การวิจัยประสิทธิภาพของชุดเครื่องมือใน AutoCAD

ประหยัดเวลาด้วยชุดเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรม

จากการศึกษา 7 งานวิจัยที่แตกต่างกันพบว่า งานที่ทำเสร็จโดยใช้ชุดเครื่องมือใน AutoCAD* มีอัตราการเพิ่มผลผลิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 63%

ประโยชน์ของชุดเครื่องมือใน AutoCAD

เมื่อสมัครสมาชิก AutoCAD ท่านจะสามารถเข้าใช้งานชุดเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรม ทั้ง 7 ชุดใน AutoCAD ได้


ออโตเดสก์มอบหมายให้ที่ปรึกษาภายนอกทำการศึกษาเกี่ยวกับชุดเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรมทั้ง 7 ชุด จากการศึกษาที่แตกต่างกัน 7 งาน พบว่าอัตราการเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 63% สำหรับงานที่ทำโดยใช้ชุดเครื่องมือเฉพาะอุตสาหกรรม*

ดาวน์โหลด AutoCAD Toolset Productivity Studies และดูว่าคุณสามารถประหยัดเวลาได้อย่างไรด้วยชุดเครื่องมือพิเศษใน AutoCAD *

Thank you for your interest