Hướng dẫn triển khai BIM theo quyết định
348-BXD – Phần 1: Môi trường dữ liệu chung CDE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

WEBINAR TRỰC TIẾP
24 tháng 8, 10 giờ sáng

wp-form-before: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Thank you for registering for the webinar, you will receive a confirmation email on registered email.

Tóm tắt nội dung & Bài học chính

Buổi đầu tiên trong chuỗi webinar về việc hướng dẫn triển khai BIM theo quyết định 348 Bộ Xây Dựng sẽ giới thiệu các nội dung sau:

  • Tổng quan về quyết định 348
  • Cách thức chuẩn bị BIM cho dự án
  • Lựa chọn, thiết lập và triển khai môi trường chia sẻ chung CDE

Với việc nắm bắt được mục tiêu và phương thức triển khai từ quy trình đến các công cụ phù hợp, các đơn vị trong ngành AEC sẽ có được lợi thế ban đầu trong việc áp dụng BIM cho các dự án sắp tới.

Ai nên tham dự:

Các đơn vị trong ngành AEC:

  • chủ đầu tư & phát triển dự án
  • quản lý dự án
  • tư vấn thiết kế
  • nhà thầu và các đơn vị liên quan

Diễn giả chính

Phuc Le

Technical Sales Specialist (AEC), Autodesk

Phuc Le là Chuyên gia Chuyển đổi số, tư vấn BIM và digital technologies. Anh ấy đang đảm nhiệm vai trò Chuyên gia kỹ thuật tại Autodesk Asean, hỗ trợ các công ty và đơn vị triển khai thành công quy trình BIM, cộng tác trên nền tảng đám mây, Tự động hóa và Thiết kế tối ưu.