřebovat k vyhodnocování vašich voleb, plnění účelů, které popisují tyto Zásady ochrany osobních údajů, nebo jak je požadováno nebo povoleno příslušnými zákony a předpisy. Některé zákony a předpisy mohou například vyžadovat, abychom uchovávali určitá transakční data. Osobní údaje, které již nejsou zapotřebí, pomocí odpovídajících opatření bezpečně likvidujeme či z nich trvale odstraňujeme identity. Například pro informace vytištěné na papíře představují odpovídající opatření k jejich likvidaci skartace nebo spálení. Pokud jsou informace uloženy v elektronické podobě, učiníme tyto informace nepoužitelnými pomocí technických prostředků.

Zpět na začátek

Přístup k vlastním osobním údajům a volbám a jejich aktualizace
Chceme si být jisti, že osobní údaje, které udržujeme, jsou přesné, úplné a aktuální.  Podle platných zákonů na ochranu dat vám může být na žádost podanou společnosti Autodesk umožněn přístup k vlastním osobním údajům uchovávaným společností Autodesk, s výjimkou určitých omezených okolností (například pokud platné právní předpisy vyžadují, abychom takový přístup odepřeli). 

Chcete-li nás požádat o přístup ke svým osobním údajům, můžete použít odkazy uvedené bezprostředně níže nebo nás kontaktovat e-mailem nebo poštou.

 • Autodesk ID  Společnost Autodesk poskytuje samostatný přihlašovací účet, který vám umožní přihlášení a používání jediného uživatelského identifikačního jména a hesla (vaše „Autodesk ID“) pro přístup k více stránkám společnosti Autodesk současně. K přístupu do profilu vašeho Autodesk ID nebo jeho aktualizaci je nutné se přihlásit a postupovat podle pokynů nebo relevantních odkazů online.  Chcete-li aktualizovat svoje údaje, které vyžadují registrace a aktivace, služba Subscriptionpartnerské středisko a další služby, přihlaste se k požadované službě pomocí svého Autodesk ID a postupujte podle pokynů nebo odkazů online.  Pokud budete mít jakékoli potíže, přejděte na stránku nápovědy k přihlášení.  Uživatelé z Japonska, kterým je přiděleno Contact ID, žádáme, aby použili japonskou přihlašovací stránku.

 • Marketingové předvolby (Autodesk)  Ke svým osobním údajům a předvolbám můžete přistupovat a aktualizovat je pomocí našeho webového formuláře, který lze také, stejně jako pokyny v přijatých zprávách, použít k odhlášení z marketingové komunikace se společností Autodesk. Vezměte však na vědomí, že pokud se rozhodnete přijímání některých marketingových komunikací odhlásit, může být ovlivněn váš přístup k produktům či službám, k jejichž přijmu od společnosti Autodesk jste se přihlásili a kde je příjem této komunikace podmínkou k získání přístupu.

 • Probíhající produktové analytické programy U řady našich produktů si můžete vybrat, zda se zúčastníte nebo naopak ukončíte účast v Programu zapojení zákazníků (Customer Involvement Program – CIP), při každém otevření dialogu CIP v nabídce Nápověda produktu a postupem podle příslušných pokynů. Vaše volba bude použita na všechny produkty společnosti Autodesk, které jsou nainstalovány ve vašem počítači.  Pokud máte ohledně CIP nějaké dotazy, obraťte se na adresu CIP@autodesk.com. K získání přístupu ke zkušebním, náhledovým nebo beta produktům je nutnou podmínkou přijmout omezenou nebo plnou účast na produktovém analytickém programu. Pokud se nechcete účastnit, tyto produkty nepoužívejte.

 • Online obchod společnosti Autodesk Jak bylo zmíněno výše, značkový online obchod společnosti Autodesk provozuje náš partner pro elektronický obchod, který je registrovaným obchodníkem v oboru online prodeje.  Chcete-li aktualizovat nebo změnit údaje, které jste poskytli při online zakoupení produktů společnosti Autodesk prostřednictvím online obchodu společnosti Autodesk, můžete se obrátit na našeho elektronického prodejce. (Pokud tato funkce není ve vaší zemi dostupná, nemusí být tento odkaz aktivní.)

 • Služby Buzzsaw, Constructware a Streamline  Zákazníci společnosti Autodesk vás možná pozvali k účasti v zákaznickém prostoru služeb Buzzsaw, Constructware nebo Streamline.  Tato pozvání spravuje správce zákaznických stránek, kterému by také měly být adresovány požadavky na změnu nebo aktualizaci údajů zadaných při registraci.   Společnost Autodesk vystupuje ve spojení se službami Buzzsaw a Constructware vzhledem k našim zákazníkům pouze jako poskytovatel služeb A NEODPOVÍDÁ ANI NERUČÍ ZA POUŽITÍ A/NEBO PROZRAZENÍ VAŠICH osobních údajů TĚMITO ZÁKAZNÍKY.

 • Další otázky Pokud vaše potřeby přístupu nebo výběru tyto odkazy neřeší, můžete se s námi spojit prostřednictvím našeho webového formuláře, e-mailem na adrese privacy.questions@autodesk.com nebo poštou na adrese: Privacy Questions, Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, U.S.A. Uveďte svoje kontaktní údaje, název webových stránek společnosti Autodesk, produkt, komunikaci či jinou službu, ohledně které se na nás obracíte, a podrobný popis konkrétního požadavku.  Vaší žádosti vyhovíme v nejkratším možném termínu.

Zpět na začátek

Kontaktujte nás
Společnost Autodesk pravidelně kontroluje dodržování těchto Zásad ochrany osobních údajů, což se týká i vyvíjených nových produktů a služeb.  Upozorňujeme, že pokud se nacházíte v zemi nebo regionu, kde některé produkty nebo služby nejsou nabízeny, nemusí se na vás některé části těchto Zásad ochrany osobních údajů vztahovat.  Pokud máte dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím našeho webového formuláře, na e-mailové adrese privacy.questions@autodesk.com nebo poštou na adrese:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
U.S.A.

Zpět na začátek

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů
Návštěvou našich webových stránek a používáním našich produktů a služeb vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete respektovat podmínky těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte, nenavštěvujte stránky společnosti Autodesk a nepoužívejte naše produkty ani služby.

Vyhrazujeme si právo čas od času tyto Zásady ochrany osobních údajů pozměnit, což můžeme činit dle svého uvážení a v souladu s platnými právními předpisy. V části „poslední aktualizace“ v úvodní části těchto Zásad ochrany osobních údajů zkontrolujte, kdy byly Zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny. 

Pokud se rozhodneme provést v Zásadách ochrany osobních údajů podstatné změny, budeme vás a ostatní uživatele informovat oznámením na stránkách www.autodesk.com a zasláním upozornění na e-mailovou adresu, kterou u nás máte zaregistrovánu (pokud existuje). Tento postup můžeme doplnit rozesláním oznámení prostřednictvím našich produktů a služeb nebo jeho umístěním na další webové stránky společnosti Autodesk. Revidované Zásady ochrany osobních údajů nahrazují veškeré předcházející zásady ochrany osobních údajů či příslušné vyhlášky s účinností od data odeslání. Měli byste pravidelně kontrolovat, zda stránky www.autodesk.com neobsahují aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Zpět na začátek

Klíčové pojmy a doplňkové informace

Osobní údaje
Osobní údaje jsou informace, které vás osobně identifikují a umožňují nám spojit se s vámi způsobem online či offline, jako je například jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní čísla (včetně čísel mobilních telefonů) nebo faxová čísla, a finanční informace (například číslo účtu nebo kreditní karty).

Zpět na začátek

Neosobní informace
Existuje mnoho různých typů neosobních informací, které jsme pro účely lepšího porozumění tomu, jaké údaje společnost Autodesk sbírá a jak je používá, rozdělili podle obecných kategorií (souhrnné informace, demografické informace a technické informace), jde však v zásadě o informace, které neodhalují vaši konkrétní identitu a neumožňují, abychom vás kontaktovali.

Souhrnné informace Příklady souhrnných informací mohou být procentní zastoupení zákazníků, kteří žijí v určité zemi nebo kteří mají určité směrovací číslo.

Demografické informace Demografické informace zahrnují údaje, jako například titul, geografickou polohu, průmyslové odvětví, ve kterém pracujete, doménu země, jazyk vybraný k prohlížení objednávkových formulářů či jiných dokumentů nebo měna, ve které jste si prohlíželi ceny, pokud je taková funkce k dispozici.

Technické informace Příklady technických informací mohou být: typ prohlížeče a výběr jazyka, název a verze operačního systému, informace o konfiguraci systému (například procesor, paměť a grafická karta), používané příkazy a operace v produktu společnosti Autodesk, aktivační požadavky a kódy, vydání, verze a jazyk produktu, název a verze ovladače grafické konfigurace, seznam aplikací spuštěných v okamžiku chyby a další chybové podmínky, seznam produktů a služeb společnosti Autodesk nainstalovaných ve spuštěném počítači, sériové číslo produktu společnosti Autodesk včetně formátu a zdroje dat importovaných nebo exportovaných produkty či službami společnosti Autodesk.

Zpět na začátek

Hlášení o chybách
Společnost Autodesk poskytuje nástroj Zákaznická hlášení o chybách (Customer Error Reporting – „CER“) a někdy nabízí také nástroje hlášení o chybách pro konkrétní produkty.

Nástroj CER Dialog CER se zobrazí vždy, když se produkt společnosti Autodesk, který používáte, neočekávaně ukončí. Pokud zvolíte, že chcete společnosti Autodesk odeslat hlášení o chybě, bude společnosti Autodesk odeslána kódovaná zpráva. Obdržená hlášení o chybách jsou roztříděna automatizovanými systémy tak, aby vývojáři společnosti Autodesk mohli získané údaje podrobit kontrole a analýze. Jakmile se má zato, že je softwarová chyba opravena, zařadí se její řešení do budoucí údržbové aktualizace nebo do následujícího vydání produktu. Zákazníky, kteří původně ohlásili chybu a uvedli také svoji e-mailovou adresu, může společnost Autodesk na řešení chyby také upozornit.

Jako součást procesu hlášení o chybách CER shromažďuje a odesílá tyto informace:

 • název a verze operačního systému,
 • název, verze a sériové číslo produktu společnosti Autodesk,
 • název a verze ovladače grafické konfigurace,
 • seznam aplikací společnosti Autodesk spuštěných v době, kdy došlo k chybě,
 • seznam posledních příkazů aplikací společnosti Autodesk,
 • výpis části paměti odpovídající programu společnosti Autodesk v okamžiku výskytu chyby.  
  • Pokud jsou v době, kdy nastala chyba softwaru, v systémové paměti osobní údaje nebo důvěrné informace, mohou být odeslány společnosti Autodesk s hlášením o chybě prostřednictvím funkce CER. Pokud máte o zasílání informací společnosti Autodesk prostřednictvím nástroje CER pochybnosti, hlášení o chybě neodesílejte.

Můžete zvolit, zda kromě výše uvedených informací odeslat také následující nepovinné údaje:

 • e-mailovou adresu,
 • podrobný popis chyby.

Další nástroje hlášení o chybách  Společnost Autodesk někdy nabízí také nástroje hlášení o chybách pro konkrétní produkty.  Zobrazí se dialog, kde budete moci zadat, jaké informace má nástroj shromažďovat, způsob jejich odesílání společnosti Autodesk a veškeré další relevantní informace o nástroji či jeho použití.

Zpět na začátek

Program zapojení zákazníků
Program zapojení zákazníků společnosti Autodesk (Customer Involvement Program – „CIP“) poskytuje společnosti Autodesk možnost shromažďovat a analyzovat údaje o tom, jak zákazníci společnosti Autodesk používají naše produkty. Svojí účastí na programu se můžete stát cenným zdrojem informací, který nám pomůže při rozhodování, jak maximálně přizpůsobit software společnosti Autodesk vašim potřebám.

Pokud zákazník zvolí, že se chce podílet na programu CIP, klientská část nástroje CIP automaticky shromáždí informace o jeho využívání funkcí produktu, systémové konfiguraci a softwarových chybách. Přibližně jednou denně je na servery CIP společnosti Autodesk odeslán malý soubor obsahující tyto údaje CIP v zakódované formě.

Od všech účastníků programu CIP mohou být shromažďovány následující typy informací:

 • název a verze operačního systému,
 • informace o konfiguraci sytému, například o procesoru, paměti a grafické kartě,
 • použité příkazy a operace produktů společnosti Autodesk,
 • názvy, sériová čísla a verze produktů společnosti Autodesk,
 • chybové podmínky,
 • formát a zdroj dat importovaných nebo exportovaných z produktů společnosti Autodesk,
 • IP adresa. 

Kromě výše uvedených informací může program CIP také umožnit účastníkům odesílat kontaktní údaje (například e-mailovou adresu nebo název firmy účastníka). Kontaktní údaje jsou vyžadovány v případě, že účastník usiluje o získání beta verzí programů (před vydáním) a je ochoten komunikovat s vývojáři a produktovými manažery společnosti Autodesk.

Zpět na začátek

Proměnné prostředí
„Proměnné prostředí“ zahrnují adresu MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Macintosh), rozlišení obrazovky, název a verzi operačního systému, prohlížeč webových stránek a jeho verzi.

Zpět na začátek

Nástroje pro automatizovaný sběr dat
Jak je u webových stránek běžné, společnost Autodesk a naši poskytovatelé služeb mohou používat technologie „cookie“, „pixel tag“, „web beacon“, „clear GIF“ a další v souvislosti s webovými stránkami a e-mailovými zprávami ve formátu HTML, které lze mimo jiné využívat ke sledování činnosti uživatelů webových stránek a příjemců e-mailových zpráv k vyhodnocování úspěšnosti marketingových kampaní, sestavování souhrnných statistik o používání webových stránek a četnosti odpovědí a usnadnit navigaci na našich webových stránkách či lépe přizpůsobit naše stránky vašim potřebám, například tak, abyste nemuseli opakované zadávat své přihlašovací údaje, nebo tak, že se vám bude obsah zobrazovat cíleně podle vašich zájmů. 

„Cookie“ je běžně používaný nástroj pro automatizovaný sběr dat.  Modul cookie představuje malý datový soubor odeslaný z webového serveru prohlížeči, který je uložen na pevném disku počítače, který používáte. Pokud chcete, aby moduly cookie informace neshromažďovaly, lze pomocí jednoduchého postupu nastavit většinu prohlížečů webových stránek tak, aby moduly cookie buď odmítaly automaticky nebo poskytovaly možnost výběru, zda přenos konkrétního modulu cookie z určitých webových stránek do vašeho počítače potvrdit či odmítnout. Pokud se však rozhodnete všechny moduly cookie odmítnout, nebudete moci používat ty služby společnosti Autodesk, které k účasti vyžadují registraci nebo uživatelské přizpůsobení. Pokud se moduly cookie od nás a našich poskytovatelů služeb rozhodnete přijímat, dáváte nám a našim poskytovatelům služeb svůj souhlas s tím, že budeme moduly cookie ve vašem počítači nastavovat. Chcete-li o modulech cookie a dalších nástrojích pro automatizovaný sběr dat získat další informace, navštivte stránky https://www.allaboutcookies.org/.

Zpět na začátek

IP adresa
IP (Internet Protocol) adresa je číslo, které je vaším poskytovatelem internetového připojení automaticky přiřazeno k počítači, který používáte. V závislosti na poskytovateli internetového připojení může být vaše IP adresa dynamická, což znamená, že je vám při každém připojení k síti Internet přidělena jiná. IP adresy jsou přidělovány v blocích podle zemí, takže i když je vaše IP adresa dynamická, lze určit zemi, do které tato IP adresa patří.

Zpět na začátek

Silná hesla
Silná hesla mají následující charakteristiky:

 • obsahují velká i malá písmena (např. a-z, A-Z),
 • kromě písmen obsahují i číslice nebo interpunkční znaménka, například číslice 0 až 9 nebo zvláštní znaky, jako například !, @ nebo #.  Pamatujte však na to, že některé aplikace a systémy nemohou pracovat s hesly, která obsahují zvláštní znaky,
 • mají délku nejméně osm alfanumerických znaků,
 • v žádném jazyce, slangu, dialektu ani žargonu nepředstavují slovo,
 • nevycházejí z informací typu jmen členů rodiny nebo domácích zvířat,
 • neobsahují tři či více znaků z názvu uživatelského účtu.

Hesla, kterých je nutno se vyvarovat:

 • slova nalezená ve slovníku,
 • slova běžně používaná, jako například:
  • jména členů rodiny, domácích zvířat, přátel, spolupracovníků či populárních televizních nebo fantasy postav,
  • počítačové pojmy a názvy, příkazy, stránky, firmy, hardware, software,
  • narozeniny a další osobní údaje, jako například adresy a telefonní čísla,
  • slovní nebo číselné vzory typu aaabbb, qwerty, zyxwvuts, 123321 atd.,
  • jakékoli z výše uvedených pozpátku,
  • jakékoli z výše uvedených s předřazenou či připojenou číslicí (například jelen1, 1jelen).

Zpět na začátek