Subheadline

Mọi đăng ký AutoCAD đều bao gồm
quyền truy cập vào AutoCAD và bảy
bộ công cụ dành riêng cho các lĩnh
vực chuyên biệt

Qua bảy nghiên cứu khác nhau, mức tăng năng suất trung bình rơi vào khoảng 63% đối với các nhiệm vụ hoàn thành nhờ vào việc sử dụng bộ công cụ chuyên dụng có sẵn trong AutoCAD. *

Tiết kiệm thời gian với các bộ công cụ chuyên dụng

Bảy nghiên cứu này cho thấy mức tăng năng suất trung bình lên đến 63% đối với các tác vụ AutoCAD được hoàn thành với sự trợ giúp của bộ công cụ chuyên dụng. *

 • Tổng năng suất tăng đến 61%

  Bộ công cụ Kiến trúc giúp bạn tiết kiệm thời gian cho các sơ đồ mặt bằng, mặt đứng và các nhiệm vụ thiết kế kiến ​​trúc thông thường khác.

 • Tổng năng suất tăng đến 55%

  Bộ công cụ ngành Cơ khí giúp bạn đẩy nhanh tiến độ trong thiết kế cơ khí như tạo BOM, thư viện các chi tiết tiêu chuẩn

 • Tổng năng suất tăng đến 95%

  Bộ công cụ ngành Điện giúp bạn nhanh chóng thực hiện các tác vụ thiết kế điện thông thường như đánh số và gắn thẻ.

 • Tổng năng suất tăng đến 85%

  Bộ công cụ MEP giúp tăng năng suất cho các công việc thiết kế MEP thông thường bao gồm HVAC, đường ống và hệ thống ống nước.

 • Tổng năng suất tăng đến 60%

  Bộ công cụ Map 3D giúp tiết kiệm thời gian dành cho các tác vụ thiết kế bản đồ như tạo và chỉnh sửa Hệ tọa độ hình học.

 • Tổng năng suất tăng đến 74%

  Bộ công cụ Plant 3D hỗ trợ tăng cường sự hiệu quả của xác công tác thường hay được thể hiện bởi người thiết kế.

 • Tổng năng suất tăng đến 48%

  Bộ công cụ Raster Design giúp tăng năng suất của bạn khi thực hiện các tác vụ như chèn và thu - phóng bản vẽ.

Lợi ích của Bộ công cụ AutoCAD

Autodesk đã ủy quyền cho một nhà tư vấn bên ngoài để thực hiện các nghiên cứu về từng bộ công cụ trong số bảy bộ công cụ chuyên dụng này. Qua bảy nghiên cứu khác nhau, mức tăng năng suất trung bình là khoảng 63% đối với các công việc được hoàn thành bằng cách sử dụng một bộ công cụ chuyên dụng. *

wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.