Mỗi gói đăng ký AutoCAD bao gồm quyền truy cập tới bảy bộ công cụ dành riêng trong ngành

Theo bảy nghiên cứu ủy quyền bởi Autodesk, mức tăng năng suất trung bình là khoảng 63%* cho các tác vụ hoàn thành khi sử dụng các bộ công cụ chuyên dụng có trong AutoCAD.

Tiết kiệm thời gian nhờ bộ công cụ chuyên dụng

Bảy nghiên cứu này cho thấy mức tăng năng suất trung bình lên tới 63% cho các tác vụ AutoCAD được hoàn thành với sự trợ giúp của các bộ công cụ chuyên dụng.

Năng suất tổng thể tăng tới 61%

Năng suất tổng thể tăng tới 61%

Bộ công cụ Kiến trúc giúp bạn tiết kiệm thời gian cho sơ đồ các tầng, chiều cao và các tác vụ thiết kế kiến trúc phổ biến khác.

 


Năng suất tổng thể tăng tới 55%

Năng suất tổng thể tăng tới 55%

Bộ công cụ Cơ khí tăng tốc độ cho một loạt các nhiệm vụ thiết kế cơ khí như tạo hóa đơn vật liệu.

 


Năng suất tổng thể tăng tới 95%

Năng suất tổng thể tăng tới 95%

Bộ công cụ ngành Điện giúp bạn nhanh chóng thực hiện các tác vụ thiết kế điện thông thường như đánh số và gắn thẻ.

 


Năng suất tổng thể tăng tới 85%

Năng suất tổng thể tăng tới 85%

Bộ công cụ MEP mang lại năng suất cao hơn cho các nhiệm vụ thiết kế MEP phổ biến bao gồm HVAC, đường ống và hệ thống ống nước.

 


Năng suất tổng thể tăng tới 60%

Năng suất tổng thể tăng tới 60%

Bộ công cụ Map 3D giúp tiết kiệm thời gian dành cho các tác vụ thiết kế lập bản đồ như tạo và chỉnh sửa hình học tọa độ.

 


Năng suất tổng thể tăng tới 74%

Năng suất tổng thể tăng tới 74%

Bộ công cụ Plant 3D cải thiện hiệu quả các nhiệm vụ thường được thực hiện bởi các nhà thiết kế nhà máy quy trình.

 


Năng suất tổng thể tăng tới 48%

Năng suất tổng thể tăng tới 48%

Bộ công cụ Thiết kế Raster thúc đẩy năng suất của bạn khi thực hiện các tác vụ như chèn và chia tỷ lệ.

 


Lợi ích của AutoCAD

Mỗi lượt đăng ký AutoCAD bao gồm quyền truy cập AutoCAD và bảy bộ công cụ dành riêng trong ngành.

 

Dựa trên bảy nghiên cứu do Autodesk ủy quyền trên mỗi bộ công cụ chuyên dụng, mức tăng năng suất trung bình là khoảng 63% cho các tác vụ hoàn thành bằng (các) bộ công cụ. Tải xuống các nghiên cứu để tìm hiểu thêm.

*Dữ liệu năng suất dựa trên một loạt các nghiên cứu do Autodesk ủy quyền dành cho một tư vấn viên bên ngoài. Bảy nghiên cứu về bộ công cụ đã so sánh AutoCAD cơ bản với các bộ công cụ chuyên dụng trong AutoCAD khi thực hiện các tác vụ thường được thực hiện bởi người dùng AutoCAD có kinh nghiệm. Tính toán tăng năng suất tổng thể dựa trên thời gian bổ sung để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể trong bộ công cụ và cả trong AutoCAD cơ bản, sau đó tính toán phần trăm chênh lệch giữa hai kết quả trong bảy nghiên cứu. Như với tất cả các bài kiểm tra hiệu suất, kết quả có thể thay đổi tùy theo hệ máy, hệ điều hành, bộ lọc và thậm chí cả tài liệu nguồn. Mặc dù mọi nỗ lực đã được thực hiện để giữ công bằng và khách quan cho các bài kiểm tra nhất có thể, kết quả của bạn có thể khác biệt. Thông tin sản phẩm và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Autodesk cung cấp thông tin này theo “nguyên trạng”, không kèm theo sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù trực tiếp hay ngụ ý.