Worldwide Sites

You have been detected as being from . Where applicable, you can see country-specific product information, offers, and pricing.

Change country/language X

 • United States

  We have redirected you to an equivalent page on your local site where you can see local pricing and promotions and purchase online.

  Stay on our U.S. site

Privacyverklaring Autodesk

HERZIEN EN GEPUBLICEERD OP: 27 maart 2012.

Autodesk, Inc. en haar wereldwijde dochterondernemingen (gezamenlijk "Autodesk", "we/wij", of "ons" genoemd) respecteren uw rechten en onze verplichtingen met betrekking tot uw privacy en persoonlijke informatie.

Autodesk onderhoudt op velerlei wijze contact met u: bijvoorbeeld via onze website, bureausoftware, mobiele toepassingen en online services. Terwijl u onze producten en services gebruikt om een betere wereld te bedenken, ontwerpen en creëren, deelt u informatie met ons. Wij willen dat u begrijpt hoe wij uw informatie gebruiken en hoe u stappen kunt ondernemen om uw privacy te beschermen.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken, delen, overdragen en bijhouden, en om uit te leggen hoe u toegang kunt verkrijgen tot uw persoonlijke informatie en keuzes en hoe u deze kunt bijwerken. We hebben geprobeerd deze informatie zo begrijpelijk mogelijk te houden en u van voldoende gegevens te voorzien om een duidelijk beeld te geven van onze praktijken.

Klik op de links in deze privacyverklaring om meer informatie te verkrijgen over een woord of onderwerp of ga eerst naar het gedeelte Belangrijke termen en aanvullende informatie. Hartelijk dank dat u de tijd wilt nemen om uzelf op de hoogte te stellen van ons praktijken, en indien u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier, via e-mail op privacy.questions@autodesk.com, of per post op het volgende adres:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
V.S.

In vergelijking met de vorige versie van de (voorheen het privacybeleid genoemd) houdt deze versie geen wezenlijke veranderingen in ten opzichte van de manier waarop wij met persoonlijke informatie omgaan.


Wat deze privacyverklaring omvat
Deze privacyverklaring is wereldwijd van toepassing en heeft betrekking op de manier waarop Autodesk omgaat met alle door ons verzamelde of via onze producten, services, websites in eigendom van Autodesk, via derden en offline ontvangen persoonlijke informatie.  Sommige websites, producten of services van Autodesk kunnen aanvullende privacymededelingen bevatten of kunnen in bijzondere gevallen een eigen privacybeleid hebben.

Autodesk heeft geen controle over sites van derden, inclusief sites die applicaties, producten en services van Autodesk kunnen aanbieden.  Via onze producten, services en websites kunnen wij links naar sites van derden en sociale mediafuncties aanbieden, waardoor u informatie kunt delen met uw sociale netwerken en op sociale media platforms met Autodesk kunt communiceren.  Afhankelijk van de functie kan uw gebruik van deze sites en platforms het hen mogelijk maken hun eigen cookies of andere bestanden op uw computer te plaatsen, gegevens te verzamelen of u om persoonlijke informatie te vragen. 

Autodesk is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van derden.  Wij raden u aan het privacybeleid, aanvullende kennisgevingen en instellingen van alle websites en platforms die u bezoekt te bekijken, zodat u deze praktijken en uw opties begrijpt.

Terug naar boven

Informatie die door Autodesk wordt verzameld
Autodesk verzamelt zowel persoonlijke als niet-persoonlijke informatie.

"Persoonlijke informatie" is informatie die u persoonlijk identificeert en ons in staat stelt online of offline contact met u op te nemen, zoals uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummers (inclusief mobiele nummers) en faxnummers en financiële informatie (zoals bankrekening- of creditcardnummer).

"Niet-persoonlijke informatie" is geaggregeerde informatie, demografische informatietechnische informatie, en alle andere informatie die uw specifieke identiteit niet onthult en die ons niet in staat stelt contact met u op te nemen.

Hieronder vindt u manieren waarop Autodesk informatie verzamelt. 

 • Informatie die u aan ons verstrekt.   Wij ontvangen persoonlijke en niet-persoonlijke informatie van u wanneer u zich registreert voor een product (inclusief proefproducten) of service, wanneer u een product (inclusief proefproduct) activeert of aanvraagt; logingegevens aanmaakt; een e-mail stuurt, ons belt of schrijft of een webformulier invult en verzendt via onze website; met ons communiceert via sociale media platforms; een foutrapport verzendt; of deelneemt aan in-product analytische programma's zoals het Customer Involvement Program (het "CIP").  Het kan voorkomen dat u ons persoonlijke informatie van derden verstrekt (bijvoorbeeld als u de contactinformatie van iemand anders verstrekt voor het opvolgen van een serviceverzoek). Wij gaan er in dat geval vanuit, dat u toestemming hebt gevraagd en gekregen van deze derde voor het verstrekken van zijn/haar persoonlijke informatie.

 • Autodesk Online Store en zakelijke partners. De merkwinkel Autodesk Online Store wordt geëxploiteerd door onze e-commerce partner die de erkende verkoper is met betrekking tot online verkoop.  In geval van online aankopen via de Autodesk Online Store zijn de verkoopvoorwaarden en het privacybeleid van deze partner van toepassing.  Onze e-commerce partners dragen uw informatie aan ons over en wij behandelen deze informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.  Zakelijke partners zoals bevoegde Autodesk-wederverkopers en -distributeurs stellen onze productlicenties beschikbaar voor verkoop.  Wanneer deze zakelijke partners informatie aan ons overdragen, behandelen wij deze informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

 • Aanvullende informatie.  Van tijd tot tijd kunnen wij persoonlijke informatie die u aan ons hebt verstrekt of die wij hebben verzameld, aanvullen met informatie uit andere, naar onze mening betrouwbare, beschikbare commerciële bronnen, zoals databases van zakenrelaties. Dit helpt ons bijvoorbeeld de informatie die wij verzamelen en in onze bestanden bewaren, nauwkeurig bij te houden.  

 • Geautomatiseerde tools voor gegevensverzameling (inclusief cookies).  Wanneer u met ons communiceert, websites en services van Autodesk bezoekt via een browser, een applicatie of een andere klant, verzamelen onze servers automatisch bepaalde informatie en slaan deze op.  Deze tools faciliteren uw bezoek aan onze website en verbeteren de efficiëntie en gebruikswaarde doordat u herkend wordt bij een volgend bezoek, waardoor wij u een op maat gemaakte ervaring kunnen bieden.  Autodesk en haar dienstverleners kunnen omgevingsvariabelen verzamelen en gebruikmaken van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, geïntegreerde weblinks, en andere technologieën voor het verzamelen van informatie.  Deze tools voor gegevensverzameling verzamelen standaardinformatie van uw browser zoals het browsertype, de browsertaal en het websiteadres waar u vandaan kwam toen u onze website bezocht. Deze tools kunnen tevens informatie verzamelen over uw Internet Protocol (IP) adres en clickstream gedrag (bijvoorbeeld de pagina's die u bekijkt en de links waarop u klikt), evenals de datum en het tijdstip van uw bezoek of verzoek en één of meer cookies aan de hand waarvan uw browser of account kan worden geïdentificeerd.

Terug naar boven

Kinderen en privacy
Sommige websites, producten en services van Autodesk zijn bestemd voor een algemeen publiek; wij verzamelen echter niet opzettelijk persoonlijke informatie van kinderen van 12 jaar en jonger. Autodesk raadt ouders aan tijd en aandacht te besteden aan het internetgebruik van hun kinderen en kinderen te leren niet met vreemden te communiceren en online geen persoonlijke informatie zoals werkelijke namen, adressen of telefoonnummers te geven. In sommige rechtsgebieden kan voor kinderen in de leeftijd van 13 tot 17 jaar, kennisgeving, voorafgaande schriftelijke toestemming of een andere vorm van controleerbare ouderlijke toestemming van een ouder of voogd vereist zijn. Kinderen van 12 jaar en jonger mogen geen informatie sturen naar of publiceren op websites, producten of services van Autodesk.

Terug naar boven

Opslag en beveiliging van persoonlijke informatie
Wij stellen het op prijs dat u vertrouwen hebt in Autodesk om uw persoonlijke informatie met ons te delen en wij zullen al het mogelijke doen om deze informatie te beschermen.  Wij gebruiken een combinatie van beveiligingstechnologieën, procedures en organisatorische maatregelen voor het beschermen van uw persoonlijke informatie tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of openbaarmaking.  Bij het overdragen van gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld creditcardinformatie) via internet, beschermen wij deze informatie door middel van SSL-encryptietechnologie (Secure Sockets Layer).  Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot die medewerkers, contractanten en vertegenwoordigers van Autodesk die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun functie en ten behoeve van het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en services.  Ondanks onze inspanningen is echter geen enkele transmissiemethode via internet of elektronische opslagmethode 100% veilig en kunnen wij de beveiliging van informatie die u aan ons of wij aan u sturen en die wij opslaan niet verzekeren en garanderen.

U speelt zelf ook een belangrijke rol in de beveiliging van uw persoonlijke informatie.  Wij raden u aan ons geen gevoelige informatie per e-mail te sturen.  Maak gebruik van sterke wachtwoorden.  Bewaar wachtwoorden zorgvuldig, wijzig wachtwoorden geregeld en gebruik een veilige browser.  Denk er ook aan uit uw Autodesk-account uit te loggen en uw browserscherm af te sluiten wanneer u klaar bent met uw werk.

Indien u denkt dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u het gevoel hebt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt, gecompromitteerd is), moet u ons hierover onmiddellijk informeren door contact met ons op te nemen zoals in deze privacyverklaring is beschreven.  Zie de paragraaf "Contact opnemen" hieronder.  Wij wijzen u erop dat als u ervoor kiest ons per post te informeren, het langer duurt voordat wij op het probleem kunnen reageren.

Terug naar boven

Gebruik van persoonlijke informatie door Autodesk
Zoals eerder uitgelegd werd, verzamelt Autodesk zowel persoonlijke informatie als niet-persoonlijke informatie

Ons primaire doel van het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie is het aan u verstrekken van een efficiënte, positieve en persoonlijke gebruikservaring.  In de meeste gevallen geldt dat hoe specifieker de informatie is die u verstrekt, des te beter wij in staat zijn u een optimaal gebruik van Autodesk aan te bieden.

U stemt ermee in dat wij uw persoonlijke informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Voor het verwerken van bestellingen en het leveren van producten of het verstrekken van een service waarom u hebt verzocht.

 • Voor het uitvoeren van kredietcontroles, het vaststellen van passende betalingsvoorwaarden en het afsluiten van overeenkomsten met u.

 • Om contact met u op te nemen en u informatie over verzending en facturatie van de bestelling te verstrekken.

 • Om aan contractuele verplichtingen te voldoen.

 • Om productregistratie, activering en technische en klantensupport aan u te verstrekken.

 • Om het u mogelijk te maken inloggegevens en persoonlijke profielen te creëren en beschermde inhoud te bekijken.

 • Voor het verstrekken en beheren van aanbiedingen waaraan u deelneemt, zoals wedstrijden, sweepstakes of andere promotionele activiteiten.

 • Om het u mogelijk te maken deel te nemen aan activiteiten, zoals online discussiegroepen en gemeenschappen.

 • Voor het uitvoeren van vragenlijsten en enquêtes ten behoeve van het verbeteren van producten en services aan onze klanten en eindgebruikers. Het invullen van vragenlijsten en enquêtes gebeurt op vrijwillige basis.

 • Voor het ondersteunen van wervingsonderzoeken.

 • Voor het versturen van voor u interessante communicaties waarom u door middel van communicatiekeuzes hebt verzocht, zoals e-mails of SMS (tekst) berichten over Autodesk, onze producten en services, doelgerichte marketing en promotionele aanbiedingen.  Deze communicaties kunnen soms informatie van andere bedrijven bevatten over producten en services die een toegevoegde waarde kunnen hebben voor Autodesk-producten en -services.  Zie "Het verkrijgen van toegang tot en het bijwerken van uw persoonlijke informatie en keuzes" hieronder voor meer informatie over het wijzigen of intrekken van marketingtoestemming.

 • Om u operationele communicaties te sturen, zoals servicepacks of product- of servicemededelingen over acties voor producten en services waarop u geabonneerd bent of die u hebt gekocht.

 • Om u in staat stellen gebruik te maken van functies als "tell a friend", "forward to a friend" of soortgelijke faciliteiten waarmee informatie naar een door u gekozen andere persoon kan worden doorgestuurd, bijvoorbeeld naar een vriend of collega die volgens u geïnteresseerd is in het ontvangen van deze informatie. Autodesk slaat de persoonlijke informatie die u bij het gebruik van deze functies invoert over deze derde, niet op. Wij gebruiken het e-mailadres en de contactnaam (indien van toepassing) enkel en alleen voor het versturen van een eenmalige e-mail namens u.

 • Voor het aanpassen, evalueren en verbeteren van onze producten, services, content en reclame.

 • Voor het personaliseren van uw algemene gebruik van Autodesk, onze websites, producten en services.

 • Om te garanderen dat het gebruik van onze producten en services onder licentie gebeurt en voldoet aan de geldende wetgeving.

 • Voor het uitvoeren van alle activiteiten die beschreven zijn in de paragraaf "Het delen van persoonlijke informatie" hieronder, inclusief overdracht tussen Autodeskbedrijven en aan bevoegde derden, zoals hieronder beschreven.

 • Voor elk ander gerelateerd doel dat u redelijkerwijs kunt verwachten, zoals algemene administratieve activiteiten.

Wij kunnen persoonlijke informatie op een zodanige manier aggregeren, dat niet-persoonlijke informatie ontstaat - bijvoorbeeld door persoonlijke informatie te gebruiken om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat in een bepaald land woont of om beter inzicht te krijgen in ons abonneebestand door het op geaggregeerde basis analyseren van de demografische situatie, de interesses en het gedrag van onze gebruikers. Omdat het resultaat u of een andere gebruiker niet identificeert, is dit niet-persoonlijke informatie en kunnen wij deze informatie voor elk doel gebruiken, inclusief het delen met derden.

Soms combineren wij persoonlijke en niet-persoonlijke informatie. Voorbeelden zijn het combineren van uw naam met een geografische locatie (Europa) of uw e-mailadres met uw bedrijfssector (media en entertainment). Als wij persoonlijke informatie met niet-persoonlijke informatie combineren, behandelen wij de gecombineerde informatie als persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd is en gezamenlijk wordt gebruikt.

Terug naar boven

Het delen van persoonlijke informatie
Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen binnen Autodesk of onze dochterondernemingen wereldwijd ten behoeve van de verwerking of opslag van gegevens en als richtlijn voor besluitvorming betreffende onze producten, services en communicaties.  Autodesk, Inc. is verantwoordelijk voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte persoonlijke informatie.

Tenzij Autodesk hiervoor uw toestemming heeft, verhuren, verkopen, delen of verhandelen wij uw persoonlijke informatie niet aan of met derden voor hun directe marketingdoeleinden.

Door ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat uw persoonlijke informatie onder de volgende omstandigheden gedeeld kan worden met en overgedragen kan worden aan derden:

 • Bevoegde derden.  Wij kunnen uw persoonlijke informatie, inclusief persoonlijke informatie die wij gecombineerd hebben met andere informatie, delen met bevoegde derden (zoals onze zakelijk partners, dienstverleners, verkopers, licentiehouders, vertegenwoordigers van bevoegde derden of contractanten) die bijdragen aan onze zakelijke activiteiten, waaronder het opslaan en verwerken van persoonlijke informatie ten behoeve van gebruik zoals vermeld in deze privacyverklaring ("Bevoegde derden").  Voorbeelden zijn het afhandelen van bestellingen, het verzenden van communicaties, verwijderen van dubbele persoonlijke informatie op klantenlijsten, het controleren van de nauwkeurigheid van persoonlijke informatie, gegevensanalyse en het verlenen van gerelateerde diensten, het verstrekken van hulp bij marketing en het afhandelen van creditcardbetalingen. Wij eisen van deze bevoegde derden dat zij instemmen met de implementatie van redelijke maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie en dat zij de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor die informatie is verstrekt.  

 • Bedrijfspartners en andere zakelijke partners.  Zoals hierboven is vermeld, werken wij met andere bedrijven, zoals bedrijfspartners (inclusief distributeurs en verkopers) die onze productlicenties en services verkopen.  Indien u persoonlijke informatie verstrekt aan Autodesk ten behoeve van evaluatie, informatie verzoekt betreffende aankoop, en/of een product of service koopt dat/die door een bedrijfspartner of een ander bedrijf waarmee wij een relatie hebben, wordt aangeboden, kunnen wij uw persoonlijke informatie met dat bedrijf delen, zodat het bedrijf uw verzoek kan verwerken (bijvoorbeeld een verzendorder, levering, voortzetting, verlenging of onderhoud van producten of services waarom u hebt verzocht) en het bedrijf contact met u kan opnemen. Wij kunnen niet-persoonlijke informatie combineren met de gedeelde persoonlijke informatie ten behoeve van gebruik op maat.  Wij eisen dat dergelijke bedrijven instemmen met de implementatie van redelijke maatregelen ter bescherming van persoonlijke informatie en dat zij de persoonlijke informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor die informatie is verstrekt.  AUTODESK IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE DOOR DERGELIJKE BEDRIJVEN.

 • Naleving van de wet.  Wij kunnen uw persoonlijke informatie openbaar maken om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving, juridische processen of gerechtelijke bevelen en/of ter vaststelling of uitvoering van onze wettelijke rechten of bij verdediging tegen juridische claims.  

 • Veiligheid en handhaving van rechten.  Wij kunnen persoonlijke informatie en andere informatie waarover wij beschikken bekendmaken indien wij, naar eigen goeddunken, van mening zijn dat openbaarmaking nodig of passend is ten behoeve van het onderzoeken en voorkomen van of het nemen van maatregelen(inclusief maatregelen buiten het land waarin u woonachtig bent) betreffende: illegale praktijken; vermeende fraude; aangelegenheden met betrekking tot merkbescherming en andere intellectuele eigendomsrechten (zoals handel op de grijze markt of het gebruik van handelsmerken van Autodesk zonder licentie); situaties waarin sprake is van potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van personen; inbreuk op de servicevoorwaarden van Autodesk; inbreuk op licentieovereenkomsten van eindgebruikers; of indien dit anderszins wettelijk vereist is (inclusief wetgeving buiten het land waarin u woonachtig bent).

 • Fusie, faillissement en andere transacties.  In het geval Autodesk met een ander bedrijf fuseert, een faillissement aanvraagt of indien Autodesk zou besluiten tot gehele of gedeeltelijk verkoop of reorganisatie van haar zakelijke activiteiten, kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan potentiële of daadwerkelijke kopers. Tevens kunnen wij persoonlijke informatie over u delen met onze consultants en adviseurs (zoals accountants en advocaten) in verband met dergelijke transacties.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET GEBRUIK VAN ENIGE persoonlijke informatie DIE U OPENLIJK BEKEND MAAKT VIA UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE SERVICES. Indien u commentaar publiceert of verstrekt, bijvoorbeeld op een discussieforum, blog of gemeenschapsonderdeel op een website van Autodesk, dient u eraan te denken dat de persoonlijke en alle andere informatie die u daar verstrekt voor een groot aantal anderen beschikbaar is, en dat deze informatie gelezen, verzameld of gebruikt kan worden door andere gebruikers, zowel binnen als buiten Autodesk.  Wij raden u dringend aan verstandig en voorzichtig te zijn met het op dergelijke plaatsen openbaar maken van persoonlijke en andere informatie over uzelf.

Het commentaar van de deelnemers is persoonlijk en voor eigen rekening en moet niet beschouwd worden als uiting van de mening van Autodesk.  Van tijd tot tijd publiceren wij verklaringen, commentaar en reviews van klanten die persoonlijke informatie, waaronder naam, functie en foto, kunnen bevatten. Voorafgaand aan publicatie van persoonlijke informatie vragen wij hiervoor toestemming aan de klant.

Terug naar boven

Overdracht van persoonlijke informatie
Wij kunnen persoonlijke informatie over u overdragen aan, gebruiken en opslaan bij Autodesk, Inc. in de Verenigde Staten of andere landen, alle Autodesk dochterondernemingen wereldwijd of bevoegde derden die namens ons handelen.  Indien u de website vanuit de Europese Unie of andere regio's bezoekt waar wetgeving geldt betreffende het verzamelen en gebruiken van gegevens, wijzen wij u erop dat u instemt met de overdracht van uw persoonlijke informatie naar de Verenigde Staten aan Autodesk, Inc. en andere landen waar Autodesk en bevoegde derden die namens ons handelen, actief zijn, en waar de privacywetgeving minder streng kan zijn dan die in uw land.  Door het verstrekken van uw persoonlijke informatie geeft u aan volledig te begrijpen en ondubbelzinnig toestemming te geven voor het overdragen, verwerken en opslaan van dergelijke informatie zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Terug naar boven

Bewaren en vernietiging van persoonlijke informatie
Wij bewaren uw persoonlijke informatie slechts voor de duur die nodig is voor het opvolgen van uw keuzes en de doelen die in deze privacyverklaring zijn beschreven of voor de duur die op grond van toepassing zijnde wet- en regelgeving verplicht of toegestaan is. Bepaalde wetten en regels kunnen ons bijvoorbeeld verplichten bepaalde transactiegegevens te bewaren. Wij nemen redelijke maatregelen voor het op een veilige manier vernietigen of het permanent niet-identificeerbaar maken van persoonlijke informatie wanneer deze niet langer vereist is. Als informatie bijvoorbeeld op papier is afgedrukt, treffen wij redelijke maatregelen voor het verwijderen of vernietigen daarvan door middel van versnippering of verbranding; in geval van elektronisch opgeslagen informatie gebruiken wij technologische middelen om deze informatie onbruikbaar te maken.

Terug naar boven

Het verkrijgen van toegang tot en het bijwerken van uw persoonlijke informatie en keuzes
Wij willen er zeker van zijn dat de persoonlijke informatie die wij bijhouden, nauwkeurig, volledig en actueel is.  Ingevolge de toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming kunt u, behalve in bepaalde beperkte omstandigheden (bijvoorbeeld in geval de van toepassing zijnde wetgeving ons verplicht toegang te weigeren) door middel van een verzoek aan Autodesk, het recht hebben op toegang tot de persoonlijke informatie die Autodesk over u bewaart. 

U kunt de links hieronder gebruiken of per e-mail of post contact met ons opnemen met het verzoek om toegang tot uw persoonlijke informatie.

 • Autodesk-ID.  Autodesk verstrekt één login account waarmee u een keer kunt inloggen en een enkel gebruikers-ID en wachtwoord kunt gebruiken voor toegang tot meerdere Autodesk-websites (uw "Autodesk-ID"). U hebt toegang tot uw Autodesk-ID profiel en u kunt dit bijwerken door in te loggen en de betreffende online links of instructies te volgen.  Voor het bijwerken van uw informatie voor Registratie & Activering, Subscription CenterPartner Center en andere services, logt u in op de service met uw Autodesk-ID en volgt u de online links of instructies.  Er is een login helppagina beschikbaar als u problemen ondervindt.  Gebruikers in Japan met een Contact-ID, worden verzocht de Japan login pagina te gebruiken.

 • Marketingvoorkeuren.  U hebt toegang tot en de mogelijkheid tot het bijwerken van uw persoonlijke informatie en voorkeuren en u af te melden voor Autodesk-marketingcommunicaties door gebruik van ons webformulier, of het volgen van de instructies voor het afmelden, die vermeld zijn in de communicaties die u ontvangt. 

 • Analyseprogramma's. Voor veel van onze producten kunt u er op elk moment voor kiezen al dan niet deel te nemen aan het Customer Involvement Program door het CIP-dialoogvenster in het helpmenu van het product te openen en de betreffende instructies te volgen. Uw keuze is van toepassing op alle Autodesk-producten die op uw computer zijn geïnstalleerd.  Indien u vragen hebt over het CIP, kunt u contact opnemen met CIP@autodesk.com. Voor proef-, preview- of bètaproducten geldt dat het accepteren van beperkte of volledige deelname aan een analytisch programma binnen een product een voorwaarde is voor toegang tot deze producten. Indien u niet deel wenst te nemen, moet u deze producten niet gebruiken.

 • Autodesk Online Store. Zoals hierboven vermeld, wordt de merkwinkel Autodesk Online Store geëxploiteerd door onze e-commerce partner die de erkend verkoper is met betrekking tot online verkoop.  Voor het bijwerken of veranderen van informatie die u hebt verstrekt bij de online aankoop van Autodesk-producten via de Autodesk Online Store kunt u contact opnemen met onze e-commerce verkoper. (Indien deze mogelijkheid in uw land niet beschikbaar is, kan het zijn dat de link niet actief is.)

 • Gehoste services.  Autodesk-klanten hebben u misschien uitgenodigd om deel te nemen binnen een klantspecifiek onderdeel van Buzzsaw, Constructware of Streamline services.  De beheerder van de klantensite beheert deze uitnodigingen, en verzoeken om veranderingen of het bijwerken van informatie die u hebt verstrekt bij registratie, moeten aan die sitebeheerder worden gericht.   AUTODESK TREEDT ALLEEN OP ALS SERVICEPROVIDER VOOR ONZE KLANTEN IN VERBAND MET GEHOSTE SERVICES, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR GEBRUIK EN/OF OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE OVER U DOOR DERGELIJKE KLANTEN.

 • Overige kwesties. Indien deze links geen betrekking hebben op uw toegang of keuzebehoeften, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier, per e-mail op privacy.questions@autodesk.com, of per post op het volgende adres: Privacy Questions, Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, V.S. Vermeld uw contactgegevens, de naam van de Autodesk-website, het product, de communicatie of andere service waarvoor u contact met ons opneemt evenals een gedetailleerde beschrijving van uw specifieke verzoek.  Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Terug naar boven

Contact opnemen
Autodesk controleert geregeld de naleving van deze privacyverklaring, ook bij de ontwikkeling van nieuwe producten en services.  Wij wijzen u erop dat bepaalde delen van deze privacyverklaring niet op u van toepassing kunnen zijn indien u in een land of regio woont waar bepaalde producten of services niet worden aangeboden.  Indien u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons webformulier, via e-mail op privacy.questions@autodesk.com,of per post op het volgende adres:

Privacy Questions
Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael, CA 94903
V.S.

Terug naar boven

Updates van de privacyverklaring
Door onze websites te bezoeken en onze producten en services te gebruiken, verplicht u zich tot naleving van de algemene voorwaarden van deze privacyverklaring. Indien u hiermee niet akkoord gaat, moet u de websites, producten en services van Autodesk niet bezoeken en gebruiken.

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen en wij kunnen dit naar eigen goeddunken, in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving doen. Lees de paragraaf "laatst bijgewerkt" boven aan deze privacyverklaring om te kijken wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd.

Indien wij besluiten wezenlijke veranderingen aan te brengen in onze privacyverklaring, zullen wij u en andere gebruikers hierover informeren door het plaatsen van een kennisgeving op www.autodesk.com en/of door u een kennisgeving te sturen naar het e-mailadres (indien van toepassing) dat wij van u in ons bestand hebben. Wij kunnen dit proces aanvullen door het versturen van kennisgevingen via onze producten en services en op andere websites van Autodesk. De gewijzigde privacyverklaring vervangt elk vorig privacybeleid of eerdere privacyverklaringen, en is van kracht vanaf de datum van publicatie. Wij raden u aan geregeld op www.autodesk.com te kijken en deze privacyverklaring te lezen om te kijken of er updates zijn geweest.

Terug naar boven

Belangrijke termen en aanvullende informatie

Persoonlijke informatie
"Persoonlijke informatie" is informatie die u persoonlijk identificeert en ons in staat stelt online of offline contact met u op te nemen, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummers (inclusief mobiele nummers) en faxnummers en financiële informatie (zoals bankrekening- of creditcardnummer).

Terug naar boven

Niet-persoonlijke informatie
Er zijn veel verschillende soorten niet-persoonlijke informatie. Om zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie Autodesk verzamelt en hoe wij die informatie gebruiken, hebben we deze in verschillende categorieën ingedeeld (geaggregeerde informatie, demografische informatie, technische informatie), maar in feite is het informatie die uw specifieke identiteit niet onthult en die ons niet in staat stelt, contact met u op te nemen.

Geaggregeerde informatie. Voorbeelden van geaggregeerde informatie zijn onder andere het percentage klanten dat in een bepaald land woont of dat een bepaalde gebiedscode heeft.

Demografische informatie. Demografische informatie omvat informatie zoals functie, geografische locatie, de sector waarin u werkzaam bent, het landdomein, de taal die u hebt gekozen voor het bekijken van bestelformulieren of andere documenten en, indien beschikbaar, de valuta waarin u prijzen bekijkt.

Technische informatie. Voorbeelden van technische informatie zijn: uw browsertype en taalkeuze; naam en versie van het besturingssysteem; informatie over de systeemconfiguratie (zoals processor, geheugen en grafische kaart); gebruikte Autodesk-productopdrachten en -activiteiten; verzoek- en activeringscodes; productuitgave, -versie en -taal; naam en versie van de driver van de grafische configuratie; lijst van applicaties die lopen op het moment van een fout en andere foutomstandigheden; lijst van Autodesk-producten en -services die geïnstalleerd zijn op de computer die u gebruikt; serienummers van Autodesk-producten; en formaat en bron van geïmporteerde of geëxporteerde gegevens van Autodesk-producten of -services.

Terug naar boven

Foutrapporten
Autodesk biedt de Customer Error Reporting ("CER") tool, en van tijd tot tijd eveneens andere productspecifieke tools voor foutmeldingen.

De CER-tool. Het CER-dialoogvenster verschijnt als een Autodesk-product dat u gebruikt onverwacht sluit. Indien u ervoor kiest een foutrapport naar Autodesk te sturen, wordt deze foutmelding gecodeerd aan Autodesk verstuurd. Wanneer Autodesk het foutrapport ontvangt, worden de meldingen door geautomatiseerde systemen gesorteerd, zodat de ontwikkelaars van Autodesk de gegevens kunnen bekijken en analyseren. Wanneer men van mening is dat een softwarefout is opgelost, wordt deze oplossing opgenomen in de volgende onderhoudsupdate of de volgende uitgave van het product. Autodesk kan eveneens de klanten die de fout oorspronkelijk hebben gemeld, hierover informeren, mits zij in het foutrapport hun e-mailadres hadden vermeld.

CER verzamelt en verstuurt de volgende informatie als onderdeel van het foutmeldingsproces:

 • naam en versie van het besturingssysteem
 • naam, versie en serienummer van het Autodesk-product
 • naam en versie van de driver van de grafische configuratie
 • lijst van Autodesk-applicaties die tijdens het optreden van een fout geladen zijn
 • lijst van recente Autodesk-opdrachten
 • deel van het Autodesk-programma dat in het geheugen stond tijdens het optreden van een fout  
  • Als er zich persoonlijke informatie of vertrouwelijke informatie in het systeemgeheugen bevindt op het moment dat de softwarefout optreedt, kan deze informatie samen met het foutrapport via de CER-functie naar Autodesk worden gestuurd. Indien u zich zorgen maakt over het versturen van informatie naar Autodesk via CER, moet u geen foutrapport sturen.

Naast bovengenoemde informatie kunt u ervoor kiezen de volgende optionele informatie toe te voegen:

 • e-mailadres
 • stapsgewijze omschrijving van de fout

Andere tools voor foutmeldingen.  Van tijd tot tijd biedt Autodesk productspecifieke tools voor foutmeldingen.  Er verschijnt een dialoogvenster waarin wordt vermeld welke informatie de tool verzamelt, hoe deze informatie naar Autodesk wordt verstuurd en andere relevante informatie over de tool en het gebruik ervan.

Terug naar boven

Het Customer Involvement Program
Het Customer Involvement Program (het "CIP") van Autodesk biedt Autodesk een methode voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het gebruik van onze producten door Autodesk-klanten. Door deelname aan dit programma levert u waardevolle input die ons helpt een beter inzicht te krijgen in de manier waarop wij uw algemene ervaring met het gebruik van Autodesk en onze software kunnen verbeteren.

Indien een klant ervoor kiest deel te nemen aan het CIP, verzamelt de CIP-client automatisch informatie over het gebruik van productfuncties, systeemconfiguratie en softwarefouten van de klant Ongeveer een keer per dag wordt een klein bestand met deze CIP-informatie in gecodeerde vorm naar de CIP-servers van Autodesk gestuurd.

De volgende soorten informatie kunnen verzameld worden van alle CIP-deelnemers:

 • naam en versie van het besturingssysteem
 • informatie over de systeemconfiguratie, zoals processor, geheugen en grafische kaart
 • gebruikte Autodesk-productopdrachten en -activiteiten
 • naam, serienummer en versie van Autodesk-producten
 • foutomstandigheden
 • formaat en bron van gegevens die in of van Autodesk-producten zijn geïmporteerd of geëxporteerd
 • IP-adres 

Naast de hierboven genoemde informatie, kan een deelnemer via het CIP contactinformatie verstrekken (zoals het e-mailadres en de naam van het bedrijf van de deelnemer). Contactinformatie is verplicht indien een deelnemer wil deelnemen aan bèta (pre-release) programma's, en als de deelnemer bereid is communicaties te ontvangen van ontwikkelaars en productmanagers van Autodesk.

Terug naar boven

Omgevingsvariabelen
"Omgevingsvariabelen" omvatten het Media Access Control ("MAC") adres, het computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, de naam en versie van het besturingssysteem, de internetbrowser en de versie van de internetbrowser.

Terug naar boven

Tools voor automatische gegevensverzameling
Zoals gewoonlijk op websites gebeurt, kunnen Autodesk en onze dienstverleners "cookies", "pixel tags", "web beacons", "clear GIF's" of andere soortgelijke technologieën gebruiken in verband met websitepagina's en e-mailberichten in HTML-formaat om onder andere de handelingen van websitegebruikers en e-mailontvangers te volgen, het succes van marketingcampagnes te bepalen, geaggregeerde statistieken op te stellen over websitegebruik en responspercentages en om uw navigatie op onze website te vergemakkelijken of uw ervaring met het gebruik van onze site te optimaliseren door u bijvoorbeeld niet steeds uw inloggegevens te vragen of door u inhoud aan te bieden die is afgestemd op uw interesses.

Een "cookie" is een veel gebruikte geautomatiseerde tool voor gegevensverzameling.  Een cookie is een kleine hoeveelheid gegevens die naar een browser wordt gestuurd vanaf een webserver en die wordt opgeslagen op de harde schijf van de computer die u gebruikt. Indien u niet wilt dat er gegevens worden verzameld door middel van cookies, hebben de meeste browsers een eenvoudige procedure waarmee u automatisch cookies kunt weigeren of waarmee u de keuze hebt een bepaalde cookie of een cookie van een bepaalde site al dan niet te accepteren op uw computer. Indien u ervoor kiest alle cookies te weigeren, kunt u geen gebruik maken van de Autodesk-services waarvoor registratie of aanpassing nodig is voor deelname. Indien u cookies van ons en onze dienstverleners accepteert, geeft u ons en onze dienstverleners toestemming cookies op uw computer te plaatsen. Voor meer informatie over cookies en andere geautomatiseerde tools voor gegevensverzameling, kunt u kijken op https://www.allaboutcookies.org/.

Terug naar boven

Internet Protocol (IP) adres
Uw Internet Protocol (IP) adres is een nummer dat automatisch door uw internetserviceprovider (ISP) wordt toegekend aan de computer die u gebruikt. Afhankelijk van uw serviceprovider kan uw IP-adres "variabel" zijn, dat wil zeggen dat u elke keer dat u op internet gaat een ander IP-adres krijgt toegewezen. IP-adressen worden in blokken aan landen toegewezen, dus zelfs als uw IP-adres variabel is, kunnen wij het land bepalen waaraan uw IP-adres verbonden is.

Terug naar boven

Sterke wachtwoorden
Sterke wachtwoorden hebben de volgende kenmerken:

 • Bevatten zowel hoofdletters als kleine letters (bijv. a-z, A-Z)
 • Bevatten naast letters, cijfers en/of interpunctietekens, bijvoorbeeld: de cijfers 0 t/m 9; of speciale tekens zoals: !, @, of #.  Let er echter wel op dat sommige toepassingen en systemen geen wachtwoorden met speciale tekens kunnen verwerken.
 • Bestaan uit ten minste acht alfanumerieke tekens.
 • Zijn geen woorden in een taal, slang, dialect of jargon.
 • Zijn niet gebaseerd op informatie zoals namen van familieleden of huisdieren.
 • Bevatten niet drie of meer tekens uit de accountnaam van de gebruiker.

Wachtwoorden die vermeden moeten worden, zijn:

 • Woorden die in een woordenboek te vinden zijn
 • Veel gebruikte woorden zoals:
  • Namen van familieleden, huisdieren, vrienden, collega's, populaire tv- of fictieve personages.
  • Computertermen en -namen, commando's, sites, bedrijven, hardware, software.
  • Verjaardagen en andere persoonlijke informatie zoals adressen en telefoonnummers.
  • Woord- of nummerpatronen zoals aaabbb, qwerty, zyxwvuts, 123321, etc.
  • Al het bovengenoemde omgekeerd gespeld.
  • Al het bovengenoemde vooraf gegaan of gevolgd door een cijfer (bijvoorbeeld geheim1, 1geheim)

Terug naar boven