Subheadline

Tìm hiểu về bộ công cụ chuyên dụng

Tiết kiệm thời gian với các bộ công cụ chuyên dụng.

Qua bảy nghiên cứu khác nhau, mức tăng năng suất trung bình là khoảng 63% đối với các công việc được hoàn thành bằng cách sử dụng bộ công cụ chuyên dụng có trong AutoCAD. *

Image courtesy of lorem ipsum

Lợi ích của Bộ công cụ AutoCAD

Mọi đăng ký với AutoCAD đều bao gồm quyền truy cập vào AutoCAD và bảy bộ công cụ chuyên dụng riêng biệt.

Autodesk đã ủy quyền cho một nhà tư vấn bên ngoài để thực hiện các nghiên cứu về từng bộ công cụ trong số bảy bộ công cụ chuyên dụng này. Qua bảy nghiên cứu khác nhau, mức tăng năng suất trung bình là khoảng 63% đối với các công việc được hoàn thành bằng cách sử dụng một bộ công cụ chuyên dụng. *

Tải AutoCAD để sở hữu bảy công cụ hỗ trợ chuyên ngành, từ kiến trúc, cơ khí, điện, MEP...nhằm trải nghiệm, ứng dụng và tối ưu hoá công việc và xem bạn có thể giảm thời gian thiết kế và tiến độ của dự án với bộ AutoCAD* gồm công cụ chuyên ngành này so với phương pháp truyền thống.

Cảm ơn bạn!

Đại diện của Autodesk sẽ liên hệ với bạn trong thời gian ngắn.