Có gì mới trong Bộ công cụ AEC

Quy trình làm việc mới cho những cách thức làm việc hiệu quả và hợp tác hơn

Làm việc nhanh và thông minh hơn với môi trường dữ liệu đám mây mới; quy trình làm việc tự động và tích hợp chặt chẽ giữa các sản phẩm cần thiết mang lại hiệu quả công việc tốt nhất cho bạn.

Cộng tác trên đám mây với Autodesk Docs (1:48 phút)

Làm việc cùng nhau hiệu quả hơn trên đám mây

Bộ công cụ bao gồm Autodesk Docs, một môi trường dữ liệu chung giúp bạn:

  • Giảm lỗi và làm lại
  • Hợp lý hóa quy trình xem xét và phê duyệt
  • Cải thiện sự liên kết và tiến độ nhóm

Có gì mới trong Revit 2022 (1:00 phút)

Revit 2022 dành cho bạn

Cộng tác hiệu quả hơn và tạo ra các sản phẩm chất lượng cao hơn với các tính năng mới bao gồm:

  • Cải tiến các tính năng quản lý tài liệu và quy trình làm việc 
  • Hỗ trợ IFC4 và quy trình làm việc khứ hồi
  • Cải tiến thiết kế đa phương án trong Bộ công cụ AEC

Grading Optimization" (tối ưu san nền) nâng cao quy trình thiết kế (0:58 phút)

Grading Optimization (tối ưu san nền) trong Civil 3D

Đưa phân loại địa hình lên cấp độ tiếp theo:

  • Tiến hành các nghiên cứu thiết kế phân loại dựa trên các ràng buộc của dự án
  • Xem xét nhiều lựa chọn san nền và theo dõi trong thời gian thực
  • Đưa ra giải pháp san nền tối ưu đáp ứng nhu cầu của dự án

Quy trình làm việc của AEC theo quy định

Tích hợp quy trình luồng công việc với thiết kế và xây dựng mang lại kết quả dự án vượt trội

Cải thiện hiệu quả thiết kế và kết quả dự án

Kết nối với Bộ phận bán hàng của Autodesk để tìm hiểu cách Bộ công cụ AEC có thể giúp bạn giành được nhiều công việc hơn, cải thiện hiệu quả hoạt động và thực hiện dự án tốt nhất

Thank you, an Autodesk sales expert will contact you shortly.