AUTODESK CHÍNH HÃNG

TUÂN THỦ BẢN QUYỀN

Những lý do hàng đầu để ưu tiên phần mềm chính hãng

Sử dụng phần mềm chính hãng và tuân theo các thông lệ quản lý tài sản phần mềm (SAM) đã thiết lập là điều quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp và tổ chức.

 • 1.  Giảm thiểu rủi ro

  Khi bạn hoặc công ty của bạn quản lý hiệu quả giấy phép phần mềm của mình, bạn sẽ giảm khả năng có phần mềm không hợp lệ, có nhiều khả năng chứa phần mềm độc hại. Phần mềm không hợp lệ cũng có thể đã bị thao túng bởi "tin tặc" hoặc những thành phần ăn cắp bản quyền, xâm nhập vào hệ thống của bạn

 • 2.  Tiết kiệm thời gian và tiền bạc

  Quản lý phần mềm hiệu quả có thể giảm thời gian và chi phí tiềm ẩn liên quan đến các vấn đề cấp phép.

 • 3.  Giữ an toàn

  Các chương trình quản lý tài sản phần mềm hiệu quả đảm bảo bạn không tải xuống phần mềm không hợp lệ từ các nguồn trái phép.

 • 4.  Nhận hỗ trợ

  Chỉ sử dụng phần mềm Autodesk chính hãng đồng nghĩa với việc được đảm bảo tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật. Hầu hết các công ty không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm không hợp lệ.

 • 5.  Nâng cao năng suất

  Phần mềm chính hãng hoạt động như mong đợi. Ngoài ra, bạn có quyền truy cập vào sách hướng dẫn sử dụng và tài liệu tham khảo cho phép bạn làm việc hiệu quả hơn.

 • 6.  Duy trì danh tiếng của bạn

  Khơi dậy sự tự tin và giúp bạn và các đối tác kinh doanh của bạn cảm thấy thoải mái. Nếu bạn đang ký hợp đồng hoặc thầu phụ trong một dự án, đối tác của bạn sẽ mong đợi bạn tuân theo luật và có thể bao gồm việc sử dụng phần mềm chính hãng như một phần của nghĩa vụ hợp đồng.

 • 7.  Luôn được cập nhật

  Chỉ sử dụng phần mềm chính hãng có nghĩa là bạn nhận được các bản cập nhật mới nhất và thông tin từ ​​Autodesk.

 • 8.  Đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của bạn

  Sử dụng phần mềm không hợp lệ có thể dẫn đến các khiếu nại pháp lý chống lại bạn, công ty của bạn và trong một số trường hợp chống lại khách hàng của công ty bạn.