Subheadline

การสมัครสมาชิก AutoCAD ทุกครั้งสามารถ
เข้าถึง AutoCAD ชุดเครื่องมือเฉพาะ
อุตสาหกรรมได้เจ็ดชุด

จากการศึกษาวิจัยที่แตกต่างกัน 7 แบบ ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 63% สำหรับงานที่ทำโดยใช้ชุดเครื่องมือพิเศษที่รวมอยู่ใน AutoCAD*

ประหยัดเวลาด้วยชุดเครื่องมือพิเศษ

การศึกษาทั้งเจ็ดนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยสูงถึง 63% สำหรับงาน AutoCAD ที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยความช่วยเหลือของชุดเครื่องมือพิเศษ*

 • ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 61%

  ชุดเครื่องมือสถาปัตยกรรมช่วยประหยัดเวลาในแผนผังชั้น ระดับความสูง และงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั่วไปอื่นๆ

 • เพิ่มผลผลิตโดยรวมสูงสุด 55%

  ชุดเครื่องมือเครื่องกลช่วยเร่งความเร็วงานออกแบบกลไกต่างๆ เช่น การสร้างรายการวัสดุ

 • เพิ่มผลผลิตโดยรวมสูงสุด 95%

  ชุดเครื่องมือไฟฟ้าช่วยให้คุณทำงานออกแบบไฟฟ้าทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น การกำหนดหมายเลขและการติดแท็ก

 • ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 85%

  ชุดเครื่องมือ MEP ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับงานออกแบบ MEP ทั่วไป ซึ่งรวมถึง HVAC ระบบท่อ และท่อประปา

 • ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 60%

  ชุดเครื่องมือ Map 3D ช่วยประหยัดเวลาในการออกแบบแผนที่ เช่น การสร้างและแก้ไขเรขาคณิตพิกัด

 • ผลผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 74%

  ชุดเครื่องมือ Plant 3D ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของงานที่นักออกแบบโรงงานดำเนินการบ่อยๆ

 • เพิ่มผลผลิตโดยรวมสูงสุด 48%

  ชุดเครื่องมือ Raster Design ช่วยเพิ่มผลผลิตของคุณเมื่อทำงานต่างๆ เช่น เม็ดมีดและมาตราส่วน

Lợi ích của Bộ công cụ AutoCAD

Autodesk đã ủy quyền cho một nhà tư vấn bên ngoài để thực hiện các nghiên cứu về từng bộ công cụ trong số bảy bộ công cụ chuyên dụng này. Qua bảy nghiên cứu khác nhau, mức tăng năng suất trung bình là khoảng 63% đối với các công việc được hoàn thành bằng cách sử dụng một bộ công cụ chuyên dụng. *

wp-form-after: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.