Live Webinar

Giải pháp cộng tác, phối hợp và kiểm soát hiệu quả trong giai đoạn thiết kế cho dự án BIM

Thank you for your interest! You will receive an email confirming your registration shortly. Learn more about BIM collaboration for AEC teams here: https://www.autodesk.com/asean/campaigns/aec-collaboration

Hội thảo: Thứ Tư, Ngày 07 tháng 04
Thời gian bắt đầu: 10:00 sáng (giờ Hanoi)
Thời lượng: 1 giờ

Làm việc trên nền tảng đám mây là xu hướng chung của tất cả các đơn vị trong kỷ nguyên kỷ thuật số. Trong ngành Kiến trúc Kỹ thuật Xây dựng, môi trường cộng tác chung đóng vai trò quan trọng để tất cả các bên cùng làm việc, trao đổi và cộng tác để mang lại hiệu quả cao cho hồ sơ thiết kế và hạn chế rủi ro trong quá trình thi công. Hội thảo này sẽ trình diễn hai công cụ chính Autodesk BIM Collaborate và Autodesk BIM Collaborate Pro với các tính năng nổi bật và quy trình hiệu quả để nâng cao chất lượng và cải tiến năng suất trong giai đoạn thiết kế dự án cho tất cả các đơn vị liên quan

  • Autodesk BIM Collaborate, một công cụ mới cho những người quản lý dự án theo dõi cùng với các bản cập nhật thiết kế và kiểm soát các xung đột thiết kế
  • Autodesk BIM Collaborate Pro (trước đây là BIM 360 Design), đồng cộng tác thiết kế mô hình và dữ liệu BIM với Revit, Civil 3D và Plant 3D  mọi lúc, mọi nơi.
  • Lợi ích trong giai đoạn thiết kế với quy trình phối hợp và cộng tác trên đám mây cho các đơn vị tư vấn thiết kế, nhà quản lý dự án và chủ đầu tư.

Speaker

Phuc Le

Technical Sales Specialist (AEC)
Autodesk

Phuc Le hiện là chuyên gia tư vấn công nghệ tại Autodesk Asean, chuyên hỗ trợ các đơn vị thuộc ngành Kiến trúc Kỹ thuật Xây dựng trong việc ứng dụng thành công quy trình BIM, cộng tác trên đám mây, tự động hoá để tăng năng suất và hiệu quả.