Hướng dẫn triển khai BIM theo quyết định
348-BXD – Phần 2: Mô hình BIM, phối hợp và kiểm tra

Lorem ipsum dolor sit amet, sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

WEBINAR TRỰC TIẾP
14 tháng 9 năm 2021, 10 giờ sáng

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Cảm ơn bạn đã đăng ký. Chúng tôi hy vọng sẽ sớm gặp bạn ở buổi hội thảo tới

Tóm tắt nội dung & Bài học chính

Phần tiếp theo trong chuỗi webinar về việc hướng dẫn triển khai BIM theo quyết định 348 Bộ Xây Dựng sẽ giới thiệu các nội dung sau:

  • Tạo lập mô hình thông tin công trình BIM
  • Cách thức phối hợp giữa các đội nhóm
  • Phương thức kiểm tra, nghiệm thu mô hình

Với việc nắm bắt được mục tiêu và phương thức triển khai từ quy trình đến các công cụ phù hợp, các đơn vị trong ngành AEC sẽ có được lợi thế ban đầu trong việc áp dụng BIM cho các dự án sắp tới.

Ai nên tham dự:

Các đơn vị trong ngành AEC:

  • chủ đầu tư & phát triển dự án
  • quản lý dự án
  • tư vấn thiết kế
  • nhà thầu và các đơn vị liên quan.

Diễn giả chính

Phuc Le

Technical Sales Specialist (AEC), Autodesk

Phuc Le là Chuyên gia Chuyển đổi số, tư vấn BIM và digital technologies. Anh ấy đang đảm nhiệm vai trò Chuyên gia kỹ thuật tại Autodesk Asean, hỗ trợ các công ty và đơn vị triển khai thành công quy trình BIM, cộng tác trên nền tảng đám mây, Tự động hóa và Thiết kế tối ưu.