Subheadline

Autodesk BIM Deployment Workshop 2023 (Thailand)

31 January 2023 | Bangkok

BIM Deployment Workshop 2023 (Thailand)

ยกระดับทักษะของคุณในการปรับใช้ BIM และก้าวล้ำหน้าเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัตินี้

วันที่: วันอังคารที่ 31 มกราคม 2023
เวลา: 08.30 – 17.00
สถานที่จัดงาน: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
487 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา1) ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

Autodesk กำลังจัดงาน BIM Deployment Workshop 2023 (Thailand) ที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) ในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เวิร์กช็อป นี้จะช่วยให้คุณและทีมของคุณมีโอกาสเรียนรู้ เชื่อมต่อ และรับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยี BIM ล่าสุด

คุณจะได้ฟังวิทยากรจาก บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และ Architects 49 Limited แบ่งปันกรณีลูกค้าและประสบการณ์จริงเกี่ยวกับ Digital Transformation โดยใช้ BIM สู่ Digital Twin และ Connected BIM - Design and Construction Collaboration โดยใช้ BIM Collaborate Pro

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย เรายังได้จัดเตรียมห้องคอมพิวเตอร์เพื่อ เวิร์กช็อบ-ภาคปฏิบัติ ให้ท่านและทีมงานของท่าน มาฝึกภาคปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะในการทำงานด้วยเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานกับโครงการของท่าน

*ที่นั่งมีจำนวนจำกัดสำหรับเวิร์คช็อป-ภาคปฏิบัติ ลงทะเบียนวันนี้

Agenda

เวลา

หัวข้อบรรยาย และ workshop

08.00 – 08.45

ลงทะเบียน

08.45 – 09.45

กล่าวต้อนรับ

Digital Transformation using BIM to Digital Twin

Guest Speaker: ดร.อรรถสิทธิ์ ศิริสนธิ| Vice President – Engineering Department

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนเกมทางธุรกิจ ด้วยการใช้เทคโนโลยี BIM

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบและการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ โดยใช้เวิร์กโฟลว์ดิจิทัลเพื่อส่งมอบโครงการของคุณในรูปแบบดิจิทัล (Digital Delivery) โมเดล BIM ที่สร้างขึ้นสามารถใช้ประโยชน์ในการส่งมอลในรูปแบบ Digital Twin ได้ แนะนำความรู้ทางด้าน Digital Transformation โดยใช้ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี BIM ในโครงการสนามบินอู่ตะเภา

(Building & Infrastructure / Contractor)

09.45 – 10.45

Connected BIM – Design and Construction Collaboration using BIM Collaborate Pro

Guest Speaker: บัณฑา พงษ์พรต | Senior Associate/Head of Technology Department.

สถาปนิก 49

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

แบ่งปันประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการใช้ BIM Collaborate และ BIM Collaborate Pro ในโครงการจริงแบบเรียลไทม์ และพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในการทำงาน ที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้แบบไม่หยุดทุกที่/ทุกเวลา (anywhere/anytime) แม้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคร้าย

(Designers / Consultant)

10.45 – 11.00

Coffee / Tea break

11.00 – 12.00

Session 1: Model Coordination Workflow

Speaker: อานนท์ รัตนะพิสิฐ | Solution Consultant

Datech Solution.

เรียนรู้การใช้งาน AEC Collection (Revit, Navisworks) ร่วมกับ BIM Collaborate บน Cloud CDE (Common Data Environment) ในการทำ:

·       Set up Model coordination Space.

·       การตรวจสอบโมเดลที่ออกแบบ (Model coordination) ในการทำ Clash check บน ACC platform.

·       Navisworks Coordination Issues

·       Revit Issues Add-in.

(Building)

เป็นเซสชั่นสาธิต และอภิปรายถามตอบ.

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.00

Session 2: Conceptual Workflow for Infrastructure

Speaker: เสรี สิริสายัณห์ | Senior Technical Specialist – AEC

Autodesk.

เรียนรู้วิธีการใช้ Infraworks เพื่อสร้างแนวทางเลือก 3 มิติในบริบทแบบจำลองทางวิศวกรรม 3 มิติสำหรับการวางผังเมือง/โครงการ แบบจำลองทางวิศวกรรม 3 มิติงานถนน/รางรถไฟ/สะพาน พร้อมความสามารถในการประเมินการออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์ เช่น การศึกษาดวงอาทิตย์และผลกระทบจากเงา การวิเคราะห์ทางร่วมทางแยก การวิเคราะห์สะพาน การจำลองการจราจร และการส่งข้อมูลแนวทางการออกแบบโครงการที่เลือกไปทำงาน detail design ในโปรแกรมอื่นเช่น Civil 3D เป็นต้น

(Building & Infrastructure)

Hands-on Workshop: (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่งเท่านั้น สามารถนำ Notebook มาเองได้ แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อรับชุดข้อมูลและสำรองเพิ่มที่นั่ง)

14.00 – 15.00

Session 3: Site Construction Management & Collaboration

Speaker: TBC

เรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างทีมออกแบบและก่อสร้าง และวิธีจัดการเอกสารการก่อสร้าง และแบบ drawings ได้ทุกที่/ทุกเวลาโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ (mobile devices) ในแนวคิด Digital Transformation ไม่ต้องสับสนกับการใช้เอกสารหรือ drawings เก่าที่ไม่ถูกต้อง ด้วยการใช้ Single Source of Truth ที่จะช่วยในการควบคุมเวอร์ชัน การจัดการปัญหา (Issue Management), RFI และ Check list/Punch list สำหรับการทำงานร่วมกันในภาคสนาม

(Building)

Hands-on Workshop: (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่งเท่านั้น สามารถนำ Notebook มาเองได้ แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อรับชุดข้อมูลและสำรองเพิ่มที่นั่ง)

15.00 – 15.30

Coffee / Tea break

15.30 – 16.30

Session 4: Road/Train Design workflow using Infraworks & Civil 3D

Speaker: วิธวรรธน์ ลือชัยวิทย์วงศ์, Solution Consultant

Datech Solution.

เรียนรู้ต่อจากการโอนย้ายข้อมูลการออกแบบจาก Infraworks ไปสู่ Civil 3D เพื่อทำการออกแบบในรายละเอียด (Detail Design) และเพื่อสร้างงานเขียนแบบ (Drawings); แผ่นแบบแปลน/โปรไฟล์ (Plan/Profile sheets) แผ่นแบบงานตัดขวาง (Cross Section sheets) พร้อมการคำนวณปริมาณดินตัด/ดินถม และปริมาณวัสดุต่างๆที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง

(Infrastructure)

Hands-on Workshop: (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า รับจำนวนจำกัด 25 ที่นั่งเท่านั้น สามารถนำ Notebook มาเองได้ แต่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อรับชุดข้อมูลและสำรองเพิ่มที่นั่ง)

16.30 – 17.00

Closing